Wykaz prac doktorskich w latach 1962-1999

 

WYKAZ PRAC DOKTORSKICH Z ZAKRESU NAUK GEOLOGICZNYCH WYKONANYCH W UNIWERSYTECIE JAGIELLONSKIM W LATACH 1962-1999

ZESTAWIŁ ALFRED UCHMAN

Spis niniejszy jest kontynuacja analogicznego spisu obejmujacego lata 1871-1962, sporzadzonego przez S. Czarnieckiego (1964). 

Oznaczenia: 
DU - data uchwaly o nadaniu stopnia doktora nauk przyrodniczych, 
DZ - data zatwierdzenia, 
DP - data promocji, P - promotor

GRADZINSKI, Ryszard - Rozwoj krasu w wapieniach gornej jury poludniowej czesci Wyzyny Krakowskiej. DU: 13. 03. 1963 r., DP: 21. 06. 1963 r., P: prof. dr hab. Marian Ksiazkiewicz

LOZINSKI, Jan - Mineraly okruchowe w piaskowcach fliszowych Pieninskiego Pasa Skalkowego i obszarow sasiadujacych. DU: 24. 06. 1964 r., DP: 19. 11. 1964 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

JEDNOROWSKA, Antonina - Zespoly otwornicowe w zewnetrznych strefach jednostki magurskiej i ich znaczenie stratygraficzne. DU: 24. 06. 1964 r., DP: 19. 11. 1964 r., P: prof. dr hab. Franciszek Bieda

* KRYSOWSKA, Maria - Mineraly ciezkie w utworach miocenskich obszaru slasko- krakowskiego. DU: 29. 10. 1964 r., DP: 3. 06. 1965 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* FEDOROWSKI, Jerzy - Dolno-permskie Tetracorallia z okolic Fjordu Horsund, West Spitsbergen. DU: 8. 03. 1963 r., DP: 25. 11. 1965 r., P: prof. dr hab. M. Rozkowska

* TURNAU, Elzbieta - Wiek i pochodzenie wegli karbonskich we fliszu Karpat zewnetrznych. DU: 25. 10. 1966 r., DP: 9. 02. 1967 r., P: doc. dr Jadwiga Dyakowska

* JASIONOWICZ, Jan Wladyslaw - Budowa geologiczna plaszczowiny skolskiej na poludnie od Ropczyc. DU: 18. 12. 1965 r., DP: 9. 02. 1967 r., P: prof. dr hab. Marian Ksiazkiewicz

* ALEXANDROWICZ, Zofia - Kry kredowe w Wolinskim Parku Narodowym i w jego otoczeniu. DU: 12. 06. 1968 r., DP: 11. 05. 1967 r., P: prof. dr Wilhelm Krach

* SIMPSON, Frank - O sedymentacji srodkowego eocenu serii magurskiej w polskich Karpatach Zachodnich. DU: 12. 06. 1968 r., DP: 26. 07. 1968 r., P: prof. dr hab. Marian Ksiazkiewicz

* PIEKARSKA, Ewa - Charakterystyka petrograficzna piaskowcow lgockich w rejonie Weglowki i Grabownicy. DU: ?, DP: 10. 06. 1969 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* PROCHAZKA, Karol - Wplyw wysadow solnych na zasolenie skal nadkladu i wod studziennych na Nizu Polskim. DU: ?, DP: 10. 06. 1969 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* MORGIEL, Janina - Wyksztalcenie facjalne i mikrofauna warstw inoceramowych jednostki skolskiej. DU: 12. 12. 1969r., DP: 3. 12. 1970 r., P: prof. dr hab. Franciszek Bieda

* HANCZKE, Teresa - Mineralogia i petrografia soli cechsztynskich kopalni "Klodawa". DU: 17. 06. 1967 r., DP: 3. 12. 1970 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* SZYMAKOWSKA, Franciszka - Budowa geologiczna jednostki slaskiej i podslaskiej miedzy Wola Brzostecka-Baczalowka od polnocnego zachodu a Weglowka od poludniowego wschodu. DU: 20. 06. 1970 r., DP: 18. 02. 1971 r., P: prof. dr hab. Marian Ksiazkiewicz

