Wykaz prac magisterskich w latach 1980-1998

 

WYKAZ PRAC MAGISTERSKICH WYKONANYCH W INSTYTUCIE NAUK GEOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1980-1998

ZESTAWIŁ MAREK CIESZKOWSKI

Specjalizacja:
GM - mineralogia, petrografia i geochemia,
GP - paleontologia,
GSP - geologia stratygraficzno-poszukiwawcza;
prom. - promotor

1980

1. BODUCH, Maciej - Serpentynity i intruzje zylowe polnocno-wschodniej czesci masywu Gogolow-Jordanow. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. BORATYN, Jozef - Geochemia siarczkowych utworow krasowych ze zloz cynku i olowiu okolic Olkusza. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

3. KAMYK-LIS, Malgorzata - Jurajskie konkrecje zelaziste polnocnego obrzezenia Rowu Krzeszowickiego. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. KIETLINSKA, Barbara - Analiza facjalna i paleoekologiczna wapieni gornej jury na obszarze pomiedzy Krzeszowicami a Nielepicami. GSP; prom. dr J. Wieczorek

5. LOPUSINSKI, Leopold - Budowa geologiczna okolic Lubomierza. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

6. MICHALIK, Marek - Budowa geologiczna obszaru Mogilany - Światniki Górne - Zbydniowice - Libertów ze szczegolnym uwzglednieniem materialu egzotykowego. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

7. PASZKOWSKI, Mariusz - Budowa geologiczna rejonu Czatkowic. GSP; prom. dr J. Wieczorek

8. SZULC, Joachim - Czwartorzedowe martwice wapienne poludniowej cześci Wyzyny Krakowskiej. GSP; prom. dr J. Wieczorek

9. SZYDLAK, Tadeusz - Egzotyki krystaliczne z piaskowcow ciezkowickich okolic Grodka nad Dunajcem. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

10. ZWIERZCHOWSKA, Bernardetta - Budowa geologiczna obszaru pomiedzy Poreba Wielka a Mszana Gorna. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

1981

1. ILCEWICZ, Danuta - Osady rownin zalewowych rzeki roztokowej i meandrujacej na przedpolu Karpat na przykladzie Soly i Sanu. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

2. KOSZOWSKA, Ewa - Geochemia i krystalochemia chalkozynow z cechsztynskich lupkow miedzionośnych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

3. NITKA, Krystyna - Geochemia serpentynitow okolic Zabkowic Ślaskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. PALKA, Anna Maria - Geochemia metasomatycznych dolomitow kruszconośnych z kopalni Pomorzany kolo Olkusza. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. ROJEWSKA, Alina - Intruzje zylowe okolic Dubia. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

6. WOLSKA, Anna - Diabaz z Niedźwiedziej Gory. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

1982

1. BINKOWSKI, Jerzy - Budowa geologiczna pasma wojczo-pinczowskiego pomiedzy Kikowem a Skotnikami. Mikrofacje utworow jurajskich. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

2. BODZIOCH, Adam - Charakterystyka wapienia muszlowego miedzy Wielka Wsia a Jarugami NE obrzezenia Gor Świetokrzyskich. GSP; prom. dr J. Wieczorek

3. GAPYS, Andrzej - Budowa geologiczna terenu polozonego pomiedzy Pulawami a Wisloczkiem na polnocy, a Moszczancem i Wola Nizna na poludniu. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

4. KOSIARA, Halina - Granity ze zlepiencow staropaleozoicznych okolic Krakowa. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. KOWALSKI, Krzysztof - Porfir z Miekini. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

6. MILKOWSKA, Malgorzata - Budowa geologiczna Buska-Zdroju ze szczegolnym uwzglednieniem mikrofauny kredy gornej. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

7. RZASA, Ewa - Budowa geologiczna obszaru polozonego miedzy Grodkiem nad Dunajcem a Sienna. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

8. SKRZYPCZAK, Jolanta - Geochemia i krystalochemia bornitow z cechsztynskich lupkow miedziono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

9. SZKARADNIK, Elzbieta - Sedymentacja dolnego dewonu Gory Bukowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

10. TYRALA, Jan - Pierwiastki sladowe w weglach krasowych ze zloz olkuskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

1983

1. BOCIANOWSKA, Zofia - Geologia okolic Starych Glin kolo Klucz. GSP; prom. dr J. Wieczorek

2. BODEK, Barbara - Mineraly ilaste glin z wiercen w Gluchowicach. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

3. GROCHOLSKI, Piotr - Geologia okolicy Jaworza. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

4. GRELA, Jacek - Mineraly ciezkie i otoczaki osadow piaszczysto-zwirowych doggeru okolic Krzeszowic. GM; prom. doc. dr hab. inz. M. Krysowska- Iwaszkiewicz

5. HOFFMANN, Mariusz - Stratygrafia jury okolic Mirowa i Podleza. GSP; prom. dr J. Wieczorek

6. KARPINSKA, Lucyna - Mikrofacje i mikrofalna skalek jurajskich Kruhela Wielkiego kolo Przemyśla. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

7. KOSZARSKI, Andrzej - Geologia okolic Krasnej - Godowej ze szczegolnym uwzglednieniem stratygrafi kredy dolnej. GSP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

8. KOWAL, Jolanta - Budowa geologiczna jednostki laskiej w okolicy Roznowa. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

9. KUBICKA, Dorota - Budowa geologiczna jednostki magurskiej i okiennej w rejonie Dabrowy. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

10. KUBIS, Wlodzimierz - Kalcyty kawern krasowych w dolomitach kruszczcono nych zloz cynku i olowiu okolic Olkusza. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

11. MARTINEK, Marek - Budowa geologiczna poludniowych zboczy Bukowicy (Beskid Niski). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

12. NIWINSKA, Malgorzata - Gabra okolic Zabkowic laskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

13. OBERMAJER, Marek - Analiza mikropaleontologiczna wapienia rogowcowego (formacja wapienia pieninskiego) w wybranych profilach w polskiej cze ci Pieninskiego Pasa Skalkowego. GSP; prom. dr M. A. Gasinski

14. OLESZEK, Marta - Dolomityzacja utworow wewnatrzjaskiniowych w skalkach dewonskich i triasowych w zlozach olkuskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

15. PAWLAK, Grzegorz - Budowa geologiczna terenu pomiedzy Jasliskami i Krolikiem Woloskim. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

16. SKRZYPCZAK, Robert - Mineraly ciezkie w skalach staropaleozoicznych z wiercen okolicy Zawiercia. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

17. SMOLKA, Mariusz - Budowa geologiczna polnocnego zbocza Bukowicy miedzy Pulawami a Tokarnia. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

