Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ĆWICZENIA TERENOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA Z SEDYMENTOLOGII FLISZU

Literatura obowiązkowa

Sedymentologia: materiał osadowy, procesy sedymentacyjne i ich produkty: treści wykładów kursu sedymentologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. akad. 2019/20

Twórca: Leszczyński Stanisław
Data publikacji: 2019

Publikacja dostępna on-line

 

Środowiska sedymentacyjne i ich osady: treści wykładów dla studentów geologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. akad. 2019/20

Twórca: Leszczyński Stanisław
Data publikacji: 2020
 

Zarys Sedymentologii

Twórcy: Gradziński Ryszard, Kostecka Aleksandra, Radomski Andrzej & Unrug Rafał

Data publikacji: 1986
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy

Twórca: Reading Harold G. (Editor)
Data publikacji: 1996
Wydanie: 3
Wydawca: Blackwell Science

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Budowa geologiczna Polski 
T. 4, Tektonika 
Cz. 3, Karpaty

Twórca: Pożaryski Władysław (Redaktor)
Data publikacji: 1972
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

ĆWICZENIA TERENOWE W KARPATACH FLISZOWYCH

Literatura obowiązkowa

Budowa geologiczna Polski 
T. 4, Tektonika 
Cz. 3, Karpaty

Twórca: Pożaryski Władysław (Redaktor) 
Data publikacji: 1972
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych

Twórcy: Unrug Rafał (Redaktor), Bogacz Kazimierz, Chrząstowski J. & Radomski Andrzej
Data publikacji: 1969
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Przewodnik geologiczny po wschodnich Karpatach fliszowych

Twórcy: Gucik Stefan, Ślączka Andrzej & Żytko Kazimierz (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 1973
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

ĆWICZENIA TERENOWE W SUDETACH

Literatura obowiązkowa

Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu

Twórcy: Ciężkowski Wojciech, Wojewoda Jurand & Żelaźniewicz Andrzej (Redaktorzy)

Data publikacji: 2003
Wydawca: Wydawnictwo WIND

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

The Variscides of the West Sudetes: geological setting and review of tectonic models; Mineralogia, Special Papers
Volume 32 (2008), s. 21–27

Twórca: Kryza Ryszard
Data publikacji: 2008
Tytuł czasopisma: Mineralogia, Special Papers

Publikacja dostępna on-line

 

ĆWICZENIA TERENOWE Z HYDROLOGII I HYDROGEOLOGII

Literatura obowiązkowa

Hydrologia ogólna

Twórcy: Bajkiewicz-Grabowska Elżbieta & Mikulski Zdzisław
Data publikacji: 2011
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Hydrogeologia ogólna

Twórcy: Pazdro Zdzisław & Kozerski Bohdan
Data publikacji: 1990
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Podstawy hydrogeologii stosowanej

Twórca: Macioszczyk Aleksandra (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Hydrologia inżynierska

Twórca: Lambor Julian
Data publikacji: 1971
Wydawca: „Arkady”

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Literatura obowiązkowa

Zarys geotechniki: podręcznik akademicki

Twórca: Wiłun Zenon
Data publikacji: 2007
Wydanie: 8
Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Laboratoryjne badania gruntów i gleb

Twórca: Myślińska Elżbieta
Data publikacji: 2010
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

GEOLOGIA KARPAT

Literatura obowiązkowa

Przewodnik geologiczny po Pienińskim Pasie Skałkowym

Twórca: Birkenmajer Krzysztof
Data publikacji: 1979
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne inne wydania

Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu
LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 27-30 września 2009 r., materiały konferencyjne

Twórcy: Uchman Alfred & Chowaniec Józef (Redaktorzy)
Data publikacji: 2009
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Skały osadowe Tatr

Twórcy: Jach Renata, Rychliński Tomasz & Uchman Alfred (Redaktorzy)
Data publikacji: 2014
Wydawca: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Budowa geologiczna Polski 
T. 4, Tektonika 
Cz. 3, Karpaty

