Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

 

Pracownia mikroskopii optycznej i katodoluminescencji znajduje się w budynku Instytutu Nauk Geologicznych i znajduje się w pokoju 3.11. W ramach Pracowni udostępnionych jest 5 stanowisk mikroskopowych oraz jedno stanowisko do badań przy użyciu katodoluminescencji. Istnieje możliwość rezerwacji terminu poprzez wpisanie się do zeszytu Pracowni. W przypadku korzystania z aparatury do katodoluminescencji po raz pierwszy, konieczne jest uprzednie przeszkolenie przez prof. Zbigniewa Sawłowicza lub przeszkolonego pracownika technicznego.

 

Katodoluminescencja

Katodoluminescecja (Cl) jest zjawiskiem polegającym na emisji  światła przez ciało stałe, pod wpływem bombardowania go wiązką elektronów, uwalnianych z katody.

Możliwości:

  • identyfikacja minerałów, ich cech i wzajemnych relacji (np.: barwa, zonalność, mikrospękania)
  • określenie postępów procesów diagenetycznych i sukcesji mineralnej w procesach hydrotermalnych.

Aparatura:

Aparatura do badań katodoluminescencyjnych (zimna katoda) CLmk3A firmy Cambridge Image Technology Ltd., sprzężona z mikroskopem Nikon Eclipse 50T, z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Canon EOS 400 lub Nikon 5300, sterowanymi odpowiednio programami firmy Canon - EOS Ulitity lub Nikon – Cool View. 

 

Mikroskopia optyczna w świetle przechodzącym

Badania minerałów i skał przy wykorzystaniu mikroskopii optycznej w świetle przechodzącym spolaryzowanym dają mozliwość określenia wielu cech i parametrów skały, takich jak struktura i tekstura oraz identyfikacja i stopień wykształcenia składników. Dodatkowe zastosowanie planimetru umożliwia ilościową analizę składników skały. Badania te mogą być podstawą do wytypowania próbek do dalszych badań, np. XRD, FTIR, CL czy SEM.

Aparatura:

Mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E600-POL, z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Canon EOS 400, sterowanego programem Canon - EOS Utility.

Mikroskop polaryzacyjny Nikon Eclipse E200-POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu cyfrowego Nikon Coolpix 950 sterowanego programem CoolView.

Mikroskop polaryzacyjny Carl Zeiss Jena POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu aparatu fotograficznego.

Mikroskop polaryzacyjny Carl Zeiss Jena Laboval sprzężony z mikroskopowym stolikiem integracyjnym ELTINOR 4 (dziewięciokanałowym, prod. ROW Rathenow, DDR),. Stolik służy do analizy planimetrycznej preparatów mikroskopowych.

 

Mikroskopia optyczna w świetle odbitym

MIkroskopia optyczna w świetle odbitym umożliwia m. in. obserwację i identyfikację minerałów kruszczowych oraz wzajemne relacje pomiędzy minerałami kruszcowymi a płonnymi. Badania te mogą być podstawą do wytypowania próbek do dalszych badań, np. XRD czy SEM.

 

Aparatura:

Mikroskop polaryzacyjny NIKON Eclipse E600-POL z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu kamery cyfrowej Canon EOS 400 sterowanej komputerowo przy użyciu programu firmy Canon - EOS Utility.

Mikroskop optyczny polaryzacyjny Carl Zeiss Jena Nephot 21z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu klasycznego aparatu fotograficznego.

Mikroskop optyczny polaryzacyjny Carl Zeiss Jena z możliwością rejestracji obrazu przy użyciu klasycznego aparatu fotograficznego.

Web Content Display Web Content Display

Laboratory of optical microscopy and cathodoluminescence

Laboratory of optical microscopy and cathodoluminescence is located in the building of the Institute of Geological Sciences and includes rooms 311 and 312. In the Laboratory there are five polarising microscopes available and  a special one for the cathodoluminescence. One can book worktime making notice in a special book. Please contact prof. Zbigniew Sawłowicz or Beata Stożek M.Sc. before the first use of cathodoluminescence.   

 

Cathodoluminescency

Cathodoluminescency (Cl) is the emission of photons of characteristic wavelengths in the visible spectrum  from a material that is excited by high-energy electron bombardment.

 

Features:

  • Identification of minerals, their characteristics and relationships (eg.: colour, zoning, micro-fracturing)
  • To determine the progress of diagenetic processes and succession of hydrothermal minerals.

 

Devices:

A cold cathode cathodoluminescence microscope CLmk3A of Cambridge Image Technology Ltd. coupled to the Nikon Eclipse 50T, with the ability to record images with a digital camera Canon EOS 400 or Nikon 5300, respectively, controlled by programs Canon - EOS or Nikon Utility - Cool View.

 

Transmitted light polarized microscopy

The study of minerals and rocks using optical microscopy in polarized light gives a possibility to determine many features and parameters of rock such as the structure and texture,and mineral identification of the rock components. The addition of a planimeter allows quantitative analysis of the rock. These studies can be the basis for picking samples for further study, eg. XRD, FTIR, SEM and CL.

 

Devices:

Transmitted and reflected light polarizing microscope NIKON Eclipse E600-POL with the ability to record images with digital cameras Canon EOS 400 or Nikon 5300, respectively, controlled by programs Canon - EOS or Nikon Utility - Cool View.

Transmitted light polarizing microscope NIKON Eclipse E200-POL with the ability to record images with the digital camera NIKON Coolpix 950, controlled by program Nikon Utility - Cool View.

Transmitted and reflected light polarizing microscope Carl Zeiss Jena Laboval with the ability to  record images using the camera  Practica BCA M.

Transmitted light polarizing microscope Carl Zeiss Jena POL coupled to the microscope  integration table ELTINOR 4 (nine channels, ROW Rathenow, DDR). The table is used for the planimetric microscopical analysis.

 

Reflected light polarized microscopy

Reflected light polarized microscopy enables identification of ore minerals and observations of relationship with gangue minerals. These studies can be the basis for picking samples for further study, eg. XRD and SEM.

 

Devices

Transmitted and reflected light polarizing microscope NIKON Eclipse E600-POL with possibility of recording the images using a digital camera Canon EOS 400, controlled by a program Nikon - EOS Utility.

Transmitted and reflected light polarizing microscope  Carl Zeiss Jena Laboval with possibility of recording the images using a camera  Practica BCA M.

Reflected light polarizing microscope Carl Zeiss Jena Nephot 21 with possibility of recording the images using a camera.

fot. Waldemar Obcowski