18. SROKA, Kazimierz - Charakterystyka sedymentologiczna osadow klastycznych i towarzyszacych dolomitow zelazistych w nizszej cze ci warstw kro nienskich we wschodniej czesci jednostki slaskiej. GSP; prom. dr inz. M. Wendorff

19. WALAS, Krzysztof - Budowa geologiczna pasma wojczo-pinczowskiego ze szczegolnym uwzglednieniem mikrofacji wapieni litotamniowych. GP; prom. prof. dr hab E. Morycowa

20. WIERZCHOSLAWSKA, Ewa - Mineraly kruszcowe wspolwystepujace z barytem w zlozach olkuskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

1984

1. DUDEK, Krzysztof - Kwarce, granaty i mineraly kruszcowe z cynkono nych lupkow krystalicznych pasma Starej Kamienicy w Gorach Izerskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. DZIADOSZ, Andrzej - Budowa geologiczna jednostki laskiej miedzy Palenica a Siekierczyna. GSP; prom. dr S. Leszczynski

3. FILIP, Elzbieta - Grejzeny okolic Mirska. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. GRUSZCZYK, Irena - Geochemia manganu cechsztynskich skal weglanowych serii zlozowych w kopalniach miedzi na monoklinie przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. JANKOWSKI, Leszek - Zdjecie geologiczne rejonu Czchow - Ruda Kameralna. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

6. KEPSKI, Dariusz - Utwory trzeciorzedowe pomiedzy Zaklikowem i Modliborzycami (poludniowo-zachodnia krawed Wyzyny Lubelskiej i Roztocza Zachodniego). GSP; prom. dr J. Wieczorek

7. NOWACKI, Marek - Geochemia serpentynitu Wzgorz Kielczynskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

8. PUDO, Jaroslaw - Budowa geologiczna rejonu Jasiela (jednostka dukielska). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

9. TARCZYKOWSKA, Hanna - Mineraly osadow terygenicznych towarzyszacych solom kamiennym odslonietym w poprzeczni Barycz i na poziomie VIII Kopalni Soli w Wieliczce. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

10. TRZEPLA, Marek - Jura okolic Rudnik kolo Zawiercia. GSP; prom. dr J. Wieczorek

11. UCHMAN, Alfred - Jura choczanska w rejonie Doliny Kościeliskiej. GSP; prom. dr J. Wieczorek

12. WYZGA, Bartlomiej - Charakterystyka sedymentologiczna utworow dolnego paleozoiku Gor Bardzkich (Sudety). GSP; prom. dr E. Porebska

13. ZARUDZKI, Tadeusz - Zwiry wysokiej terasy ze Zbylitowskiej Gory na tle wspolczesnej sedymentacji Dunajca. GSP; prom. prof. dr hab. K. Klimek

1985

1. BAGINSKI, Stanislaw - Jura wierchowa Rzedow pod Ciemniakiem w Tatrach. GSP; prom. dr J. Wieczorek

2. BIALA, Ewa - Mineraly ilaste glinek grojeckich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

3. BUCZAK, Marek - Serpentynizacja perydotytytow w kopalni Wiry". GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. CHLOPECKA, Anna - Mineraly ilaste zargilizowanych skal wulkanicznych okolic Krakowa. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. DZIDO, Jacek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Jaworzna a Wojakowa. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

6. GRUZA, Zdzislaw - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli ze Skalskiego (formacja margli z Jaworek, grupa Bialej Wody, Pieninski Pas Skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

7. MAGA, Malgorzata - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Stankowa a Dobrociesza. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

8. NGECU MWANIKI, Wilson - Geology of Magura nappe in Rabka and the surrounding area. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

9. PRUS, Wlodzimierz - Budowa geologiczna obszaru Ropica Gorna - Bartne (jednostka magurska). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

10. RADZKI, Piotr - Paleoekologia santonu i dolnego kampanu okolic Krakowa i Wolbromia. GSP; prom. dr J. Wieczorek

11. STANIK, Wieslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Lososina Dolna a Ujanowicami. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

12. SUROWIAK, Jan - Budowa geologiczna okna tektonicznego Ropy - Losia. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

13. SZCZEPANIK, Zbigniew - Charakterystyka mikropaleontologiczna warstw wierzowskich okolic Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

14. TWARDZIK, Wojciech - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na polnoc od Meciny. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

15. WIDZ, Daniel - Budowa geologiczna rejonu Siary-Sekowa-Ropica Gorna. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

1986

1. ADAMCZYK, Zdzislaw - Chalkopiryt w łupkach miedzionośnych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk 

2. BRUD, Stanislaw - Jura zachodniej cześci Kop Soltysich w Tatrach. GSP; prom. dr J. Wieczorek

3. CZACHOR, Pawel - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Krynica a Zegiestowem. GSP; prom. doc. dr hab. inz. N. Oszczypko

4. DACA, Krzysztof - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na poludnie od Siedlec. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

5. DUNAT, Ryszard - Budowa geologiczna polnocnego skrzydla synkliny Bobowej w rejonie Lipnicy Wielkiej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

6. FIJALKOWSKA, Anna - Jura okolic Sobkowa. GSP; prom. dr J. Wieczorek

7. FILIPOWICZ-OBERMAJER, Lidia - Mineralogia i geochemia gornych lupkow istebnianskich w Beskidzie laskim. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska- Iwaszkiewicz

8. GLINIAK, Piotr - Herpetofauna czwartorzedu jaskini Duza Sowa z doliny Kobylanskiej kolo Krakowa. GSP; prom. prof. dr hab. M. Mlynarski

9. KACZANOWSKI, Marek - Analiza sedymentologiczna piaskowcow kliwskich okolic Ustrzyk Dolnych. GSP; prom. dr S. Leszczynski

10. KARGOL, Czeslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Labowa a Roztoka Wielka. GSP; prom. doc. dr hab. inz. N. Oszczypko

11. KISZKA, Grazyna - Badania petrograficzne piaskowcow ciezkowickich jednostki laskiej w profilach: Grodek nad Dunajcem, Bukowiec, Ostrusz kolo Ciezkowic, ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

12. KOPCIOWSKI, Robert - Budowa geologiczna okolic Znamirowice - Witowice Dolne. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

13. KOSTKA, Marta - Geochemia manganu w dolomitach dewonskich okolic Krakowa. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

14. LACHOWSKI, Pawel - Budowa geologiczna obszaru na polnoc od synkliny Bobowej (Karpaty rodkowe). GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

15. LADRA, Barbara - Geochemia zlepiencow z Wie ciszowic na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

16. MACEK, Jerzy - Analiza paleoekologiczna liliowcow i rodowisko sedymentacji krynoidowych utworow formacji wapieni lysanskich i formacji wapienia spiskiego. GP; prom. dr M. A. Gasinski