Twórca: Pożaryski Władysław (Redaktor)
Data publikacji: 1972
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

New data on structure of the Flysch Carpathians;
Przegląd Geologiczny, Volume 33 (1985),
Issue 6, s. 313-333

Twórcy: Cieszkowski Marek, Ślączka Andrzej & Wdowiarz Stanisław
Data publikacji: 1985
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Publikacja dostępna on-line

Tectonics of the Carpathian Balkan Region: Explanations to the tectonic map of the Carpathian-Balkan Regions and their Foreland

Twórca: Maheľ Michal (Editor)
Data publikacji: 1974
Wydawca: Geological Institute of Dionýz Štúr

 

Literatura dodatkowa

Jak powstały Tatry

Twórca: Passendorfer Edward
Data publikacji: 1983
Wydanie: 7
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

A Guidebook to Excursions in the Polish Flysch Carpathians

Twórcy: Ślączka Andrzej & Kamiński Michael A.
Data publikacji: 1998
Wydawca: The Grzybowski Foundation

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

GEOLOGIA KRASU

Literatura obowiązkowa

Karst Hydrogeology and Geomorphology

Twórcy: Ford Derek & Williams Paul W.
Data publikacji: 2007
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Cave Geology

Twórca: Palmer Arthur N.
Data publikacji: 2007
Wydawca: Cave Books

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

GEOLOGICAL PROJECT 1

Different selection, depending on the topic

GLEBOZNAWSTWO

Literatura obowiązkowa

Badania ekologiczno-gleboznawcze

Twórcy: Bednarek Renata, Dziadowiec Helena, Pokojska Urszula & Prusinkiewicz Zbigniew
Data publikacji: 2004
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Gleboznawstwo

Twórca: Mocek Andrzej (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

GOSPODARKA ODPADAMI W POLITYCE SUROWCOWEJ

Literatura obowiązkowa

Podstawy gospodarki odpadami

Twórcy: Rosik-Dulewska Czesława
Data publikacji: 2012
Wydanie: 5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Publikacje wskazane przez prowadzącego zajęcia, podręczniki z księgozbioru prowadzącego zajęcia

HYDROGEOLOGIA

Literatura obowiązkowa

Hydrogeologia ogólna

Twórcy: Pazdro Zdzisław & Kozerski Bohdan
Data publikacji: 1990
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Podstawy hydrogeologii stosowanej

Twórca: Macioszczyk Aleksandra (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Słownik hydrogeologiczny

Twórcy: Dowgiałło Jan, Kleczkowski Antoni S., Macioszczyk Tadeusz & Różkowski Andrzej (Redaktorzy naukowi)
Data publikacji: 2002
Wydanie: 2
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Podstawy obliczeń filtracji wód podziemnych

Twórca: Kulma Ryszard
Data publikacji: 1995
Wydawca: Wydawnictwa AGH

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

HYDROLOGIA

Literatura obowiązkowa

Hydrologia ogólna

Twórcy: Bajkiewicz-Grabowska Elżbieta & Mikulski Zdzisław
Data publikacji: 2011
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Zlewnia: właściwości i procesy

Twórca: Pociask-Karteczka Joanna (Redaktor)
Data publikacji: 2003
Wydawca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

INSTRUMENTALNE METODY DATOWANIA W GEOLOGII

Literatura obowiązkowa

Historia Ziemi

Twórca: Stanley Steven M.
Data publikacji: 2002
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Radiogenic Isotope Geology

Twórca: Dickin Alan P.
Data publikacji: 2000
Wydawca: Cambridge University Press

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Principles of Isotope Geology

Twórca: Faure Gunter
Data publikacji: 1986
Wydanie: 2
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Izotopy w geologii

Twórca: Polański Antoni
Data publikacji: 1979
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Wstęp do archeologii

Twórca: Ławecka Dorota
Data publikacji: 2003
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: różne wydania

Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia

Twórca: Lindner Leszek (Redaktor naukowy)
Data publikacji: 1992
Wydawca: Wydawnictwo PAE

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

KRYSTALOGRAFIA I KRYSTALOCHEMIA

Literatura obowiązkowa

Mineralogia ogólna

Twórcy: Bolewski Andrzej, Kubisz Jan & Żabiński Witold
Data publikacji: 1981
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Krystalografia

Twórcy: Bojarski Zbigniew, Gigla Marek, Stróż Kazimierz & Surowiec Marian
Data publikacji: 2014
Wydanie: 3
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej

Twórca: Chojnacki Józef
Data publikacji: 1973
Wydanie: 3
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Materiały do nauki krystalografii

Twórcy: Bojarski Zbigniew (Redaktor naukowy), Habla Halina & Surowiec Marian
Data publikacji: 1986
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Zarys krystalografii

Twórca: Penkala Tadeusz
Data publikacji: 1983
Wydanie: 3
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

MINERAŁY CIĘŻKIE W INTERPRETACJACH GEOLOGICZNYCH

Literatura obowiązkowa

Heavy Minerals in Colour

Twórcy: Mange Maria A. & Maurer Heinz F. W.
Data publikacji: 1992
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Minerały skałotwórcze

Twórcy: Borkowska Maria & Smulikowski Kazimierz
Data publikacji: 1973
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Heavy Minerals in Use

Twórcy: Mange Maria A. & Wright David T. (Editors)
Data publikacji: 2008
Wydawca: Elsevier
Seria: Developments in Sedimentology, 58

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Metody badań minerałów i skał

Twórcy: Bolewski Andrzej & Żabiński Witold (Redaktorzy)
Data publikacji: 1988
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

An Introduction to the Rock-Forming Minerals

Twórcy: Deer W. A., Howie R. A. & Zussman J.
Data publikacji: 1993
Wydanie: 2
Wydawca: Longman Scientific & Technical

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Przewodnik do petrografii

Twórcy: Manecki Andrzej & Muszyński Marek (Redaktorzy)
Data publikacji: 2008
Wydawca: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

An Introduction to Metamorphic Petrology

Twórca: Yardley Bruce W. D.
Data publikacji: 1993
Wydawcy: Longman Scientific & Technical, John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

MINERAŁY SKAŁOTWÓRCZE

Literatura obowiązkowa

Mineralogia ogólna

Twórcy: Bolewski Andrzej, Kubisz Jan, Manecki Andrzej & Żabiński Witold
Data publikacji: 1990
Wydanie: 3
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Metody badań minerałów i skał

Twórcy: Bolewski Andrzej & Żabiński Witold (Redaktorzy)
Data publikacji: 1988
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

An Introduction to the Rock-Forming Minerals

Twórcy: Deer W. A., Howie R. A. & Zussman J.
Data publikacji: 1993
Wydanie: 2
Wydawca: Longman Scientific & Technical

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura dodatkowa

Minerały skałotwórcze

Twórcy: Borkowska Maria & Smulikowski Kazimierz
Data publikacji: 1973
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

OCHRONA GLEB, WÓD I ZŁÓŻ SUROWCÓW UŻYTECZNYCH

Literatura obowiązkowa

Ochrona środowiska przyrodniczego

Twórcy: Dobrzańska Bożena, Dobrzański Grzegorz (Redaktor naukowy) 
& Kiełczewski Dariusz
Data publikacji: 2012
Wydanie: 1, 3 dodruk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Soils and Environment

Twórcy: Ellis Stephen & Mellor A.
Data publikacji: 1995
Wydawca: Routledge
Seria: Routledge Physical Environment Series

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Contaminant Hydrogeology

Twórca: Fetter Charles W.
Data publikacji: 1993
Wydawca: Macmillan

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Investigations in Environmental Geology

Twórcy: Foley Duncan, McKenzie Garry D. & Utgard Russell O.
Data publikacji: 1999
Wydanie: 2
Wydawca: Prentice-Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Environmental Geology

