Wykaz habilitacji

 

WYKAZ PRAC HABILITACYJNYCH Z ZAKRESU NAUK GEOLOGICZNYCH WYKONANYCH W UNIWERSYTECIE JAGIELLONSKIM W LATACH 1962-1999

ZESTAWIL ALFRED UCHMAN

Spis niniejszy jest kontynuacja analogicznego spisu obejmujacego lata 1871-1962, sporzadzonego przez S. Czarnieckiego (1964).

Oznaczenia: 
DU - data uchwaly o nadaniu stopnia doktora habilitowanego; 
DZ - data zatwierdzenia przez urzedy centralne

* NAREBSKI, Wojciech. 1965. Petrochemia law puklistych Gor Kaczawskich i niektore ogolne problemy petrogenezy spilitow. Prace Muzeum Ziemi, 7: 69-205. DU: 31. 03. 1965 r., DZ: 26. 10. 1970 r.

* GEROCH, Stanislaw. 1966. Male otwornice dolnej kredy serii slaskiej w polskich Karpatach. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 35: 413-480. DU: 8. 03. 1967 r., DZ: 22. 06. 1967 r.

* UNRUG, Rafal. 1968. Kordyliera slaska jako obszar rodlowy materialu klastycznego piaskowcow fliszowych Beskidu Slaskiego i Beskidu Wysokiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 38: 81-164. DU: 11. 11 1968 r., DZ: 31. 05. 1969 r.

* GRADZINSKI, Ryszard. 1970. Sedimentation of dinosaur-bearing Upper Cretaceous deposits of the Nemeget Basin, Gobi Desert. Palaeontologia Polonica, 21: 147-229. DU: 21. 12. 1968 r., DZ: 31. 05. 1969 r.

* RADOMSKI, Andrzej. 1968. Poziomy nannoplanktonu wapiennego w paleogenie polskich Karpat zachodnich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 38(3): 545-595. DU: 28. 11. 1969 r., DZ: xx. xx. 1969 r.

* SLACZKA, Andrzej. 1971. Budowa geologiczna jednostki dukielskiej. Prace Instytutu Geologicznego, 1: 1-63. DU: 29. 05. 1970 r., DZ: 16. 02. 1971 r.

* KWIATKOWSKI, Stanislaw. 1972. Sedymentacja gipsow miocenskich poludniowej Polski. Prace Muzeum Ziemi, 19: 2-93. DU: 13. 10. 1970 r., DZ: 28. 05. 1971 r.

* MORYCOWA, Elzbieta. 1971. Hexacorallia et Octocorallia Cretace inferieur du Rarau (Carpathes Orientales roumaines). Acta Geologica Polonica, 16(1-2): 1-149. DU: 3. 05. 1971 r., DZ: 24. 02. 1972 r.

* JERZYKIEWICZ, Tomasz. 1971. A flysch/littoral succesion in the Sudetic Upper Cretaceous. Acta Geologica Polonica, 21: 165-199. DU: 10. 12. 1971 r., DZ: 9. 06. 1972 r.

* KRYSOWSKA-IWASZKIEWICZ, Maria. 1974. Studium mineralogiczno-petrograficzne kenozoicznych utworow ladowych Wyzyny Krakowskiej. Prace Mineralogiczne, Oddzial PAN w Krakowie, 35: 7-72. DU: 28. 05. 1974 r., DZ: 28. 10. 1974 r.

* JEDNOROWSKA, Antonina. 1975. Zespoly malych otwornic w paleocenie polskich Karpat Zachodnich. Studia Geologica Polonica, 47: 3-103. DU: 24. 03. 1975 r. DZ: 5. 07. 1976 r.

* GASIOROWSKI, Stanislaw. 1973. Les Rhyncholites. Geobios, 6(3): 163-197. DU: 2. 04. 1975 r., DZ: . . . . . . . .