17. MACIAŚ , Anna - Lyszczyki z zyl pegmatoidowych i ze stref serycytyzacji paleozoicznych skal wulkanicznych gorotworu krakowidow. GM; prom.: doc. dr hab. Cz. Haranczyk

18. MADEJA, Joanna - Charakterystyka przeobrazen tufow filipowickich z Kowalskiej Gory. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

19. MALADA, Bozena - Siarczki w zylach barytowych w Boguszowie. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

20. MRAWCZYNSKA-SURMAN, Teresa - Skaly weglanowe jury i kredy okolic Tynca. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

21. MUSIAL-HAC, Jolanta - Charakterystyka paleoekologiczna batonu okolic Ogrodzienca. GSP; prom. dr J. Wieczorek

22. MYRLAK, Feliks Piotr - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli z Macelowej w profilu stratotypowym (formacja margli z Jaworek - grupa Bialej Wody, Pieninski Pas Skalkowy Polski). GP; prom. dr M. A. Gasinski

23. NOWAK, Krystyna - Srebro w cechsztynskich lupkach olowiowono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

24. NOWAK, Marcin - Pegmatyt z Wir. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

25. OSTROWSKI, Romuald - Martwica karniowicka. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

26. PIOTROWICZ, Jadwiga - Geochemia strontu w skalach serii zlozowej kopaln miedzi na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

27. PUDLO, Teresa - Budowa geologiczna antykliny Jankowej i synkliny Wojnarowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

28. PURCHLA, Jan - Budowa polnocnego skrzydla synkliny Bobowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

29. SLOMKA, Krzysztof - Analiza facjalna i paleoekologiczna wapieni skalistych i gabkowych rejonu Chrzanow-Trzebinia. GSP; prom. dr J. Wieczorek

30. SKORUPSKI, Wojciech - Neomorfizm krysztalów dolomitu oraz izomorficzne podstawienia pierwiastków w weglanach olkuskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

31. SZUMERA, Wojciech - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej niedzy Frycowa a Labowa. GSP; prom. doc. dr hab. inz. N. Oszczypko

32. TABOR, Andrzej - Geochemia metawulkanitow i metatufitow starszego paleozoiku srodkowej czesci Gor Kaczawskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

33. TOKARSKI, Waclaw - Budowa geologiczna i stratygrafia obszaru na wschod od Grodka nad Dunajcem. GSP; prom. dr S. Leszczynski

34. TRANTAU, Beata - Mikrofacje wapieni cieszynskich z kamieniolomu w Goleszowie. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

35. TRZECIAK, Robert - Budowa geologiczna rejonu Przeleczy Lupkowskiej (jednostka dukielska). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

36. TYMON, Elzbieta - Opracowanie kartograficzne brzegu Karpat na poludniowy wschod od Wieliczki. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

37. UZNANSKI, Pawel - Piaski z Korzkwi. GM; prom. doc. dr hab. Krysowska- Iwaszkiewicz

38. WILKOŁAWSKI, Marek - Budowa geologiczna okolic Maniowa (jednostka dukielska). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

39. WYLUB, Robert - Zyly syenitowe masywu serpentynitowego Szklar. GM; prom.: doc. dr hab. Cz. Haranczyk

40. ZERGER, Elzbieta - Budowa geologiczna okolic Iwkowej. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

41. ZERGER, Waldemar - Budowa geologiczna okolic Michalczowej. GSP; prom.: dr inz. M. Cieszkowski

1987

1. GRUZA, Jolanta - Analiza mikropaleontologiczna eocenskich margli z Bujakowa. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

2. JARONIK, Robert - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej pomiedzy Skomielna Biala a Rabka-Zaryte. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

3. KANIASTA, Beata - Mikrofauna wapieni cieszynskich w kamieniolomie w Goleszowie. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

4. LAMOT, Malgorzata - Stront w dewonskich dolomitach z Dubia i w zylach weglanowych okolic Krakowa. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. RADCZAK, Andrzej - Mineraly kontaktowe granitoidu klodzko-zlotostockiego w wapieniu dolnokarbonskim struktury bardzkiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

6. ROZEK, Renata - Cynk w cechsztynskich lupkach olowiono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

7. SKUPIEN-KREFT, Danuta - Mineralogia i geochemia opalu z Jordanowa laskiego na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

8. STANISLAWSKA, Barbara - Budowa geologiczna antykliny Jankowej i synkliny Wojnarowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

9. SWIETLIK, Barbara - Analiza mikropaleontologiczna utworow dolnej kredy jednostki pieninskiej w profilu Bialy Dunajec w Szaflarach (pieninski pas skalkowy). GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

10. TOKARSKI, Dariusz - Budowa geologiczna rejonu Barwinka i Zyndranowej w Beskidzie Niskim na S od Dukli. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

11. WILGUSZ, Joanna - Jura wierchowa Doliny Smytniej w Tatrach. GSP; prom. dr J. Wieczorek

1988

1. FILEK, Casimiro - Utwory kontaktowe intruzji porfirow Zele niaka w Gorach Kaczawskich na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. JERWANSKA, Barbara - Charakterystyka geochemiczna i mineralogiczna zyl kwarcowych z Dlugiego Uplazu w Tatrach Zachodnich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

3. JOJKO-RYCMAN, Katarzyna - Turkus z Pustkowia Wilczkowskiego. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

4. KAJFOSZ, Stanislaw - Geochemia serpentynitow ze Wzgorz Tomicko-Ko mickich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. KLUSEK, Urszula - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa mulowcow nieznickich (formacja margli z Jaworek, grupa Bialej Wody) w profilu Magierowej Skalki - pieninski pas skalkowy Polski. GP; prom. dr M. A. Gasinski

6. LUDZIK, Jolanta - Geochemia ankerytu z kopalni Trzebionka". GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

7. MAREK, Adam - Petrografia ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich grubolawicowych piaskowcow warstw inoceramowych okolic Szczawy. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

8. NIEWOLA-STASZKOWSKI, Witold - Budowa geologiczna rejonu Tokarni (jednostka dukielska). GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

9. PACHCIAREK, Tomasz - Rozwoj litofacjalny tytonskich i dolnokredowych skal jednostki kriznianskiej w Dolinie Kościeliskiej (Tatry Zachodnie). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

10. ROSENGARTEN, Lucjan - Budowa geologiczna rejonu Dabrowka-Stryszow. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

1989

1. BEDNARCZYK, Jolanta - Sedymentacja i geneza struktur gruzlowych weglanowych utworow środkowej i dolnej cześci gornego dewonu w rejonie Debnika. GSP; prom. prof. dr hab. A. Radomski

