Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Koordynator wykładów i spotkań w ING UJ

dr Wojciech Wróblewski

e-mail: wojciech.wroblewski@uj.edu.pl

 

   

Uniwersytet bliżej Was (oferta dla szkół średnich) - Spotkania z geologią

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w cyklu bezpłatnych zajęć organizowanych przez Instytut Nauk Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii. W programie „Spotkania z geologią” odbywają się Instytucie Nauk Geologicznych przy ulicy Gronostajowej 3A w Krakowie (Kampus 600 - lecia Odnowienia UJ).

Prosimy o zgłaszanie udziału (grupy - wraz z wielkością) do 7 dni przed podanymi niżej terminami. Zgłoszenia należy dokonywać na adres mailowy: wojciech.wroblewski@uj.edu.pl. Zajęcia odbywają się od lutego do maja 2020 r. Numery sal, w których odbywają się zajęcia podawane są po indywidualnym ustaleniu liczebności grup.

Harmonogram spotkań:

luty - kwiecień 2021  (terminy ustalane indywidualnie) wykłady popularnonaukowe z geologii, warsztaty i zajęcia w laboratoriach z preparatyki skał, rozpoznawania minerałów i skamieniałości prowadzone przez pracowników ING UJ (online)
kwiecień – maj 2021 (termin ustalany indywidualnie) – Wycieczka geologiczna po Krakowie organizowana dla grup przez pracowników ING UJ

Wykłady dla młodzieży we współpracy z KMTPNiS

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2020/2021 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

Na czym Kraków zbudowano  - dr Wojciech Wróblewski - 27 listopada 2020 (spotkanie online MS TEAMS)

 

1. Na czym Kraków zbudowano  - dr Wojciech Wróblewski - 27 listopada 2020 (spotkanie online MS TEAMS)
2. Mikroorganizmy, które niszczą skały - mgr inż. Klaudiusz Salamon - 21 grudnia 2020 (spotkanie online MS TEAMS)
3. Nacieki jaskiniowe - archiwum danych o klimacie - mgr inż. Przemysław Sala - 25 stycznia 2021 (spotkanie online MS TEAMS)
4. Zmiany klimatu w czwartorzędzie - skąd o nich wiemy - mgr Krzysztof Ninard - 22 luty 2021 (spotkanie online MS TEAMS)

 

 

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2019/2020 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

1. Bioarchiwa - klucz do poznania przyszłości - mgr Adam Wierzbicki - 21 października 2019
2. Mikroplastik w środowisku - inż. Kinga Borek - 18 listopada 2019
3. Pyłek roślinny - ziarno prawdy - mgr Magladlena Jelonek  - 9 grudnia 2019
4. Tajemnicze piaski pustyni - dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol - 17 luty 2020

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2018/2019 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

1. Surowce mineralne Polski - geneza, eksploatacja, kontrowersjie - wygłosił mgr Krzysztof Ninard - 22 października 2018.
2. Mikroskamieniałości w klepsydrze czasu - wygłosiła mgr Weronika Baliniak - 19 listopada 2018
3. Antropocen - prof. dr hab. Marek Michalik - 17 grudnia 2018
4. Wydmy śródlądowe - mgr Krzysztof Ninard - 11 lutergo 2019
5. Ropa naftowa okiem geologa - mgr Oliwia Kowalczewska - 25 marca 2019
6. Laserowa geologia - dr Maciej Kania - 29 kwietnia 2019
7. Złoto Bałtyku - dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol 27 maja 2019

Wykłady w roku akademickim 2017/2018

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2017/2018 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

 1. Budowa geologiczna Krakowa i okolic - wygłosił dr Wojciech Wróblewski - 30 października 2017.
 2. O dinozaurach - wygłosił mgr Klaudiusz Salamon - 27 listopada 2017.
 3. Diament i węgiel - różne oblicza skarbu - wygłosiła  dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol - 17 grudnia 2017.
 4. Rafy współczesne i kopalne - wygłosił dr hab. Bogusław Kołodziej - 29 stycznia 2018.
 5. Góry w układzie słonecznym okiem geologa - wygłosił dr Maciej Kania - 5 marca 2018.
 6. Wielkie wymierania w historii Ziemi - wygłosił prof. dr hab. Adam Gasiński - 21 maja 2018.

Wykłady w roku akademickim 2016/2017

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2016/2017 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

 1. Opowieść o prawdziwym człowieku - wygłosił dr hab. Mariusz Kędzierski - 18 listopada 2016.

 2. Życie w antropocenie - wygłosił prof.dr hab.inż Marek Michalik - 5 grudnia 2016.

