Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Formularze - ogólne

Instrukcja wypełniania oraz wzory podań do dyrektora ds. dydaktycznych oraz do prodziekana

Wzór podania do dyrektora ds. spraw dydaktycznych

Wniosek o wpis na kolejny rok studiów (Wpis 50-cio punktowy)

Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku

Opinia promotora pracy magisterskiej do wniosku o zwolnienie z opłaty

Zgłoszenie kursu dodatkowego

Rezygnacja z kursu dodatkowego

Zgłoszenie kursu spoza katalogu kierunku Geologia

Formularze - pozostałe

Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej

Wybór promotora pracy magisterskiej III rok

Tryb postępowania przed egzaminem licencjackim 

Instrukcja zgłaszania obrony pracy magisterskiej

Instrukcja edycji pracy licencjackiej

Instrukcja edycji pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej/magisterskiej

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - 1   Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - 2

Formularz dla absolwentów