2. CHOCYK, Marzena - Charakterystyka mineralogiczna i geochemiczna tufitów z Regulic. GM; prom. doc. dr hab. Czeslaw Haranczyk

3. DZIERZANOWSKA-HERDU , Anna - Clausastraeidae ze zlepiencow grodziskich z Jastrzebiej kolo Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

4. GUJA, Tadeusz - Budowa geologiczna obszaru Lososina Dolna - Tegoborze. GSP; prom.: dr inz. M. Cieszkowski

5. KOŁODZIEJ, Boguslaw - Scleractinia z podrzedu Archaecoeniina w warstwach grodziskich serii podslaskiej z Jastrzebiej kolo Lanckorony. GP; prom.: prof. dr hab. E. Morycowa

6. KOŁODZIEJCZYK, Anna - Otoczaki kwarcowe ze zlepiencow kambryjskich z wiercen w Dolinie Bedkowskiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

7. KRÓL, Katarzyna - Analiza mikrofacjalna egzotykow wapiennych z dolnych lupkow cieszynskich w rejonie wsi Zamarski. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

8. LEWANDOWSKA, Anna - Mineraly strefy przeobrazenia dolomitow dewonskich okolic Dubia. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

9. NESCIERUK, Piotr - Analiza mikropaleontologiczna formacji lupkow z Malinowej (jednostka Grajcarka) w okolicach Szlachtowej. GP; prom. dr M. A. Gasinski

10. PULKOWSKI, Witold - Budowa plaszczowiny magurskiej w strefie rodlowej Poniczanki na poludnie od Rabki. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

11. REMBI , Marek - Geochemia diabazow z formacji zielencowej z Bukowinki k. Radzimowic na Dolnym Slasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

12. SZCZECINSKI, Maciej - Badania petrograficzne piaskowcow ciezkowickich jednostki laskiej antykliny Podzamcza i Barkowki ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

13. WACHCINSKA-SZURDYGA, Halina - Mineralogia i petrografia warstw ropianieckich w rejonie Ropianki - Beskid Dukielski. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

14. WROBLEWSKA, Maria - Analiza mikrofaunistyczna faldu Biecza miedzy Strzeszynem a Raclawicami. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

1990

1. ALEXANDROWICZ, Witold Pawel - Ewolucja czwartorzedowych pokryw rzecznych i stokowych w dolinie Soly miedzy Dolna Rajcza a Zywcem. GSP; prom. doc. dr hab. W. Zuchiewicz

2. BACZKOWSKA, Katarzyna - Srebrono no c galen cechsztynskich lupkow olowiono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

3. BANA , Jaroslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej okolic Przyszowej. GSP; prom. doc. dr hab. inz. N. Oszczypko

4. BARZYK, Waclaw - Analiza sedymentologiczna rogowcow z serii menilitowej w wybranych profilach plaszczowiny skolskiej. GSP; prom. dr S. Leszczynski

5. BAK, Krzysztof - Analiza osadow rodkowej kredy w profilu Stare Bystre" w pieninskim pasie skalkowym. GP; prom. dr M. A. Gasinski

6. GLUSZEK, Arkadiusz - Biostratygrafia osadow formacji Nowej Wsi (Gory Bardzkie) na podstawie fauny otwornicowej. GP; dr inz. A. Toma

7. GZIK, Malgorzata - Charakterystyka mikropaleontologiczna serii radiolarytowej rejonu Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

8.JAMINSKI, Jacek - Cysty kopalnych bruzdnic (Dinoflagellata) z formacji z Pomiedznika w polskiej czesci pieninskiego pasa skalkowego. GSP; prom. dr M.A. Gasinski; dr. H. Leereveld

9. KUKULKA, Wojciech - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej pomiedzy Rabka, Skomielna Biala a Rokicinami. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

10. LATKA, Dariusz - Badania petrograficzne piaskowcow ciezkowickich jednostki laskiej antyklin Bobrki i Iwonicza ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

11. LIGNARSKA, Jolanta

12. MIZIOLEK, Mariusz - Budowa geologiczna i stratygrafia osadow w kotlinie Ropianki (Beskid Niski na S od Dukli). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

13. MUSIAL, Boguslaw - Analiza mikrofauny margli z Jastrzebiej w kredzie jednostki pod laskiej okna Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

14. PIETA, Marek - Analiza zesplow mikrofauny z wybranych odsloniec lupkow formacji ze Skrzypnego ( rodkowa jura pieninskiego pasa skalkowego Polski). GP; prom. dr M. A. Gasinski

15. PORTELA, Nicola - Budowa petrograficzna i wlasności technologiczne pokladow wegla kamiennego III i IV strefy obszaru weglowego Checua-Lenguazaque zaglebia Cundinamarca-Boyaca w Kolumbii. GM; prom. doc. dr hab. inz. K. Matl

16. ROSPONDEK, Mariusz - Wulkanity w otoczakach ze zlepiencow dolnokambryjskich z Doliny Bedkowskiej (otwory wiertnicze WB-58, DB-5). GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

17. SZYMUS , Ewa - Tektonika i sedymentacja utworow okna Zegociny na przedpolu jednostki magurskiej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

18. TYSZKA, Jaroslaw - Stratygrafia i analiza paleo rodowiska depozycji osadow formacji z Podzamcza (bajos, pieninski pas skalkowy Polski). GP; prom. dr M. A. Gasinski

1991

1. ADAMCZYK, Zdzislaw - Chalkopiryt w lupkach miedziono nych monokliny przedsudeckiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. BANEK, Anna - Badadnia mineralogiczno-petrograficzne rogowcow z warstw lackich z Koninek, niedaleko Mszany Dolnej. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

3. BARGIEL, Jacek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na polnocnych stokach Lubonia. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

4. CHMIELEWSKA, Agnieszka - Utwory kontaktowe lakkolitu porfirowego w Zalasie. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

5. DANISZ, Marek - Geologia dolnej cze ci warstw zakopianskich fliszu podhalanskiego pomiedzy Dolina Ku Dziurze i potokiem Chlabowka. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

6. FURTAK, Pawel - Geochemia diabazow w Wie ciszowie na Dolnym lasku. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

7. GIZOWSKA, Katarzyna - Szczegolowa charakterystyka mikopaleontologiczna lupkow grodziskich z Lipnika. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

8. GMUR, Dariusz - Biostratygrafia paleogenu magurskiego w wybranych profilach strefy gorlickiej i sadeckiej na podstawie nannoplanktonu wapiennego. GP; prom. prof. dr hab. inz. N.Oszczypko i dr J. Slezak

9. KLIMEK, Radoslaw - Utwory czwartorzedowe doliny Dunajca miedzy Biskupicami Melsztynskimi a Zglobicami. GSP; prom. doc. dr hab. Witold Zuchiewicz