 3. Wymieranie na granicy kreda/paleocen (65 mln. lat temu) – wygłosił prof. dr hab. M. Adam Gasiński - 13 stycznia 2017.
 4. Zjawiska i formy krasowe - wygłosił dr Wojciech Wróblewski - 06.03.2017

 

Wykłady w roku akademickim 2015/2016

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2015/2016 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

 1. Zlodowacenia w Polsce i formy polodowcowe – wygłosił prof. dr. hab. Joachim Szulc, Dyrektor Instytut Nauk Geologicznych UJ - 18 listopada 2015.

   Zanieczyszczenia powietrza – problem Krakowa, Europy czy świata? – wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Michalik - 16 grudnia 2015

 2.  „Najstarsze ślady życia na Ziemi?" -  wygłosił prof. dr hab. Marian Adam Gasiński - 13 styczeń 2016.

 3.  "Złoża surowców mineralnych - początek i koniec"  – wygłosi prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz - 11 luty 2016, godzina 17:00, sala 102, ING UJ, ul. Oleandry 2A

 4.  Historia życia na Ziemi - wygłosi prof. dr hab. Adam Gasiński - marzec 2016

 5.  Rozpoznawanie skał (warsztaty) – dr Patrycja Wójcik-Tabol - kwiecień 2016

 6.  Czytanie przekrojów geologicznych (warsztaty) – dr Rafał Chodyń - kwiecień 2016

 7.  Ruchy górotwórcze – wygłosi dr Maciej Kania - maj 2016

 8.  Wykład niespodzianka kończący cykl spotkań -  wygłosi dr hab. Mariusz Kędzierski - czerwiec 2016

 

O projekcie

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych w ramach 11 obszarów tematycznych, za które odpowiedzialni są zaangażowani w projekt partnerzy z sektora i spoza finansów publicznych między innymi Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Zajęcia online dla uczniów szkół średnich prowadzone są przez pracowników Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Przewodnimi tematami zajęć są: geologia, geografia społeczno-ekonomiczna, geograficzne systemy informacji i turystyka.

Podczas zajęć prowadzone są obserwacje przyrodnicze i eksperymenty.

W bieżącym roku akademickim prowadzone są zajęcia online dla 13 szkół:

II LO w Bochni, I LO w Olkuszu, ZS 3 w Olkuszu, II LO w ZS w Rabce Zdroju, Zespół Szkół Ogólnokształ-cących nr 2 powiat nowotarski, IV LO w ZSO w Tarnowie, I LO w Tarnowie, LO w Skawinie, II LO w Krakowie, VI LO w Krakowie, LO w Bieczu, I LO w Gorlicach, LO w Grybowie

 

Harmonogram zajęć online w roku akademickim 2019/20

31.10.2019, 7.11.2019:
 - O prawach kobiet  (M. Kubal)

14.11.2019, 21.11.2019:
- Od wnętrza Ziemi po szczyt Mount Everestu czyli jak powstają góry. Zarys tektoniki Ziemi (P. Wójcik-Tabol i K. Salamon)
- Wędrówka kontynentów według Alfreda Wegenera czyli wstęp do teorii tektoniki Ziemi (P. Wójcik-Tabol i K. Salamon)

28.11.2019, 5.12.2019:
- Jak powstają surowce skalne (W. Wróblewski)
- W jaki sposób eksploatuje się surowce skalne (W. Wróblewski)

12.12.2019,19.12.2019:
- Elektryzujące surowce naturalne - paliwa kopalne (P. Wójcik-Tabol)
- Elektryzujące surowce naturalne - bursztyn (P. Wójcik-Tabol)

9.01.2020, 25.06.2020:
- Wprowadzenie do biostratygrafii (S. Florian)
- Jak identyfikujemy i korelujemy pokłady węgla kamiennego (S. Florian)

16.01.2020, 23.01.2020:
- Kreatywność tworzy PKB - znaczenie gospodarcze przemy-słów kreatywnych (K. Rotter-Jarzębińska)
Zmieniamy miasto. Przemysły kreatywne jako motor rozwoju miast i regionów (K. Rotter-Jarzębińska)

13.02.2020, 20.02.2020:
- Rola technologii w realizacji koncepcji smart city. Oblicza cyfryzacji (K. Rotter-Jarzębińska)
- Ile przestrzeni jest w cyberprzestrzeni? O świecie elektronicznym geograficznym okiem (K. Rotter-Jarzębińska)

