Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

B

Bajkiewicz-Grabowska, E. & Mikulski, Z., 2011. Hydrologia ogólna (4th ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 338 pp., sygn. 27 129

Barski, M., et al., 2012. Góry Świętokrzyskie - 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Warszawa, 160 pp., sygn. 26 700

Best, M. G., 2003. Igneous and metamorphic petrology (2nd ed.). Blackwell Publishing, Malden, 729 pp., sygn. 26 749

Bieda, F., 1966. Paleozoologia. Volume 1 – Część ogólna. Zwierzęta bezkręgowe. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 662 pp., sygn. 9903/4

Bieda, F., 1969. Paleozoologia. Volume 2 – Strunowce. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 582 pp., sygn. 10 448/4

Birkenmajer, K., 1977. Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Studia Geologica Polonica, 45: 1-159,  sygn. 21 664

Birkenmajer, K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 235 pp., sygn. 22 897

Birkenmajer, K., 1986. Stages of structural evolution of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians. Studia Geologica Polonica, 88: 7-32, sygn. 24 786

Birkenmajer, K. & Poprawa, D. (eds), 1986. Przewodnik 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Pieniński pas skałkowy, 18-20 września 1986 r. Zakład Graficzny AGH, Kraków, 269 pp., sygn. 26 948

Blatt, H., Berry, W. B. N. & Brande, S., 1991. Principles of stratigraphic analysis. Blackwell Scientific Publications, Boston, 512 pp., sygn. 25 406

Boer, P. L. de & Smith, D. G. (eds), 1994. Orbital forcing and cyclic sequences.  Blackwell Scientific Publications, Oxford, 559 pp., sygn. 25 697

Bögli, A., 1980. Karst Hydrology and Physical Speleology. Springer, Berlin, 284 pp., sygn. 23 260

Bojarski, Z., Gigla, M., Stróż, K. & Surowiec, M., 2014. Krystalografia (3th ed.). Wydawnictwo Naukowe  PWN, Warszawa, 453 pp., sygn. 26 859

Bolewski, A., Kubisz, J. & Żabiński, W., 1981. Mineralogia ogólna (2nd ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 434 pp., sygn. 23 144

Bolewski, A & Manecki, A, 1990. Rozpoznawanie minerałów (2nd ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 204 pp., sygn. W 1932

Bolewski, A. & Manecki, A., 1993. Mineralogia szczegółowa. Wydawnictwa PAE, Warszawa, 662 pp., sygn. 25 464

Bolewski, A. & Parachoniak, W., 1982. Petrografia (2nd ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 643 pp., sygn. W 992

Bolewski, A. & Żabiński, W. (eds), 1988. Metody badań minerałów i skał (2nd ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 730 pp., sygn. W 1326

Borkowska, M. & Smulikowski, K., 1973. Minerały skałotwórcze. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 476 pp., sygn. W 436

Bradshaw, P. M. D. (ed.), 1975. Conceptual Models in Exploration Geochemistry. Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 223 pp., sygn. 21 431

Brenchley, P. J. & Harper, D. A. T., 1998. Palaeoecology: ecosystems, environments and evolution. Chapman & Hall, London, 402 pp., sygn. 25 890

Bromley, R. G., 1990. Trace fossils: biology and taphonomy. Unwin Hyman, London, 280 pp., sygn. 25 229

Bromley, R. G., 1996. Trace fossils: biology, taphonomy and applications (2nd ed.). Chapman & Hall, London, 361pp., sygn. 25 684

Buatois, L. A. & Mángano, M. G., 2011. Ichnology: organism-substrate interactions in space and time. Cambridge University Press, Cambridge, 358 pp., sygn. 26 594

Budowa Geologiczna Polski (tomy: Stratygrafia i Tektonika razem 6 tomów). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Bukowski, K., 1994. Środowisko sedymentacji i geneza bryłowej części złoża w Wieliczce. Przegląd Geologiczny, 42 (9): 754-758, sygn. 25 568

Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists (AAPG)

Butt, C. R. M. & Smith, R. E., 1980. Conceptual models in exploration geochemistry, Elsevier, Amsterdam, 275 pp., sygn. 23 316