Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Wiedza, Edukacja, Rozwój: "StartUJ"

Zapraszamy do składania dokumentów w ramach projektu finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój: "StartUJ - program zwiększenia szans na rynku pracy studentów nauk ścisłych i przyrodniczych UJ". (POWR.03.01.00-00-K166/15).
 
 
Dokumenty znajdą Państwo pod następującym adresem [link]
 
Studenci geologii dokumenty mogą składać u koordynatora wydziałowego projektu (Maciej Kania), lub zgodnie z informacjami na powyższej stronie.
 
Studenci geologii zainteresowani udziałem w projekcie proszoni są o zgłoszenie tego faktu do koordynatora przez e-mail (maciej.kania@uj.edu.pl).
 
Przypominamy, że pierwsze działania w ramach projektu (kursy kompetencji interpersonalnych oraz wyjazdy zagraniczne) planowane są już w nadchodzące wakacje!

Prezentacja

Programy POWER w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

W 2015 roku podjęliśmy uwieńczone sukcesem starania o uzyskanie dofinansowania w ramach dwóch konkursów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój): Program Rozwoju Kompetencji, oraz Studiujesz? Praktykuj!
 
Program rozwoju kompetencji – StartUJ
 
Nasz kierunek jest jedynym z całego byłego Wydziału BiNoZ, który został zgłoszony do konkursu w ramach międzywydziałowego projektu nauk ścisłych i przyrodniczych. Realizacja projektu rozpocznie się w najbliższym czasie i obejmie dodatkowe, ponadprogramowe szkolenia i wizyty studyjne:
  • Zajęcia z rozwoju kompetencji interpersonalnych i prawa pracy;
  • Specjalistyczne szkolenia zawodowe. Do wyboru przewidziano 11 różnych szkoleń, dla studentów Geologii zaplanowano w szczególności kursy: preparatyki płytek cienkich (prowadzony przez zewnętrzną firmę, na nowoczesnym sprzęcie wiodących producentów tego rodzaju aparatury) oraz kurs zaawansowanej analizy danych i próbek geologicznych. W ramach przygotowania do tego zadania nasza pracownia komputerowa zostanie wyposażona w nowe oprogramowanie – aplikacje GIS dedykowane dla geologii, oraz oprogramowanie do analizy wyników badań stosowanych w geochemii organicznej. Naszych studentów może również zainteresować kurs LabView – działającego w oparciu o interfejs graficzny systemu programowania różnego rodzaju aparatury pomiarowej. Otwarte założenia projektu nie wykluczają zgłoszenia studentów na kursy z pozostałej części przygotowanego katalogu, tym niemniej, należy się liczyć z tym, że przystąpienie do kursu może wymagać spełnienia określonych wymogów kwalifikacyjnych.
  • Krajowe wizyty studyjne: uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w kilkudniowych wyjazdach do zakładów pracy specjalizujących się w określonych dziedzinach. Pod uwagę bierzemy tu np. dla studentów geologii wyjazd do KGHM Polska Miedź.
  • Wizyty zagraniczne: będzie można również skorzystać z wyjazdów do ośrodków badawczych w Niemczech (Forschungszentrum Jülich) oraz w Szwecji (Uniwersytet w Lund).
Program został zaplanowany na trzy lata, przy czym część kursów zaplanowano na trzy, część na dwie edycje. Uczestnikami mogą zostać studenci ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich, przy czym, po przystąpieniu do projektu, poszczególne kursy można realizować np. kontynuując studia na II lub III stopniu.
 
Ilość miejsc w projekcie jest ograniczona, a w rekrutacji uwzględnione zostaną czynniki takie jak: realizacja programu studiów, wyniki w nauce, stopień zaawansowania pracy dyplomowej.
 
Program Stażowy
 
Pomimo, że autorzy wniosku składanego w ramach konkursu „Studiujesz? Praktykuj!" nie wymyślili dla niego chwytliwej nazwy, został on przez NCBiR skierowany do dofinansowania. Projekt „Wysokiej jakości staże zawodowe rozwijające kompetencje dla studentek i studentów kierunków biologicznych i nauk o Ziemi UJ" zakłada skierowanie na staże łącznie 94 studentów z Wydziału BiNoZ. Warto zaznaczyć, że Instytut Nauk Geologicznych odegrał wiodącą rolę w przygotowaniu tego projektu.
 
Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do projektu, realizować będą trzymiesięczne staże zawodowe w wybranych krajowych przedsiębiorstwach o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia. Programy stażów będą przygotowywane indywidualnie dla każdego z uczestników, tak, aby dawały studentom jak największą szansę rozwoju. Motto programu (zainspirowane opiniami polskich studentów na temat staży zawodowych) brzmi: Koniec parzenia kawy!
 
Za staże przewidziano wynagrodzenie (w formie comiesięcznego stypendium) w kwocie około ½ średniego miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto, studenci odbywający staż poza miejscem zamieszkania będą mogli liczyć na dofinansowanie kosztów zakwaterowania do 1000 złotych miesięcznie.
 
Z propozycji skorzystać będą mogli studenci ostatniego roku studiów magisterskich wszystkich kierunków na Wydziale. Warto podkreślić, że sama realizacja stażu będzie mogła nastąpić już po ukończeniu studiów, pod warunkiem rozpoczęcia stażu nie później niż w ciągu trzech miesięcy po obronie.
 
Program realizowany będzie w ciągu roku kalendarzowego 2017, dla studentów geologii przewidziano 8 miejsc (zgodnie z założeniami projektu – 1/3 szacowanej liczby studentów w grupie docelowej). W rekrutacji uwzględnione zostaną: średnia ocen z I roku studiów magisterskich oraz ocena listu motywacyjnego.
 
Studenci, którzy rozpoczną studia magisterskie w roku 2016/2017 również będą mogli brać udział w programie – warunkiem będzie zaliczenie I roku studiów w czerwcu 2017.