Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego w ING UJ nadzór sprawuje Rada Programowa kierunku Geologia.

 

Przewodniczący:

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, Prof. UJ

 

Członkowie:

prof. dr hab. Marek Michalik

dr hab. Mariusz Rospondek, prof. UJ

dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ

dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ

dr hab. Renata Jach, prof. UJ

dr Dorota Salata

dr Anna Lewandowska

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ

 

Głos doradczy:

dr inż. Ewa Malata

 

Sekretarz:

mgr Ewa Kwiatkowska