Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2018-19

Instrukcja zgłaszania obrony pracy magisterskiej

Instrukcja edycji pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Zarządzenie nr 39 Rektora UJ w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Kwestionariusz pracowni magisterskiej

Załączniki do pracy magisterskiej - obowiązują do dnia 30.04.2011

Wybór promotora pracy magisterskiej III rok

Opinia promotora pracy magisterskiej

Formularze

Instrukcja zgłaszania obrony pracy magisterskiej

Instrukcja edycji pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Formularz oceny pracy magisterskiej

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Zarządzenie nr 39 Rektora UJ w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Formularz dla absolwentów