Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

 

 

CEEPUS (ang. Central European Exchange Program of University Studies) jest międzynarodowym programem kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem współpracy szkół wyższych i wymiany akademickiej. Program został przyjęty przez AUSTRIĘ, BUŁGARIĘ, CHORWACJĘ, CZECHY, WĘGRY, POLSKĘ, RUMUNIĘ, SŁOWACJĘ I SŁOWENIĘ. Ponadto, Austria realizuje obecnie specjalne programy tematyczne, z innymi krajami Europy południowo-wschodniej.

Wymiana między szkołami wyższymi realizowana jest zasadniczo poprzez porozumienia (sieci) pomiędzy szkołami wyższymi kilku krajów udziałowców. Wymiana obejmuje studentów, doktorantów i nauczycieli z instytutów, które przystąpiły do sieci.
Nauki o Ziemi współpracują w obrębie sieci A-105, koordynowanej przez prof. dr. Volkera HÖCKA z Uniwersytetu w Salzburgu, w Austrii. Sieć ta obejmuje obecnie instytuty nauk o Ziemi uniwersytetów w: Salzburgu, Bratysławie, Budapeszcie, Brnie, Cluju-Napoce, Krakowie, Insbruku, Ołomuńcu, Sosnowcu, Wiedniu, Wrocławiu i Zagrzebiu.
Specjalne programy tematyczne realizowane są między Austrią i Tiraną, Sarajewem i Belgradem.

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym programie jako student albo nauczyciel skontaktuj się z lokalnym koordynatorem. W Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest nim dr Elżbieta MachaniecLokalny koordynator udziela informacji o szczegółach programu, warunkach składnia wniosków oraz warunkach wyjazdów zagranicę.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej programu www.ceepus.info oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Wykaz koordynatorów lokalnych:

 1. Salzburg: V. Höck

 2. Bratysława: M. Putis

 3. Brno: J. Leichmann

 4. Budapeszt: L. Czontos

 5. Cluj: C. Ionescu

 6. Kraków: Elżbieta Machaniec.

 7. Insbruk: Ch. Franzen

 8. Ołomuniec: O. Babek

 9. Sosnowiec: A. Gawęda

 10. Wiedeń: F. Koller

 11. Wrocław: R. Kryza

 12. Zagrzeb: D. Tibljas

 13.  

Warunki uczestnictwa w programie CEEPUS

 

Uczelnie partnerskie

ALBANIA:

Politechnika w Tiranie (Polytechnic University of Tirana, Faculty of Geology and Mining)

AUSTRIA:

Uniwersytet w Wiedniu  (University of Vienna , Center for Earth Sciences)

Uniwersytet  w  Gracu (University of Graz Karl-Franzes, Institute of Earth Sciences)

Uniwersytet  w  Leoben   (University of Leoben - Montanuniversität, Department Applied Geosciences and Geophysics)

Uniwersytet  w  Insbruku (University of Innsbruck, Inst. für Mineralogie & Petrographie Universität Innsbruck)

Uniwersytet w Salzburgu (University of Salzburg, Department Geography, Geology and Mineralogy)

CHORWACJA:

Uniwersytet w Zagrzebiu (University of Zagreb, Faculty of Science)

CZECHY:

Uniwersytet Techniczny w Brnie (Brno University of Technology)

RUMUNIA:

Uniwersytet  w Cluj-Napoca  ("BABES BOLYAI" University of Cluj-Napoca, Department of

Mineralogy )

Uniwersytet w Iasi (Alexandru Ioan Cuza" University of  Iasi)

SERBIA:

Uniwersytet w Belgradzie  (University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology)

SŁOWACJA:

Uniwersytet w Bratysławie (Comenius University in Bratislava, Department of Mineralogy and Petrology)

Politechnika w Koszycach (Technical University in Košice, Faculty BERG, Institute of Geosciences)

SŁOWENIA:

Uniwersytet w Ljubljanie

(University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology)

WĘGRY:

Uniwersytet w Budapeszcie   (Eötvös Loránd University, Institute of Geology, Budapest)