10. LANGWINSKI, Robert - Geochemiczna charakterystyka arkozy kwaczalskiej. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

11. LYSEK, Jozef - Mikrofauna i stratygrafia kredy i paleogenu zachodniej cze ci Kotliny Zywieckiej (jednostka pod laska, Karpaty zewnetrzne). GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

12. NIKIEL, Krzysztof - Stratygrafia utworow odslaniajacych sie w oknie tektonicznym Rajbrotu i w jego najblizszym otoczeniu. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

13. PAWLIK, Zofia - Facje osadow gornojurajskich okolic Chmielnika i Celin (SW obrzezenie mezozoiczne Gor wietokrzyskich). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

14. RICHTER, Iwona - Badania petrograficzne piaskowcow ciezkowickich jednostki laskiej antykliny Brzanka-Liwocz ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

15. SZNICER, Marek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na W od Gorlic z analiza mikrobiostratygraficzna. GSP; prom. prof. dr hab. A. laczka i prof. dr hab. S. Geroch

16. WARDZAŁA, Wanda - Mikrofacje warstw dolnego i środkowego wapienia muszlowego kamieniołomów: Płaza, Pogorzyce, Żelatowa. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

17. WOJTYNA, Halina - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej okolic Laskowej. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

18. ZARZYCKA, Elzbieta - Analiza mikrofacjalna egzotykow wapiennych z warstw grodziskich jednostki pod laskiej z rejonu Jastrzebiej kolo Lanckorony. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

1992

1. BABECKI, Jaroslaw - Geochemia pirytow i zawierajacych je skal paleozoicznych kopalni barytu Stanislawow" w Gorach Kaczawskich. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

2. BAK, Marta - Analiza mikropaleontologiczna osadow albu i cenomanu w wybranych profilach Pieninskiego Pasa Skalkowego w Polsce na podstawie promienic. GP; prom. dr M. A. Gasinski

3. BOTOR, Dariusz - Zespoly mikrofauny w profilu utworow eocenu w Krosnie. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

4. DZIADZIO, Piotr; ROZNIAK, Roman - Dynamika procesow tworzenia polew naciekowych z Jaskin Naciekowej i Psiej w Tatrach Zachodnich w kontek cie uwarunkowan wiekowych i paleo rodowiskowych. GSP; prom. dr J. Szulc

5. GARECKI, Jaroslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej strefy sadeckiej miedzy Nawojowa a Zele nikowa Wielka. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

6. GAWENDA, Piotr - Analiza mulow czwartorzedowych Morza Weddela (Zachodnia Antarktyka). GP; prom. dr M. A. Gasinski i dr Sz. Porebski

7. GRADZINSKI, Michal - Geneza osadow typu mleka wapiennego w jaskiniach Tatr Zachodnich i Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej. GSP; prom. dr J. Szulc

8. JASTRZEBSKA, Danuta - Geochemia dolomitow kruszcono nych w skalach karbonskich okolic Olkusza. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

9. KACZMARCZYK, Jolanta - Analiza facjalna i mikrofacjalna warstw dolnego wapienia muszlowego kamieniolomu Plaza kolo Chrzanowa. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

10. KRZYWIEC, Piotr - Charakterystyka rodowiska sedymentacyjnego osadow miocenskich zapadliska przedkarpackiego na podstawie danych geofizycznych. GSP; prom.: prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

11. LABUZ-WALCZY, Beata - Analiza zespolow mikrofauny profilu lupkow wierzowskich w Straconce, Bielsko-Biala. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

12. MALATA, Tomasz - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Mlynczysk. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

13. MARECKA, Izabela - Charakterystyka osadow dolnomiocenskich z glebokich wiercen w rejonie Suchej Beskidzkiej. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

14. MIAZGA, Janusz - Dokumentacja geologiczna nieczynnego kamieniolomu w Pogorzycach ze szczegolnym uwzglednieniem problemow hydrogeologicznych obszaru bloku Plazy. GP; prom. prof. dr hab. E. Morycowa

15. OLIWKIEWICZ-MIKLASINSKA, Marzena - Stratygrafia ogniwa lupkow z Mniszka w strefie sadeckiej, plaszczowina magurska. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

16. PLASKOTA, Tadeusz - Mineraly arsenowo-miedziowe ze skal cechsztynskich legnicko-glogowskiego okregu miedziowego. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

17. POLOWIEC, Renata - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej okolic Mlynnego. GSP; prom. dr inz. M. Cieszkowski

18. ROZNIAK, Roman - patrz: poz. 4. DZIADZIO, Piotr; ROZNIAK Roman

19. RUDAWSKA, Iwona - Granaty ze skal paleozoicznych oslony intruzji granitoidowych krakowidow. GM; prom. doc. dr hab. Cz. Haranczyk

20. TOPOLSKA, Barbara - Badania petrograficzno-mineralogiczne piaskow bogucickich ze szczegolnym uwzglednieniem mineralow ciezkich okolic Wieliczki. GM; prom. doc. dr hab. M. Krysowska-Iwaszkiewicz

21. TRELA, Wieslaw - Sedymentacyjne struktury kierunkowe w utworach dolnego wapienia muszlowego rejonu Chrzanow-Jaworzno. GSP; prom. dr J. Szulc

22. WILK-GWIZDOWSKA, Malgorzata - Stratygrafia na podstawie otwornic utworow jednostki pod slaskiej na poludniowym obrzezeniu Wadowic. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

23. WYWIAL, Izabela - Charakterystyka petrograficzna piaskowcow kulmu z wybranych profili wiercen z poludniowo-wschodniej Polski. GM; prom.: dr inz. M. Michalik

1993

1. BANAS , Michal - Procesy niszczenia skalnych surowcow budowlanych Bramy Florianskiej w Krakowie. GM; prom. dr inz. M. Michalik

2. CABAJ, Anna - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Lubomierza. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

3. GEDL, Przemyslaw - Cysty kopalnych bruzdnic (Dinoflagellata) z warstw ostryskich, flisz podhalanski, Karpaty Wewnetrzne. GP; prom. dr M. A. Gasinski i dr H. Leereveld

4. KOZDRA, Tomasz - Mikrofauna otwornicowa kredy opolskiej: interpretacja paleoekologiczna. GP; prom. dr M. A. Gasinski i dr J. Szulc

5. PARCHANSKI, Jacek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Ponic, Rabki-Slone, Olszowki i Poreby Gornej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

6. SZYDLO, Andrzej - Biostratygrafia i paleoekologia ogniwa margli z Pustelni (formacja margli z Jaworek) pieninski pas skalkowy. GP; prom. dr M. A. Gasinski