* JUNOSZA-SZANIAWSKI, Herbert. 1975. Skolekodonty i konodonty z wiercen Nizu Polski, oraz skolekodonty mezozoiczne Polski. (1) Szaniawski, H. 1969. Conodonts of the Upper Permian of Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 14(2): 325-341. (2) Szaniawski, H. 1970. Jaw apparatuses of the Ordovician and Silurian Polychaetes from the Mielnik borehole. Ibidem, 15(4): 445-478. (3) Szaniawski, H. 1971. News species of Upper Cambrian conodonts from Poland. Ibidem, 16(4): 401-413. (4) Szaniawski, H. & Wrona, R. 1973. Polychaete jaw apparatuses and scolecodonts from the Upper Devonian of Poland. Ibidem, 18(3): 233-267. (5) Szaniawski, H. 1974. Some Mesozoic scolecodonts congeneric with recent forms. Ibidem, 19(2): 179-199. (6) Szaniawski, H. 1975. Skolekodonty i konodonty z obszaru Polski i problemy ich systematyki. Przeglad Geologiczny, 4: 584-592. DU: 28. 11. 1975 r., DZ: 29. 11. 1976 r.

* TEISSEYRE, Andrzej Karol. 1975. Sedymentacja i paleogeografia kulmu starszego w zachodniej czesci niecki rodsudeckiej. Geologica Sudetica, 9: 5-135. DU: 2. 04. 1976 r. DZ: .

* TURNAU, Elzbieta. 1979. Korelacja utworow gornego dewomu i karbonu Pomorza Zachodniego w oparciu o badania miosporowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 49(3-4): 231-269. DU: 7. 12. 1979 r. DZ: 28. 04. 1980 r.

* KAZMIERCZAK, Jozef. 1982. The biology and evolutionary significance of Devonian Volvocaeans and their Precambrian relatives. (1) Kazmierczak, J. 1975. Colonial Volvocales (Chlorophyta) from the Upper Devonian of Poland and their palaeoenvironmental significance. Acta Palaeontologica Polonica, 20(1): 73-85. (2) Kazmierczak, J. 1975. Volvocacean nature of some Palaeozoic non-radiosphaerid calcispheres and parathuramminid Foraminifera". Ibidem, 20(2): 245-258. (3) Kazmierczak, J. 1976. Devonian and modern relatives of the Precambrian Eosphaera: possible significance for the early eukaryotes. Lethaia, 9(1): 39-50. (4) Kazmierczak, J. 1979. The eucaryotic nature of Eosphaera-like ferriferous structures from the Precambrian Gunflint Iron Formation, Canada: A comparative study. Precambrian Research, 9: 1-22. (5). Kazmierczak, J. 19. . . The biology and evolutionary significance of Devonian Volvocaeans and their Precambrian relatives. Acta Palaeontologica Polonica, 26(1): 299-337. DU: 28. 06. 1982 r. DZ: . . . . . . .

* ZYTKO, Kazimierz. 1982. The Atlantic, the Indian Ocean and main linear fracture zones of the post-Variscian Europe. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 52(1/4): 3-38. DU: 23. 11. 1982 r. DZ: . . . . . . . . . . . . .

* DUDZIAK, Jozef. 1984. Stratygrafia osadow gornokredowych i paleogenskich pieninskiego pasa skalkowego i jego otoczenia na podstawie nannoplanktonu wapiennego. DU: 30. 10. 1984 r., DZ: 25. 03. 1985 r.

* BUKOWY Stanislaw. 1984. Struktury waryscyjskie regionu slasko-krakowskiego. Prace Nauk. Uniw. l. 691: 1-75, Katowice. DU: 28. 05. 1985 r., DZ: .

* TOKARSKI, Antoni K. 1987. (1) Tokarski, A. 1981. Structural events in the South Shetland Islands (Antarctica). I. The Polonez Cove Formation (Pliocene). Studia Geologica Polonica, 72: 89-95. (2) Tokarski, A. 1984. Structural events in the South Shetland Islands (Antarctica). II. Tertiary volcanism and sediments south of Ezcurra Fault, King George Island. Ibidem, 79: 1931-1962. (3) Tokarski, A. 1987. Structural events in the South Shetland Islands (Antarctica). III. Barton-Horst, King George Island. Ibidem, 90: 7-38. DU: 2. 06. 1987 r., DZ: 30. 01. 1989 r.