Twórcy: Murck Barbara W., Skinner Brian J. & Porter Stephen C.
Data publikacji: 1996
Wydawca: John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Podstawy gospodarki odpadami

Twórca: Rosik-Dulewska Czesława
Data publikacji: 2012
Wydanie: 5, 3 dodruk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Chemia środowiska

Twórcy: VanLoon Gary W. & Duffy Stephen J.
Data publikacji: 2008
Wydanie: 1, 1 dodruk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Atlas geochemiczny Polski

Twórcy: Lis Józef & Pasieczna Anna
Data publikacji: 1995
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Toksykologia środowiska: aspekty chemiczne
i biochemiczne

Twórca: Manahan Stanley E.
Data publikacji: 2012
Wydanie: 1, 6 dodruk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

PALEOBIOLOGIA

Literatura obowiązkowa

Palaeobiology II

Twórcy: Briggs Derek E. G. & Crowther Peter R. (Editors)
Data publikacji: 2003
Wydawca: Blackwell Publishing

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Dzieje życia na Ziemi: wprowadzenie do paleobiologii

Twórca: Dzik Jerzy
Data publikacji: 2011
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Podstawy paleontologii

Twórcy: Raup David M. & Stanley Steven M.
Data publikacji: 1984
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

Introduction to paleobiology and the fossil record

Twórcy: Benton Michael J. & Harper David A. T.
Data publikacji: 2009
Wydawca: Wiley-Blackwell

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Invertebrate Palaeontology and Evolution

Twórca: Clarkson Euan N. K.
Data publikacji: 1996
Wydanie: 3
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Bezkręgowce kopalne

Twórcy: Lehmann Ulrich & Hillmer Gero
Data publikacji: 1991
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Życie i ewolucja biosfery: podręcznik ekologii ogólnej

Twórca: Weiner January
Data publikacji: 2012
Wydanie: 2, 6 dodruk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

PODSTAWY KARTOGRAFII TOPOGRAFII I TELEDETEKCJI

Literatura obowiązkowa

Podstawy kartografii

Twórcy: Robinson Arthur, Sale Randall & Morrison Joel
Data publikacji: 1988
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Interpretacja zdjęć lotniczych

Twórcy: Ciołkosz Andrzej, Miszalski Jerzy & Olędzki Jan R.
Data publikacji: 1986
Wydanie: 2
Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

REPETYTORIUM Z MINERALOGII I PETROLOGII

Literatura obowiązkowa

Metody badań minerałów i skał

Twórcy: Bolewski Andrzej & Żabiński Witold (Redaktorzy)
Data publikacji: 1988
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Przewodnik do petrografii

Twórcy: Manecki Andrzej & Muszyński Marek (Redaktorzy)
Data publikacji: 2008
Wydawca: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Minerały skałotwórcze

Twórcy: Borkowska Maria & Smulikowski Kazimierz
Data publikacji: 1973
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura dodatkowa

An Introduction to the Rock-Forming Minerals

Twórcy: Deer W. A., Howie R. A. & Zussman J.
Data publikacji: 1993
Wydanie: 2
Wydawca: Longman Scientific & Technical

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Heavy Minerals in Colour

Twórcy: Mange Maria A. & Maurer Heinz F. W.
Data publikacji: 1992
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Metamorphism and Metamorphic Belts

Twórca: Miyashiro Akiho
Data publikacji: 1975
Wydanie: 1, 2 dodruk
Wydawca: George Allen & Unwin

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

An Introduction to Metamorphic Petrology

Twórca: Yardley Bruce W. D.
Data publikacji: 1993
Wydawcy: Longman Scientific & Technical, John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

REPETYTORIUM Z PODSTAW ROZPOZNAWANIA MINERAŁÓW I SKAŁ

Metody badań minerałów i skał

Twórcy: Bolewski Andrzej & Żabiński Witold (Redaktorzy)
Data publikacji: 1988
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Minerały skałotwórcze

