Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Od maja 2014 r. książki Biblioteki ING UJ wprowadzane są w systemie VTLS/Virtua do bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ. W katalogu komputerowym zarejestrowano dotychczas 5 tys. książek oraz 500 jednostek zbiorów kartograficznych (mapy, objaśnienia, atlasy kartograficzne) dostępnych w Bibliotece ING z dziedziny geologii i nauk pokrewnych. Na bieżąco wprowadzane są nowości biblioteczne, a katalog jest sukcesywnie uzupełniany o starsze wydania.

 

Informacje o zbiorach zgromadzonych przez Bibliotekę ING zawierają katalogi:

Kartkowy Katalog Tradycyjny

Katalog kartkowy zawiera zasoby biblioteczne uszeregowane w kilku podkatalogach:

stary katalog (XVIII-XX w.) – katalog książek, czasopism i wyd. kartograficznych wydanych od 1767 - 1977 roku; karty ułożone są w nim alfabetycznie wg nazwisk autorów

alfabetyczny – katalog książek wydanych w latach 1977-2013; pomocny przy szukaniu konkretnej książki (szukający zna autora/tytuł)

działowy – pomocny przy szukaniu książek „na temat" (szukający zna zagadnienie, nie zna autora książki)

czasopism – obejmuje wszystkie dostępne czasopisma polskie i zagraniczne wydane od XIX w. do chwili obecnej; karty ułożone są w nim alfabetycznie wg tytułów czasopism z podaniem roku, tomu i numeru czasopisma

zbiorów kartograficznych – zawiera alfabetyczny wykaz map XX-XXI w., atlasów i wydawnictw kartograficznych

archiwaliów - prace doktorskie gromadzone od lat 60. XX w., prace magisterskie obronione w okresie od 1948 do chwili obecnej oraz prace zlecone wykonane przez pracowników ING UJ

 

Komputerowy Katalog Zbiorów

Katalog on-line w systemie VTLS stanowi integralną część katalogu komputerowego Biblioteki Jagiellońskiej.

aktualizowany od 2014 r. - książki nabyte po 2013 roku dostępne są wyłącznie w katalogu komputerowym

katalog komputerowy rejestruje ponad 2 000 podręczników z dziedziny geologii i nauk pokrewnych dostępnych w Bibliotece ING

Książki z Biblioteki ING, które zostały już zarejestrowane w katalogu komputerowym można odnaleźć wchodząc na stronę Biblioteki Jagiellońskiejhttps://pka.bj.uj.edu.pl/uj/katalog

Prosimy zwracać uwagę na informację o LOKALIZACJI egzemplarza. Tylko egzemplarze z lokalizacją INST. NAUK GEOLOGICZNYCH są dostępne w zbiorach naszej Biblioteki.