* JAWOROWSKI, Andrzej - Geochemia pierwiastkow grupy zelaza w strefie wietrzenia skal zasadowych i ultrazasadowych poludniowo-zachodniej i poludniowej Polski. DU: 17. 11. 1970 r., DP: 27. 05. 1971 r., P: doc. dr hab. Wojciech Narebski

* MAHMOOD, Ahmed - Petrology of the sub-Beskidian Teschenite rock-series from the Polish Carpathians. DU: 3. 12. 1971 r., DP: 27. 04. 1972 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* ROSZEK, Halina Maria - Petrografia zloza siarki w Piasecznie. DU: 5. 03. 1975 r., DP: 16. 10. 1975 r., P: prof. dr hab. Antoni Gawel

* JAKUBOWSKI, Zbigniew - Sedymentacja zwirow w dolnej jurze zachodniego obrzezenia Gor Swietokrzyskich i monokliny slasko-krakowskiej. DU: 25. 02. 1976 r., DP: 25. 03. 1976 r., P: doc. dr hab. Rafal Unrug

* MALIK, Kazimiera - Sedymentacja zlepiencow warstw grodziskich i ich mikrofacje. DU: 17. 01. 1979 r., DP: 25. 03. 1976 r., P: doc. dr hab. Elzbieta Morycowa

* LESZCZYNSKI, Stanislaw - Sedymentacja piaskowcow ciezkowickich jednostki slaskiej w Karpatach. DU: 21. 03. 1979 r., DP: 31. 05. 1979 r., P: doc. dr hab. Andrzej Slaczka

* WENDORFF, Marek - Ilo ciowa analiza sedymentacji warstw krosnienskich miedzy Wislokiem a Sanem. DU: 2. 05. 1979 r., DP: 28. 06. 1979 r., P: prof. dr hab. Rafal Unrug

* POREBSKI, Szczepan - Sedymentacja utworow gornego dewonu depresji Swiebodzic. DU: 28. 06. 1979 r., DP: 29. 11. 1979 r., P: doc. dr hab. Andrzej Radomski

* GASINSKI, Marian Adam - Otwornice albu i cenomanu warstw z Trawnego (pieninski pas skalkowy). DU: 22. 10. 1980 r., DP: 30. 10. 1980 r., P: doc. dr hab. Stanislaw Geroch

* PREDEL, Andrzej - Kopalne chomiki (Cricetinae, Rodentia) pliocenu i czwartorzedu Polski. DU: 24. 06. 1981 r., DP: 22. 10. 1981 r., P: doc. dr hab. Lucjan Szych, wz. doc. dr hab. Stanislaw Geroch

* ZUCHIEWICZ, Witold - Mlode ruchy tektoniczne a rzezba srodkowej czesci dorzecza Dunajca. DU: 24. 06. 1981 r., DP: 22. 10. 1981 r., P: prof. dr hab. Andrzej Slaczka

* HELIASZ, Zygmunt - Geneza wapieni gornej jury w rejonie czestochowskim Jury Polskiej w oparciu o analize mikrofacjalna i geochemiczna. DU: 20. 02. 1983 r., DP: 7. 07. 1983 r., P: prof. dr hab. Elzbieta Morycowa

* MICHALIK, Marek - Mineralogia ilow witriolowych z niecki bytomskiej. DU: 20. 11. 1985 r., DP: 24. 04. 1984 r., P: doc. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* SAWLOWICZ, Zbigniew - Wplyw substancji organicznej na okruszcowanie lupku miedzionosnego (smolacego) z monokliny przedsudeckiej. DU: 17. 06. 1987 r., DP: 12. 11. 1987 r., P: doc. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* KOLASA, Krystyna - Geologia wielickiego zloza soli w rejonie muzeum. DU: 30. 11. 1988 r., DP: 29. 06. 1989 r., P: prof. dr hab. Andrzej Slaczka

* SLEZAK, Janusz - Biostratygrafia warstw krośnieńskich na podstawie profili jednostki skolskiej w oparciu o nannoplankton wapienny. DU: 19. 12. 1990 r., DP: 31. 01. 1991 r., P: prof. dr hab. Andrzej Radomski

* UCHMAN, Alfred - Skamienialosci śladowe w strefie krynickiej i bystrzyckiej plaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnetrzne). DU: 20. 06. 1990 r., DP: 31. 01. 1991 r., P: doc. dr hab. inz. Nestor Oszczypko

