Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego w ING UJ nadzór sprawuje Rada Programowa kierunku Geologia.

 

Przewodniczący:

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol – Kierownik studiów na kierunku geologia

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Marek Michalik

Prof. dr hab. Stanisław Leszczyński

Dr hab. Marta Oszczypko-Clowes

Dr hab. Mariusz Rospondek

Dr hab. Michał Gradziński

Dr hab. Mariusz Kędzierski

Dr Dorota Salata

Dr Anna Lewandowska

 

Głos doradczy:

Dr inż. Ewa Malata

 

Sekretarz:

Mgr Ewa Kwiatkowska