27.02.2020, 5.03.2020:
- Kartogram metodą wizualizacji danych społeczno-ekonomicznych (M. Luc)
- Manipulacja danymi społeczno-ekonomicznymi (M. Luc)

12.03.2020 , 19.03.2020:
- Kartografia multisensoryczna i emocjonalna (M. Luc)
- Mapy kognitywne (M. Luc)

26.03.2020, 2.04.2020
- Mikroklimat, czyli od czego zależą własności fizyczne powietrza wokół nas  (A. Bokwa)
- Jak zmienia się temperatura wody i gleby pod wpływem dopływu energii (A. Bokwa)

16.04.2020, 23.04.2020:
- Meteorologia synoptyczna XXI wieku. Od pomiaru warunków atmosferycznych … (A. Wypych)
- Meteorologia synoptyczna XXI wieku. … do prognozy pogody (A. Wypych)

30.04.2020 , 07.05.2020:
- Gleba jako źródło życia (M. Stolarczyk)
- Użytkowanie rolnicze a stan środowiska (M. Stolarczyk)

14.05.2020, 21.05.2020:
 - Udomowienie roślin i ich rozprzestrzenienie (M. Pietrzak)
 - Tradycyjna kuchnia jako wyraz tożsamości kulturowej (M. Pietrzak)

28.05.2020, 04.06.2020:
- Czy wiesz co to jest dziedzictwo kulturowe i jakie są jego  zasoby (M. Murzyn)
- Kto i w jaki sposób może korzystać z dziedzictwa kulturowego (M. Murzyn)

10.06.2020, 18.06.2020:
- Wybrane problemy transportu kolejowego (J. Taczanowski)
- Wybrane problemy transportu miejskiego (J. Taczanowski)

Kliknij na poniższe logo aby przejść do strony głównej projektu

Read More o

Małopolska Chmura Edukacyjna - zajęcia z paleontologii w ramach Letnich Warsztatów Biologicznych

W dniach od 25 do 30 czerwca 2017 w naszym Instytucie odbyły się zajęcia o tematyce paleontologicznej, w których udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Prowadzone były one przez pracowników i doktorantów ING UJ w ramach Letnich Warsztatów Biologicznych będących częścią projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”.

Uczestników w trakcie zajęć zobaczyć można w Sali nr. 1.13. podczas wirtualnego spaceru po naszym nowym budynku. Link: http://ing.wkraj.pl/

Wizyta uczniów z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

W dniu 20 kwietnia 2017 roku, mieliśmy przyjemność gościć uczniów z z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Szczepanika w Tarnowie. W trakcie wizyty uczniowie zapoznali się z infrastrukturą naukowo-dydaktyczną naszego Instytutu. Zwiedzili między innymi sale wykładowe, laboratoria oraz pracownie specjalistyczne. Uczniów oprowadzali pracownicy i doktoranci naszego Instytutu.

 

Obszerna galeria zdjęć z wizyty uczniów XIV LO dostępna na stronie internetowej: kliknij tutaj

Noc Muzeów - rok 2014

Read More o Noc Muzeów - rok 2014

Noc Muzeów - rok 2013

Read More o Noc Muzeów - rok 2013

Noc Muzeów - rok 2012

Read More o Noc Muzeów - rok 2012

Małopolska Noc Naukowców - rok 2014

Read More o Małopolska Noc Naukowców - rok 2014

Małopolska Noc Naukowców - rok 2013

Read More o Małopolska Noc Naukowców - rok 2013

Małopolska Noc Naukowców - rok 2012

Read More o Małopolska Noc Naukowców - rok 2012

Małopolska Noc Naukowców - rok 2011

Read More o Małopolska Noc Naukowców - rok 2011

Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2013

Read More o Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2013

Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2012

Read More o Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2012

Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2008

Read More o Festiwal Nauki w Krakowie - rok 2008

Kinga Jarosz w Radiowej Trójce o mikrolastiku

Kinga Jarosz będzie gościem w trakcie godzinnej audycji Pana Tomasza Rożka w "Klubie Trójki" w Programie 3 Polskiego Radia. Opowie o badaniach nad mikroplasitkiem w środowisku. Audycja rozpocznie się w dniu dzisiejszym tj. 29 października o godzinie 21.07.

Serdecznie zapraszamy!