7. WOJTASZEK, Marek - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej na poludniowy-wschod od Babiej Gory w rejonie Lipnicy Wielkiej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

8. WOJCIK, Filip - Analiza tafocenozy ze wspolczesnych osadow aluwialnych pod katem paleoekologicznych rekonstrukcji rodowisk fluwialnych na przykladzie zlewni Doliny Bedkowskiej. GSP; prom. dr J. Szulc

1994

1. BARAN, Malgorzata - Mineralogia z elementami geochemii utworow granicznych ordowiku i syluru oraz syluru i dewonu w Zdanowie (Sudety). GM; prom. dr inz. Z. Sawlowicz

2. FIEDEN, Malgorzata - Pierwiastki śladowe w kwarcach zylowych i paragenetycznych mineralach paleozoicznego obrzezenia GZW. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

3. IWANIEC, Malgorzata - Biostratygrafia najmlodszych osadow strefy brzeznej jednostki ślaskiej w okolicach Brzozowa na podstawie nannoplanktonu wapiennego. GP; prom. dr J. Slezak

4. JUGOWIEC, Malgorzata - Biostratygrafia lupkow jasielskich w okolicach Sanoka na podstawie nannoplanktonu wapiennego. GP; prom. dr J. Slezak

5. KEDZIERSKI, Mariusz - Nannoplankton wapienny turonu i koniaku okolic Opola - biostratygrafia, analiza paleośrodowiska. GSP; prom. dr J. Szulc i dr J. Slezak

6. KIETLINSKA, Beata - Mineraly ciezkie z sylurskich szaroglazow zawiercianskich. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

7. KOBYLECKA, Anna - Diageneza piaskowcow fliszowych w wierceniu Ku mina 1 na tle przeobrazen skal ilastych. GM; prom. prof. dr hab. J. Srodon

8. KUBIK, Barbara - Geochemia i mineralogia diabazow z wiercen w Dolinie Bedkowskiej. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

9. KULIG, Edyta - Petrografia i mineralogia utworow gornego czerwonego spagowca w kopalni Konrad" w niecce polnocnosudeckiej. GM; prom. dr inz. M. Michalik

10. LASKOWICZ, Rafal - Analiza biostratygraficzna i rodowisko sedymentacji formacji z Kapu nicy w profilu w Kosarzyskach, jednostka niedzicka - Pieninski Pas Skalkowy. GP; prom. dr M. A. Gasinski

11. MACHANIEC, Elzbieta - The model of growth of Nummulitidae based on biometrical analyses of the selected species. GP; prom. dr M. A. Gasinski i prof. dr L. Hottinger

12. MARCINIEC, Pawel - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Raby Wyznej i Harkabuza. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

13. MARCZYK, Marta - Mineraly krzemianowe w skalach retu i warstw gogolinskich okolic Chrzanowa. GM; prom. dr inz. M. Michalik

14. MACZKA, Mirona - Porownanie rozwoju facjalnego utworow paleogenu podmenilitowego synkliny Palesnicy - Jastrzebiej oraz obszaru przylegajacego od polnocy do nasuniecia czchowskiego. GSP; prom. prof. dr hab. A. laczka

15. MICHALSKA, Beata - Skamienialo ci ladowe utworow paleogenu jednostki dukielskiej w okolicy Komanczy. GSP; prom. dr A. Uchman

16. OSTAPIŃSKA, Joanna - Zylowa mineralizacja weglanowa w kopalni rud Zn-Pb Trzebionka". GM; prom. dr inz. Z. Sawłowicz

17. OTOLIŃSKA, Malgorzata - Analiza cyrkonow i mineralow nieprze roczystych z otworow wiertniczych Paszowa 1 i Cisowa IG-1. GM; prom. dr inz. M. Michalik

18. PISIEWICZ, Tomasz - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Wierchomla Wielka a Zlockiem. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

19. PYC-KAPLITA. Agnieszka - Petrografia i mineralogia permskich utworow klastycznych na granicy czerwonego spagowca i cechsztynu w Iwinach, niecka polnocnosudecka. GM; prom. dr inz. M. Michalik

20. SALA, Robert - Geochemia zelaza, manganu i strontu wapieni kambryjskich okolic Wojcieszowa. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

21. SKRZYPEK, Jaroslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny laskiej okolic Czchowa. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

22. WOLDANSKA, Beata - Charakterystyka petrograficzna i mineralogiczna granitoidow oraz enklaw skal metamorficznych z kotla Czarnego Stawu Gasienicowego w Tatrach Wysokich. GM; prom. dr inz. M. Michalik

1995

1. BAJOREK, Michal - Geochemia i mineralogia wapieni turbidytowych z gornokredowych warstw z Kaniny (plaszczowina magurska). GM; prom. dr inz. Z. Sawłowicz

2. BOMBA, Wieslaw - Budowa geologiczna strefy krynickiej plaszczowiny magurskiej na poludniowym stoku Prehyby. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

3. DUDEK, Teresa - Petrologia ksenolitow ultramaficznych z wybranych wystapien bazaltoidow na Dolnym lasku. GM; prom. dr inz. M. Michalik

4. ELZBIECIAK, Anna - Budowa geologiczna plaszczowiny laskiej w rejonie Kaczyny i Ponikwi ze szczegolnym uwzglednieniem granicy warstw lgockich i godulskich. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

5. KAPERA, Anna - Lupki grafitowe z Tatr Zachodnich. GM; prom. dr inz. M. Michalik

6. KAROLCZUK, Monika - Analiza mikropaleontologiczna warstwy lupku z Altany i ogniwa margli z Pustelni (jednostka czorsztynska, pieninski pas skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

7. KĘDZIOR, Artur - Analiza mikropaleontologiczna osadow koniaku i santonu w profilu Zabierzow. GP; prom. prof. dr hab. S. Geroch

8. LANKOF, Leszek - Substancja organiczna i jej zwiazek z mineralizacja kruszcowa na przykladzie zloza Zn-Pb kopalni Trzebionka". GM; prom. dr inz. Z. Sawlowicz

9. LUCIŃSKA, Anna - Petrologia trzeciorzedowych bazaltoidow z wybranych wystapien na Dolnym lasku. GM; prom. dr inz. M. Michalik

10. NASUR, Farag - Petrological and geochemical characteristics of Palaeozoic porphyric intrusions (andesites) in Dubie and Zalas quarries. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

11. OSZCZYPKO, Marta - Nannoplankton wapienny margli globigerinowych z Leluchowa (formacja malcowska, plaszczowina magurska). GP; prom. dr J. Slezak

12. PYRGIES, Wojciech - Zmiany kontaktowe andezytow pieninskich i skal oslony. GM; prom. dr inz. M. Michalik

13. SERAFIN, Izabela - Charakterystyka sedymentologiczna wybranych profili formacji beloweskiej (strefa sadecka, plaszczowina magurska). GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