Twórcy: Borkowska Maria & Smulikowski Kazimierz
Data publikacji: 1973
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Przewodnik do petrografii

Twórcy: Manecki Andrzej & Muszyński Marek (Redaktorzy)
Data publikacji: 2008
Wydawca: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

An Introduction to the Rock-Forming Minerals

Twórcy: Deer W. A., Howie R. A. & Zussman J.
Data publikacji: 1993
Wydanie: 2
Wydawca: Longman Scientific & Technical

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Heavy Minerals in Colour

Twórcy: Mange Maria A. & Maurer Heinz F. W.
Data publikacji: 1992
Wydawca: Chapman & Hall

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Metamorphism and Metamorphic Belts

Twórca: Miyashiro Akiho
Data publikacji: 1975
Wydanie: 1, 2 dodruk
Wydawca: George Allen & Unwin

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

An Introduction to Metamorphic Petrology

Twórca: Yardley Bruce W. D.
Data publikacji: 1993
Wydawcy: Longman Scientific & Technical, John Wiley & Sons

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

RYSUNEK W GEOLOGII

Teach Yourself VISUALLY™ Drawing

Twórca: Fisher Dean & Robinson Josephine
Data publikacji: 2008
Wydawca: Wiley Publishing

Publikacja dostępna on-line

 

SZTUKA STUDIOWANIA I PREZENTACJI

Literatura obowiązkowa

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych 

Twórcy: Weiner January & Weiner 3 January
Data publikacji: 2018
Wydanie: 5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

ŚRODOWISKA SEDYMENTACYJNE I ICH OSADY

Literatura obowiązkowa

Środowiska sedymentacyjne i ich osady: treści wykładów dla studentów geologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w r. akad. 2019/20

Twórca: Leszczyński Stanisław
Data publikacji: 2020

Publikacja dostępna on-line

Zarys Sedymentologii 

Twórcy: Gradziński Ryszard, Kostecka Aleksandra, Radomski Andrzej & Unrug Rafał
Data publikacji: 1986
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
Zalecany rozdział 12 - Środowiska sedymentacyjne - środowisko hemipelagiczne, s. 515–534

Sedimentary Basins: Evolution, Facies, and Sediment Budget

Twórca: Einsele Gerhard
Data publikacji: 2000
Wydanie: 2
Wydawca: Springer

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura dodatkowa

Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy

Twórca: Reading H. G. (Editor)
Data publikacji: 1996
Wydanie: 3
Wydawca: Blackwell Science

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

WSTĘP DO STRATYGRAFII

Literatura obowiązkowa

Polskie zasady stratygrafii

Twórcy: Racki Grzegorz & Narkiewicz Marek (Redaktorzy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

A concise Geologic Time Scale

Twórcy: Ogg James G., Ogg Gabi M. & Gradstein Felix M.
Data publikacji: 2016
Wydawca: Elsevier

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

ZARYS HISTORII ŻYCIA

Historia Ziemi

Twórca: Stanley Steven M.
Data publikacji: 2002
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Dzieje życia na Ziemi: wprowadzenie do paleobiologii

Twórca: Dzik Jerzy
Data publikacji: 2011
Wydanie: 4
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

Życie i ewolucja biosfery: podręcznik ekologii ogólnej

Twórca: Weiner January
Data publikacji: 2012
Wydanie: 2, 6 dodruk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

ZDOBYWANIE INFORMACJI NAUKOWEJ – INFOBROKER

White Paper: The Deep Web: Surfacing Hidden Value;
The Journal of Electronic Publishing (JEP), Volume 7 (2001), Issue 1.

Twórca: Bergman Michael K.
Data publikacji: 2001
Tytuł czasopisma: The Journal of Electronic Publishing (JEP)

Publikacja dostępna on-line

Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci. In: II seminarium z cyklu infobroker: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 17 kwietnia 2007 r.

Twórca: Derfert-Wolf Lidia
Data publikacji: 2007

Publikacja dostępna on-line