* ZUCHIEWICZ, Witold. 1987. Evolution of the eastern Beski Niski Mts. and morphotectonics of the Polish Carpathians. Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 13(3-4): 1- 167. DU: 12. 01. 1988 r., DZ: 26. 06. 1989 r.

* NOWINSKI, Aleksander. 1991. Late Carboniferous to early Permian Tabulata from Spitsbergen (Poznopaleozoiczne Tabulata Spitsbergenu). Palaeontologia Polonica, 51: 3-74. DU: 15. 05. 1990 r. DZ: . . . . . . . . . . . . . . . .

* CIESZKOWSKI, Marek. 1992. Strefa Michalczowej - nowa jednostka strefy przedmagurskiej w zachodnich Karpatach fliszowych i jej geologiczne otoczenie. Zeszyty Naukowe AGH, kwart. Geologia, 18 (1-2): 1-125. DU: 9. 03. 1993 r., DZ: .

* KRZYSZKOWSKI, Dariusz. 1994. (1) Krzyszkowski, D. 1991. The Middle Pleistocene polyinterglacial Czyzow Formation in the Kleszczow Graben (Central Poland): stratigraphy and palaeogeography. Folia Quaternaria, 61-62: 5-58. (2) Krzyszkowski, D. 1991. Pleistocene non-glacial rhytmites in the Belchatow outcrop (Kleszczow Graben, central Poland): their genesis and palaeogeographic significance. Ibidem: 59-74. (3) Krzyszkowski, D. 1991. Stratigraphy, sedimentology and ecology of the lacustrine deposits of the Ferdynadovian Interglacial in the Belchatow outcrop, Kleszczow Graben, Central Poland. Ibidem: 145-178. (4) Krzyszkowski, D. 1991. Extra-channel muddy sedimentation and soil formation during the Middle Pleistocene Czyzow Interstadial with examples from the Belchatow outcrop, Kleszczow Graben, Central Poland. Ibidem: 179-214. (5) Krzyszkowski, D. 1991. Pleistocene sedimentation in anastomosing river system: examples from the Czyzow Formation, Kleszczow Graben, Central Poland. Ibidem: 229-254. (6) Krzyszkowski, D. 1991. Middle Pleistocene stratigraphy of Poland: a review. Proceedings of the Geologists' Association, 102: 201-215. DU: 1. 03. 1994 r., DZ: .

* UCHMAN, Alfred. 1995. Taxonomy and palaeoecology of flysch trace fossils: The Marnoso-arenacea Formation and associated facies (Miocene, Northern Apennines, Italy). Beringeria, 15: 3-115. Wurzburg. DU: 9. 01. 1996 r., DZ: 20. 06. 1996 r.

* GASINSKI, Adam. 1998. Campanian-Maastrichtian palaeoecology and palaeobiogeography of the Andrychow Klippes, Outer Carpathians. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow, 90 pp. DU: 23. 06. 1998 r., DZ: 21. 11. 1998 r.

* LESZCZYNSKI, Stanislaw. 1998. Origin of lithological variation in the sequence of the Sub-Menilite Globigerina Marl of the Polish Carpathians. (1) Leszczynski, S. 1996. Origin of lithological variation in the sequence of the Sub-Menilite Globigerina Marl at Znamirowice (Eocene-Oligocene transition, Polish Outer Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 66: 245-267. (2) Leszczynski, S. 1997. Origin of the Sub-Menilite Globigerina Marl (Eocene-Oligocene transition) in the Polish Outer Carpathians. Ibidem, 67: 367-427. DU: 3. 11. 1998 r., DZ: 29. 03. 1999 r.