14. TOMALIK, Marek - Mineraly krzemianowe w skalach retu i warstw gogolinskich okolic Olkusza. GM; prom. dr inz. M. Michalik

15. URBANIEC, Andrzej - Mikrofacje i skamienialo ci utworow wapienia muszlowego kamieniolomu Stare Gliny k/Klucz. GP; prom. prof. dr hab. E Morycowa

16. WAJDA, Witold - Zastosowanie komputerowo wspomaganej analizy zawartosci ziem rzadkich w probkach geologicznych. GM; prom. dr inz. Z. Sawlowicz

17. WAWRZYK, Piotr - Studium migmatytow z wyspy Goryczkowej (Tatry). GM; prom. dr inz. M. Michalik

18. WDOWIARZ-KOWALCZYK, Agata - Krzemiany warstwowe w skalach weglanowych w obrebie cial rudnych i ich otoczenia w lasko-krakowskich zlozach rud cynku i olowiu. GM; prom. dr inz. M. Michalik

19. ZACHARSKI, Jaroslaw - Stratygrafia i sedymentologia wapienia muszlowego polnocno-wschodniego obrzezenia Gor Świetokrzyskich. GSP; prom. dr J. Szulc

1996

1. BABINSKA, Joanna - Parametry mineralne molibdenitow w trzonie Krakowidow. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

2. BAJKOWSKI, Grzegorz - Porownanie rozwoju facjalnego warstw istebnianskich z okolic Lipnicy Murowanej, Czchowa i Pale nicy. GSP; prom. dr S. Leszczynski

3. DEGENHARDT, Joanna - Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidow Tatr Wysokich w rejonie Doliny Panszczycy. GM; prom. dr inz. M. Michalik

4. DUNCZYK, Lucyna - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w Krynicy i jej okolicy. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

5. GIENIEC, Jolanta - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej miedzy Frycowa a Skladzistem. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

6. GIZA, Marek - Standardowy opis rdzenia wiertniczego dla celow interpretacji komputerowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

7. GLOMB, Malgorzata - Charakterystyka petrograficzna egzotykow z utworow karbonu Gornoslaskiego Zaglebia Weglowego. GM; prom. dr inz. M. Michalik

8. GODLEWSKI, Piotr - Utwory wyzszej cze ci jury dolnej jednostki kriznianskiej w jednostce Bobrowca w Tatrach Polskich. GSP; prom. dr hab. A. Uchman

9. KĘDZIERSKI, Jaroslaw - Konodonty utworow weglanowych rodkowego triasu niecki polnocno-sudeckiej: stratygrafia i analiza paleo rodowiska. GSP; prom. dr J. Szulc

10. KŁOSOWSKA, Bogumila - Albian and Cenomanian microfauna from the Kosarzyska section, Niedzica succession, Polish part of the Pieniny Klippen Belt. GP; prom. dr M. A. Gasinski

11. KOWALSKA, Sylwia - Mineraly pomagmowe w permskich bazaltoidach z Dolnego Slaska. GM; prom. dr inz. M. Michalik

12. MISIARZ, Piotr - Pierwiastki ladowe w arsenopirytach z zyl kruszcowych paleozoiku Zawiercia. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

13. MORDAL, Magdalena - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli z Pustelni w kamieniolomie w Rogo niku (pieninski pas skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

14. OKOŃ, Elzbieta - Sedymentacja radiolarytow serii reglowej dolnej (kriznianskiej) w polskiej cze ci jednostki Bobrowca w Tatrach. GSP; prom. dr hab. A. Uchman

15. POLAK, Andrzej - Kontakt plaszczowiny laskiej z plaszczowina magurska w rejonie Skrzydlnej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

16. RABIASZ, Marek - Budowa geologiczna jednostki kriznianskiej w gornej cze ci Doliny Lejowej w Tatrach Zachodnich. GSP; prom. dr hab. A. Uchman

17. ROJEK, Marta - Porownanie tanatocenoz rodowisk dysaerobowych warstw gogolinskich i terebratulowych wapienia muszlowego Slaska Opolskiego. GSP; prom. dr J. Szulc

18. RYBA, Jerzy - Sole w Baryczy na tle rozwoju zloza solnego Wieliczki i Baryczy. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

19. SZAREK, Renata - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli ze Skalskiego w kamieniolomie Szaflary-Wapiennik (pieninski pas skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

20. ZACHUN, Monika - Porownanie mineralow ciezkich z arenitow i egzotykow serii piaskowcowej (GZW). GM; prom. dr inz. M. Michalik

1997

1. BRANDYS, Joanna - Stratygrafia mikropaleontologiczna kredy piszacej (mastrychtu) w Kornicy kolo Bialej Podlaskiej na podstawie malzoraczkow. GP; prom. dr M. A. Gasinski

2. GALINSKA, Jolanta - Szczatki ssakow plejstocenskich z kamieniolomu Zygmuntowka kolo Kielc. GP; prom. prof. dr hab. H. Kubiak

3. GEDL, Elzbieta - Biostratygrafia i paleoekologia warstw spaskich z okolic Rybotycz na podstawie kopalnych Dinoflagellata. GP; prom. dr M. A. Gasinski

4. GRYGLAK, Aneta - Otwornice aglutynujace rodkowego i po nego eocenu okolic Biecza (polskie Karpaty fliszowe). GP; prom. dr M. A. Gasinski

5. GRZYBEK, Beata - Uwarunkowania rodowiskowe rozwoju bioherm koralowych wapienia muszlowego Slaska Opolskiego. GSP; prom. dr J. Szulc

6. ILNICKI, Sebastian - Zdjecie geologiczne potoku Grabowka na poludnie od Lazow kolo Bochni. GSP; prom. dr S. Leszczynski

7. JACH, Renata - Zdjecie geologiczne okolic Alwernia-Brodla-Zalas. GSP; prom. prof. dr S.Dzulynski i dr J. Szulc

8. JAWORSKI, Michal - Rekonstrukcja rodowiska sedymentacyjnego utworow rodkowego triasu jednostki wierchowej w Dolinie Litworowej w Tatrach Zachodnich. GSP; prom. dr J. Szulc

9. KMIECIAK, Mariusz - Wyksztalcenie utworow czwartorzedowych na Wyzynie Miechowskiej w rejonie Dzialoszyc - Kazimierzy Wielkiej - Wislicy. GSP; prom. doc. dr hab. W. Zuchiewicz

10. KOPYSC, Agata - Zapis cyklu glacjalno-interglacjalnego w osadach rzecznych i stokowych w dolinie Skawy miedzy Osielcem a winna Poreba. GSP; prom. doc. dr hab. W. Zuchiewicz

