Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Odwiedzana przez Państwa strona poświęcona jest prezentacji losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego kończących studia licencjackie i magisterskie na kierunku Geologia prowadzonym w Instytucie Nauk Geologicznych. Strona ta ma jednocześnie umożliwiać przyszłym kandydatom zapoznanie się z perspektywami pracy zawodowej po ukończeniu studiów jak również możliwościami podjęcia pracy w zawodach pokrewnych geologii.

Od kilku lat prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim badania losów zawodowych absolwentów prowadzone przez Biuro Karier UJ. Wyniki tych badań opracowywane są w postaci raportów, które udostępniane są m.in. na stronie internetowej UJ. Poniżej zamieszczone są w formie graficznej wyniki jednego z takich badań (2010/2011), oparte na podstawie pytań ankietowych dotyczących kierunku GEOLOGIA prowadzonego w Instytucie Nauk Geologicznych.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z historią zawodową osób które ukończyły u nas studia geologiczne i podzieliły się swoimi opiniami i spostrzeżeniami mogącymi pomóc przyszłym kandydatom w wyborze GEOLOGII!

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Statytstyka

 

Wykres 13. Czy ukończenie wybranego kierunku studiów daje szansę na podjęcie pracy w zawodzie zgodnej ze zdobytym wykształceniem?

 

Wykres 21. Czy ukończenie przez Pana/Panią danego kierunku studiów znalazło się wśród wymagań stawianych przy rekrutacji przez obecnego pracodawcę?

 

Wykres 22. W jakiej formie jest Pan/Pani zatrudniony/a?

 

Wykres 23. Czy jest Pan/Pani zatrudniony/a na pełnym etacie?

 

Wykres 24. Czy Pana/Pani zdaniem obecnie wykonywana praca jest zgodna ze zdobytym wykształceniem tzn. zgodna z ukończonym kierunkiem studiów?

 

Źródło:

Biuro Karier UJ

Pełny raport Biura Karier UJ