Student exchange program

Studenci mogą korzystać z wielu możliwości wyjazdów i pobierania nauki poza UJ, w kraju i za granicą. System punktowy ECTS ułatwia zaliczanie odbytych poza UJ kursów do ogólnej punktacji w toku studiów.

W ramach programów wymiany studenckiej, Nasz Instytut współpracuje min z:

 

University of Vienna , Center for Earth Sciences (Austria)

University of Graz Karl-Franzes, Institute of Earth Sciences (Austria)

University of Leoben - Montanuniversität, Department Applied Geosciences and Geophysics (Austria)

University of Innsbruck, Inst. für Mineralogie & Petrographie Universität Innsbruck (Austria)

University of Salzburg, Department Geography, Geology and Mineralogy (Austria)

Università degli Studi di Parma (Włochy)

Univerza v Ljubljani (Słowenia) 

Muğla Sıtkı Koçman University (Turcja) 

Pamukkale University (Turcja) 

Universidad de Granada (Hiszpania) 

Polytechnic University of Tirana, Faculty of Geology and Mining (Albania)
 

University of Zagreb, Faculty of Science (Chorwacja)

Brno University of Technology (Czechy)

"BABES BOLYAI" University of Cluj-Napoca, Department of Mineralogy (Rumunia)

Alexandru Ioan Cuza" University of  Iasi (Rumunia)

University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology (Serbia)

Comenius University in Bratislava, Department of Mineralogy and Petrology (Słowacja)

Technical University in Košice, Faculty BERG, Institute of Geosciences (Słowacja)

University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology (Słowenia)

Eötvös Loránd University, Institute of Geology, Budapest (Węgry)