11. KOSTOGRYS, Piotr - Studium mineralogiczne zeolitow z bazaltow trzeciorzedowych Dolnego laska. GM; prom. dr inz. M. Michalik

12. KRAINSKA, Katarzyna - Budowa geologiczna autochtonu wierchowego w Tatrach Zachodnich na stokach Kominow Tylkowych. GSP; prom. dr hab. A. Uchman

13. KUDLATY, Ewa - Oddzialywanie zanieczyszczonej atmosfery na piaskowce zabytkowych budowli Krakowa. GM; prom. dr inz. M. Michalik

14. LANG (CZUSZ), Joanna - rodowisko sedymentacji i diagenezy utworow triasu rodkowego jednostki kriznianskiej w rejonie Suchego Wierchu. GSP; prom. dr J. Szulc

15. MARKIEWICZ, Joanna - Charakterystyka sedymentacji utworow miocenu autochtonicznego w rejonie Husowa. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

16. MYSTKOWSKI, Krzysztof - Badanie rozkladu grubo ci krystalitow smektytu metoda rentgenograficzna. GM; prom. prof dr hab. J. Srodon

17. NAWIESNiAK, Anna - Dolomity kruszcono ne paragenetyczne z barytem z triasu Zawiercia. GM; prom. prof. dr hab. Cz. Haranczyk

18. OWCZAREK, Sabina - Biostratygrafia dolnego paleogenu (granica paleocen- eocen) faldu Wisloka Wielkiego - Przyslupia - Wielkiego Jasla w profilu w Majdanie (kolo Cisnej). GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka i dr M. Kaminski

19. PLUTA, Slawomir - Budowa geologiczna jednostki dukielskiej w okolicy Woli Michowej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

20. SALATA, Dorota - Mineraly zyl hydrotermalnych z dewonskich skal weglanowych Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska

21. SKUBLICKI, Lukasz - Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna granitoidow Doliny Pieciu Stawow Polskich w Tatrach Wysokich. GM; prom. dr inz. M. Michalik

22. STACHOWICZ, Renata - Wyksztalcenie i geneza podmenilitowych margli globigerinowych w profilach Turnicy, Leszczawie Gornej i Obarzymiu w wietle analizy litofacji i palinofacji. GSP; prom. dr S. Leszczynski i mgr P. Gedl

23. SZAFRANIEC, Krzysztof - Analiza mikropaleontologiczna ogniwa margli ze Skalskiego w odslonieciu w polnocnej cze ci grzbietu Bukowin kolo potoku Skalski (pieninski pas skalkowy). GP; prom. dr M. A. Gasinski

24. SZUSZKIEWICZ, Adam - Allochtoniczna barwa mineralow grupy kwarcu. GM; prom. prof. dr hab. M. Sachanbinski

25. TABOR, Malgorzata - Biostratygrafia po nej kredy i wczesnego paleogenu rejonu Szczawy plaszczowiny magurskiej na podstawie mikrofauny otwornicowej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

26. TATOJ, Beata - Budowa geologiczna polnocnej cze ci rejonu Cieszyna. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

27. WASKOWSKA-OLIWA, Anna - Stratygrafia i sedymentacja utworow po nego paleocenu i wczesnego eocenu plaszczowiny magurskiej w rejonie Suchej Beskidzkiej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

28. ZABORSKI, Marcel - Przeobrazenia metasomatyczne w strefie przyskarnowej w dewonskich skalach weglanowych Zawiercia. GM; prom. dr E. Koszowska

1998

1. BRYZEK-MEJBAUM, Lucyna - Analiza subsydencji w wybranych otworach rodkowej cze ci zapadliska przedkarpackiego. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

2. GADZALA, Magdalena - Uwarunkowania rodowiskowe tworzenia sie polew naciekowych jaskini Lokietka w Ojcowie - studium sedymentologiczne. GSP; prom. dr J. Szulc

3. GEBALSKA, Joanna - Budowa geologiczna okolic Bukowca i Wolkowyi. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

4. GOWIN, Katarzyna - Budowa geologiczna okolic Baligrodu. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

5. JAWORSKA, Jolanta - Charakterystyka sedymentologiczna autochtonicznych osadow miocenu w rejonie Bielowicka. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

6. KRUCZEK, Piotr - Budowa geologiczna plaszczowiny magurskiej w rejonie Polrzeczek, na zachod i poludnie od Mogielicy. GSP; prom. prof. dr hab. inz. N. Oszczypko

7. KRUPA, Anna - Wyksztalcenie i geneza podmenilitowych magli globigerinowych w profilach Dolzyca i Darow w wietle analizy litofacji i zespolow otwornicowych. GSP; prom. dr hab. S. Leszczynski i mgr E. Malata

8. MACHURA, Jolanta - Graptolity rodzaju Pristiograptus - taksonomia i biostratygrafia (wiercenie Lebork IG-5, platforma wschodnioeuropejska). GP; prom. dr E. Porebska

9. PILITOWSKA, Agnieszka - Graptolity rodzaju Monograptus z poźnego ludfordu (ludlow, sylur) - taksonomia i biostratygrafia (wiercenie Lebork IG-1, synekliza perybaltycka). GP; prom. dr E. Porebska

10. POSTROZNY, Dariusz - Stratygrafia utworow kredowych jednostki ?dukielskiej w rejonie Kleczan, Rajbrotu i Skrzydlnej. GSP; prom. dr hab. inz. M. Cieszkowski

11. PRZYBYLO, Bozena - Budowa geologiczna jednostki dukielskiej na zachod od Wielkiej Rawki. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

12. SAPOTA, Tomasz - Mineraly ciezkie z czarnych metaskal z Doliny Bedkowskiej. GM; prom. dr E. Koszowska

13. SERDECZNA, Renata - Budowa geologiczna okolic Woli Gorzanskiej. GSP; prom. prof. dr hab. A. Slaczka

14. USYK, Malgorzata - Wyksztalcenie i geneza podmenilitowych margli globigerinowych w dolinie Strwiaza w okolicy Kro cienka w wietle analizy litofacji i palinofacji. GSP; prom. dr hab. S. Leszczynski i mgr P. Gedl

15. WNEK, Krzysztof - Krzemiany w halitach ze zloza w Bochni. GM; prom. dr inz. M. Michalik

16. WOCH, Elzbieta - Profil palinologiczny zloza wegla brunatnego z okolic Legnicy. GP; prom. prof. dr hab. L. Stuchlik

17. WOJCIECHOWICZ, Agnieszka - Graptolity po nego wenloku i wczesnego ludlowu z profilu Zdanowa w Gorach Bardzkich (Sudety). GP; prom. dr E. Porębska