Słuchaj online: Kliknij tutaj

Zachęcamy również do odwiedzenia kanału YT Pana Tomasza Rożka "Nauka to Lubię".

https://www.youtube.com/user/naukatolubie

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Instytutu Nauk Geologicznych UJ przy ulicy Gronostajowej 3a w Krakowie w dniu 26 czerwca 2017 roku

Informacje w mediach o tym wydarzeniu w mediach:

Materiały prasowe do pobrania:

Nasi Geolodzy w Radiu Kraków

W środę 5 kwietnia 2017r. profesor Joachim Szulc oraz nasz doktorant mgr inż Klaudiusz Salamon byli gośćmi programu "Przed Hejnałem" emitowanego na antenie Radia Kraków. Tematem przewodnim dyskusji były współczesne zjawiska wulkaniczne.

Audycję oraz materiał wideo dostępne na stronie internetowej:

http://www.radiokrakow.pl/wideo/smog-jak-pyl-wulkaniczny/

oraz

http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/o-gorach-ognia/

Ostatnia budowa na kampusie UJ

Na terenie Kampusu UJ na Ruczaju stanęły w ostatnich dniach dwa nowe dźwigi. Rozpoczęła się budowa ostatniego brakującego budynku kampusu – Instytutu Nauk Geologicznych.

Nowa siedziba instytutu powstanie pomiędzy dwoma najstarszymi budynkami uniwersyteckiego kompleksu, mieszczącymi m.in. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Instytut Studiów Regionalnych. Na razie ogrodzono i uporządkowano teren budowy.

Niewielki, ale nowoczesny

Planowany budynek będzie niewielki w porównaniu z ostatnimi inwestycjami, takimi jak oddany do użytku przed miesiącem gmach Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej czy powstająca obok siedziba Wydziału Chemii. Będzie miał prawie 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, na których znajdą się m.in. sale wykładowe, laboratoria dydaktyczne i laboratoria badawcze.

Spośród licznych już inwestycji na kampusie, nowy obiekt będzie się wyróżniać rozwiązaniami energetycznymi. Po raz pierwszy zostaną tam zastosowane pompy ciepła, wraz z zainstalowanymi na dachu i fasadzie bateriami słonecznymi. – Budynek, w którym kształceni będą przyszli geolodzy, ogrzewany będzie wyłącznie ciepłem Ziemi, natomiast energia będzie w dużej mierze pozyskiwana ze Słońca. Ekologicznego wizerunku nowego obiektu ING UJ dopełni przewidziany zielony dach, odzwierciedlający naturalne środowisko Jury Krakowsko-Częstochowskiej – czytamy na stronie instytutu.

Kampus już prawie gotowy

– Wydział Chemii i Instytut Nauk Geologicznych to już dwa ostatnie budynki przewidziane w wieloletnim programie budowy kampusu. Oczywiście w dalszym ciągu będą prowadzone prace porządkujące teren wokół budynków, np. przedłużenie alei Wawelskiej – mówi Adrian Ochalik, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku została już uporządkowana zaniedbana wcześniej część kampusu. Po ukończeniu prac przy Centrum Edukacji Przyrodniczej, pomiędzy najstarszymi budynkami kompleksu powstały nowe alejki z ławkami i parking.

- Jakub Drath, Love Kraków

Link do artykułu: http://lovekrakow.pl/aktualnosci/ostatnia-budowa-na-kampusie_7222.html

Uroczystość na cześć geologa Wilhelma Haidingera

8 kwietnia w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych UJ odbyło się uroczyste przekazanie popiersia austriackiego mineraloga i geologa Wilhelma Haidingera (1795-1871).

W Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych UJ odbyła się uroczystość wręczenia Muzeum porcelanowego popiersia austriackiego mineraloga i geologa Wilhelma Haidingera (1795-1871). Popiersie przekazała Pani Dipl. Ing. Barbarę Vecer, była pracownica austriackiej służby geologicznej. Podczas uroczystości prof . Andrzej Ślączka przedstawił sylwetkę W. Haidingera i wygłosił referat na temat badań geologicznych południowej Polski na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci i udziału w nich szeregu austriackich uczonych. Dr. Ewa Koszowska wspomniała o związkach W. Haidingera z Polakami i naszą uczelnią. W uroczystości uczestniczył m.in. Konsul honorowy Republiki Austrii  Andrzej Tombiński


Link do artykułu:
http://www.konsulataustrii.com/index.php/pl/aktualnosci/item/25-uroczystosc-w-instytucie-nauk-geologicznych-uj

Polskie rekordy

Dziś trudno w to uwierzyć, ale około 30 milionów lat temu w okolicach Sudetów (dolnośląskie) czynne były liczne wulkany. Nawiązując jakby do tego faktu, kierownictwo Fundacji „ANIMUS" w Wilkowie Osiedlu, koło Złotoryi, w osobach Łucji i Marty Marchaj wymyśliło niespotykany dotąd rekord Polski polegający na wybudowaniu małego, działającego wulkanu.

