Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literatura obowiązkowa

Geologia regionalna Polski

Twórca: Stupnicka Ewa
Data publikacji: 1997
Wydanie: 2
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
Zalecany rozdział 6, s. 118–166
UWAGA: dostępne różne wydania

Procesy i zdarzenia w historii geologicznej Gór Świętokrzyskich,
LXXVII (77) Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego,
Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne

Twórcy: Skompski Stanisław & Żylińska Anna (Redaktorzy)
Data publikacji: 2006
Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego;
Przegląd Geologiczny, Volume 54 (2006),
Issue 5, s. 396–403

Twórca: Oszczypko Nestor
Data publikacji: 2006
Tytuł czasopisma: Przegląd Geologiczny

Publikacja dostępna on-line

 

Literatura dodatkowa

10th Baltic Stratigraphic Conference,
Chęciny 12-14 September 2017,
Abstracts and Field Guide

Twórca: Żylińska Anna (Redaktor)
Data publikacji: 2017
Wydawca: Faculty of Geology, University of Warsaw

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
Zalecane zapoznanie się z treścią "Field Guide"

 

Literatura obowiązkowa

Metodologia nauk

Twórca: Grobler Adam
Data publikacji: 2006
Wydawca: Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Wybrane problemy teorii ewolucji

Twórca: Młynarski Kajetan
Data publikacji: 2006
Wydawca: Wydawnictwo PiT

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura obowiązkowa

Rynek pracy w Polsce i UE: `https://eures.praca.gov.pl/
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA: https://www.marr.pl/

 

Literatura dodatkowa

Doskonałe odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych

Twórca: Eggert Max
Data publikacji: 2009
Wydawca: Dom Wydawniczy Rebis

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Rozmowa kwalifikacyjna: błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania

Twórca: Hodgson Susan
Data publikacji: 2013
Wydanie: 2
Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

Coaching kariery: jak w końcu zdobyć dobrą pracę i zacząć dobrze zarabiać

Twórca: Śniegocka Angelika
Data publikacji: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Złote Myśli

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym

 

Literatura uzależniona od tematu realizowanej pracy magisterskiej

Literatura obowiązkowa

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych 

Twórcy: Weiner January & Weiner 3 January
Data publikacji: 2018
Wydanie: 5
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Sprawdź dostępność książki w katalogu komputerowym
UWAGA: dostępne różne wydania

 

Literatura dodatkowa

Przygotowanie artykułów do druku w Annales Societatis Geologorum Poloniae: uwagi dla autorów;
ASGP, Volume 55 (1985), Issue 3-4, s. 509-533

Twórca: Haczewski Grzegorz
Data publikacji: 1985
Wydawca: Wydawnictwa Geologiczne
Tytuł czasopisma: Annales Societatis Geologorum Poloniae (Rocznik PTG)

Publikacja w formacie PDF dostępna dla studentów UJ poprzez stronę internetową:
https://extranet.uj.edu.pl

 

Literatura obowiązkowa

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U.11.163.981 z późn. zmian.) wraz z wybranymi rozporządzeniami wykonawczymi

Dostęp online

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U.10.220.1447, tekst jednolity z późn. zmian.)

Dostęp online

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (wybrane działy)
(Dz.U.64.16.93, z późn. zmian.)

Dostęp online

Ustawa z dnia 14.06.1960.KPA (wybrane działy) 
(Tekst jedn. Dz.U.13.00.267) wg stanu na 10.01.2013 r.

Dostęp online

 

Literatura dodatkowa

Ustawa o udostępnianiu informacji
o środowisku (wybrane zagadnienia)
(Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.)

Dostęp online

Ustawa Prawo ochrony środowiska (wybrane zagadnienia)
(Dz.U.08.25.150, tekst jedn. z późn. zm.)

Dostęp online

Ustawa Prawo wodne (wybrane zagadnienia)
(Dz.U.12.00.145, tekst jedn. z późn. zm.)

Dostęp online

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.10.213.1397)

Dostęp online