Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

D

Dadlez, R. & Jaroszewski, W., 1994. Tektonika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 742 pp., sygn. W 1954

Davis, G. H., 1984. Structural geology of rocks and regions. John Wiley & Sons, New York, 492 pp., sygn. 26 557

Dąbrowski, S., Kapuściński, J., Nowicki, K., Przybyłek, J. & Szczepański, A., 2011. Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych: poradnik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Poznań ; Warszawa, 364 pp., sygn. 26 747 

Deer, W. A., Howie, R. A. & Zussman, J., 1992. An introduction to the rock-forming minerals (2nd ed.). Longman Scientific & Technical, Harlow, 696 pp., sygn. 25 404

Dickin, A. P., 1995. Radiogenic isotope geology. Cambridge University Press, Cambridge, 490 pp., sygn. 25 993

Dixon, D., Jenkins, I., Moody, R. & Zhuravlev, A., 2005. Encyklopedia ewolucji: ziemia i jej fascynująca historia. Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała, 368 pp., sygn. 26 355

Dobrzańska, B., Dobrzański, G. & Kiełczewski, D., 2012. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 458 pp., sygn. 27 131

Domenico, P. A. & Schwartz, F. W., 1998. Physical and chemical hydrogeology (2nd ed.). Wiley & Sons, New York, 506 pp., sygn. 26 409

Dowgiałło, J., Kleczkowski, A. S., Macioszczyk, T. & Różkowski, A. (eds), 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 460 pp., sygn. 27 135

Duxbury, A. C., Duxbury, A. B. & Sverdrup, K. A., 2002. Oceany Świata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 636 pp., sygn. 26 093

Dybova-Jachowicz, S. & Sadowska, A. (eds), 2003. Palinologia. Wydawnictwa Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 411 pp., sygn. 26 242

Dzik, J., 2011. Dzieje życia na Ziemi: wprowadzenie do paleobiologii (4th ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 576 pp., sygn. W 1789