Zadania tego podjął się młody doktorant Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Instytutu Nauk Geologicznych Piotr Kowalski. Przy pomocy kilku osób, w tym miejscowych dzieci, zbudował tematyczny obiekt o wysokości 180 cm i wymiarach podstawy 220x220 cm.

Aby zbudować charakterystyczny stożek wulkaniczny zamontował on najpierw stalową ramę, na której oparł konstrukcję drewnianą i wszystko to oblepił gliną. Wcześniej wewnątrz umieścił ładunek wybuchowy wyrzucający pył i dym oraz instalację z lawą. Wybuch, ku uciesze zgromadzonej licznie publiczności, powtarzano kilkakrotnie.

Godzi się dodać, że motto Fundacji „ANIMUS" zajmującej się niepełnosprawnymi dziewczynkami brzmi: „Dzięki miłości i dobroci można pokonać wszystkie bariery". W trakcie imprezy plenerowej zbierano datki dla podopiecznych fundacji.

- polskierekordy.pl

Więcej o tym wydarzeniu można znaleźć tutaj

Wybuch wulkanu "jagiellonius" na krakowskim Rynku

"Tym razem wpatrzeni w ziemię geolodzy z Instytutu Nauk Geologicznych UJ opowiadali z czego zbudowane są skały, a każdy niedowiarek mógł ujrzeć, jak wyglądają pod mikroskopem. Tu również nie zabrakło wybuchów – mowa o wybuchu Wulkanu Jagielloniusa. Pokazy cieszyły się takim powodzeniem, że trzeba było uruchomić dodatkowe grupy zwiedzających!"

- Onet.pl Wiadomości

Link do artykułu:
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/46-tys-osob-uczestniczylo-w-nocy-naukowcow-jakie-a,1,5276014,wiadomosc.html

 


"Efektownie zaprezentował się Instytut Nauk Geologicznych UJ. Studenci zaprezentowali działanie wulkanu - w teorii i w praktyce. Był krótki wykład, a po nim demonstracja. Stożek zaczął dymić..."

- krakow.gazeta.pl

Link do artykułu:
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35803,9588551,Wulkany_dymia_na_krakowskim_Rynku__WIDEO_.html

 

Wulkan na Festiwalu Naiki i Sztuki w Krakowie

"Punktualnie o każdej pełnej godzinie, przed małym namiotem Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) ustawia się spory tłum. To znak, że za chwilę czeka nas kolejna tego dnia erupcja wulkanu, a oczom zwiedzających ukażą się kłęby dymu i pomarańczowa lawa wydobywająca się z wulkanicznej makiety.

Erupcje stratowulkanów są bardzo dynamiczne. - Towarzyszą im wybuchy lawy, gazów i pyłów wulkanicznych, które niszczą wszystko, co napotykają na swojej drodze - opisują prowadzący pokaz studenci. - Przygotowanie makiety kosztowało mnie około miesiąca pracy, ale było warto - przyznaje konstruktor Mateusz Cyprych."

- Polskie Radio

Link do artykułu:
http://www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/367450,Krakowski-Festiwal-Nauki-potrwa-do-soboty-%28relacja%29

Spotkanie na Wulkanie na Górze św. Anny

"Na Górze Świętej Anny o każdej pełnej godzinie wybucha wulkan przygotowany przez studentów geologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Majówkę geologiczną dla mieszkańców Opolszczyzny przygotowało Stowarzyszenie „Kraina Świętej Anny". Spotkanie na wulkanie jest okazją do popularyzacji wiedzy geologicznej o Opolszczyźnie. 

Dziś mało kto wie, że klasztor na Górze świętej Anny stoi na wulkanicznym kraterze. O tym i innych niezwykłych wulkanicznych odkryciach w Parku Krajobrazowym, które ukazały ślady sprzed ponad 350 milionów lat, mówią naukowcy.

„Spotkanie na wulkanie" jest jedynym w swoim rodzaju festynem ekologicznym, potrwa do wtorku. Dziś można było poznawać skały i kamienie oraz zdobywać wulkaniczną wiedzę. Jutro dzień poświęcony będzie edukacji dzieci. We wtorek oficjalnie minister środowiska nada parkowi krajobrazowemu"

 

- TVP Opole

Link do artykułu:
http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/rozmaitosci/spotkanie-na-wulkanie/1867308#mainContent