Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katalog komputerowy zbiorów geologicznych, dostępny on-line od 2014 roku, w nowym systemie ALMA stanowi integralną część Katalogu Bibliotek UJ

Zbiory Biblioteki ING UJ można odnaleźć w katalogu komputerowym wchodząc na stronę Biblioteki Jagiellońskiej: https://katalogi.uj.edu.pl 
Prosimy zwracać uwagę na informację o LOKALIZACJI egzemplarza. Tylko egzemplarze z lokalizacją INST. NAUK GEOLOGICZNYCH są dostępne w zbiorach naszej Biblioteki na Kampusie UJ (ul. Gronostajowa 3A).

Katalog komputerowy rejestruje ponad 5,5 tys. książek oraz 1,5 tys. zbiorów kartograficznych (mapy, atlasy geograficzne i objaśnienia do map) dostępnych w Bibliotece ING UJ z dziedziny geologii i nauk pokrewnych.

Katalog kartkowy zawiera zasoby biblioteczne uszeregowane w kilku podkatalogach:

stary katalog XVIII-XX w. – katalog książek, czasopism i wyd. kartograficznych wydanych od 1767 - 1977 roku; karty ułożone są w nim alfabetycznie wg nazwisk autorów;
alfabetyczny – katalog książek wydanych w latach 1977-2013; pomocny przy szukaniu konkretnej książki (szukający zna autora/tytuł);
działowy – pomocny przy szukaniu książek „na temat" (szukający zna zagadnienie, nie zna autora książki);
czasopism – obejmuje wszystkie dostępne czasopisma polskie i zagraniczne wydane od XIX w. do chwili obecnej; karty ułożone są w nim alfabetycznie wg tytułów czasopism z podaniem roku, tomu i numeru czasopisma;
zbiorów kartograficznych – zawiera alfabetyczny wykaz map XIX-XX w., atlasów i wydawnictw kartograficznych;
archiwaliów - prace doktorskie gromadzone od lat 60. XX w., prace magisterskie obronione w okresie od 1948 do chwili obecnej oraz prace zlecone wykonane przez pracowników ING UJ.

Książki nabyte po 2013 roku dostępne są wyłącznie w katalogu komputerowym.

więcej o