Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

 

Web Content Display Web Content Display

Informacja o wpływie działalności Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii UJ w Krakowie na zdrowie ludzi i środowisko

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy,

że w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące prowadzona w Zakładzie Mineralogii, Petrologii i Geochemii Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii UJ nie miała wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.