* WOLSKA, Anna - Przeobrazenia hydrotermalne intruzji granodiorytowych z obszaru slasko- Krakowskiego. DU: 9. 12. 1991 r., DZ: 22. 01. 1992 r., DP: 25. 06. 1992 r., P: doc. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* KOSZOWSKA, Ewa - Mineralogia utworow skarnowych w skalach dewonskich w okolicach Zawiercia i warunki fizyko-chemiczne ich genezy. DU: 29. 09. 1992 r., DZ: 21. 10. 1992 r., DP: 26. 11. 1992 r., P: doc. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* KRÓL, Katarzyna - Rozwoj sedymentacji utworow gornej jury przedgorza Karpat w rejonie Slupiec-Pacanow na podstawie analizy mikrofacjalnej. DU: 19. 12. 1997 r., DZ: xx. xx. 1998 r., DP: 1. 06. 1998 r., P: prof. dr. hab. Elzbieta Morycowa

* KOŁODZIEJ, Boguslaw - Scleractinia z wapieni egzotykowych typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych. DU: 21. 01. 1997 r., DZ: xx. xx. 1997 r., DP: 1. 06. 1998 r., P: prof. dr hab. Elzbieta Morycowa

* BĄK, Krzysztof - Stratygrafia i paleoekologia osadow ogniwa margli z Macelowej i ogniwa margli z Pustelni w polskiej cze ci pieninskiego pasa skalkowego. DU: 13. 05. 1996 r., DZ: 22. 05. 1996 r., DP: 19. 11. 1996 r., P: prof. dr hab. Andrzej Radomski

* BĄK, Marta - Radiolarian assemblages and radiolarian biozonation of the Cretaceous deposits of the Polish part of the Pieniny Klippen Belt. DU: 6. 03. 1998 r., DZ: 16. 03. 1998 r., DP: 1. 06. 1998 r., P: prof. dr hab. Elzbieta Morycowa

* ROSPONDEK, Mariusz - Organiczne zwiazki siarki, pochodne tiofenu, w cechsztynskim lupku miedzionosnym z monokliny przedsudeckiej. DU: 23. 11. 1998 r., DZ: 15. 12. 1998 r., DP: ., P: prof. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk

* LEWANDOWSKA, Anna - Mineralogia skarnów magnezowych grzbietu Dębnika. DU: 17. 06. 1999 r., DZ: 29.06. 1999 r., DP: 17. 11. 2000 r., P: prof. dr hab. inz. Czeslaw Haranczyk i prof. dr hab. Witold Zabinski

* RDZANEK, Kazimierz - Ichnoskamieniałości bezkręgowców pstrego piaskowca doliny Świlśliny w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. DU: 8. 12. 1999 r., DZ. 14. 12. 1999 r., DP: 17. 11. 2000 r., P: dr hab. Alfred Uchman

* OSZCZYPKO-CLOWES, Marta - Wiek i rozwój najmłodszych osadów w środkowej części płaszczowiny magurskiej w świetle badań nannoplanktonu wapiennego (polskie Karpaty fliszowe), DU: , DZ:, DP:, P: prof. dr hab. Andrzej Ślączka

* KOSZARSKI, Andrzej - P: prof. dr hab. Andrzej Ślączka

* MALATA, Ewa - Interpretacja biostratygraficzna zespołów małych otwornic w środkowej części płaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnętrzne), DU: , DZ: , DP: , P: prof. dr hab. inż. Nestor Oszczypko

* MACHANIEC, Elżbieta - DP: 13.12.2002 r., P: dr hab. M. Adam Gasiński

* KĘDZIERSKI, Mariusz - Stratygrafia i paleobiogeografia osadów kredy opolskiej i dolnych warstw idzikowskich na podstawie nannoplanktonu wapiennego. DU: 10. 06. 2002 r., DZ: 18. 06. 2002 r., DP: 13. 12. 2002 r., P: prof. dr hab. Andrzej Radomski

* WAŚKOWSKA-OLIWA, Anna - Analiza zespołów małych otwornic z osadów mastrychtu i dolnego paleogenu jednostki podśląskiej w oknach tektonicznych Żywca i strefy lanckorońsko-żegocińskiej, DU: , DZ: , DP: 13.12.2002 r., P: dr hab. Marek Cieszkowski