Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Terminarz:

31 sierpnia b.r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum (na załączonym formularzu) oraz dokonania wpłat opłaty konferencyjnej
31 sierpnia b.r. – ostateczny termin nadsyłania streszczeń do materiałów sympozjalnych
10 września b.r. – II Komunikat informujący o decyzji w sprawie sposobu przeprowadzenia Sympozjum i zawierający jego program  
10–30 września b.r. – indywidualna rezerwacja miejsc noclegowych oraz wyżywienia w Ośrodku „Zacisze” lub innym, wybranym indywidualnie punkcie usług hotelowych
16–18 października – sesje 54. Sympozjum Speleologicznego

Kontakt:

sympozjum.speleologiczne@gmail.com

Download files
pdf
Materiały 54. Sympozjum Speleologicznego
pdf
Komunikat 3
doc
Karta zgłoszeniowa - posiłki
pdf
Instrukcja obsługi Google Meet podczas spotkania ONLINE
doc
Formularz zgłoszeniowy
doc
Schemat abstraktu

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

PATRONAT

dr Piotr Dziadzio, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Główny Geolog Kraju

Web Content Display Web Content Display


 

Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka”
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa DKN/SP/461526/2020)

 

Web Content Display Web Content Display

 

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Speleoklub Świętokrzyski, Kielce
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki

KOMITET ORGANIZACYJNY

Andrzej Kasza (SŚ)
Jan Urban (IOP PAN)
Wojciech Wróblewski (ING UJ)
 Anna Chwalik-Borowiec (ZŚiNPK)
Artur Zieliński (UJK)
Artur Komorowski (SSB)

Web Content Display Web Content Display

W sesjach referatowych 54. Sympozjum Speleologicznego będzie można uczestniczyć na dwa sposoby:
•    przebywając na sali konferencyjnej Ośrodka „Zacisze” w Krzyżanowicach Dolnych;
•    śledząc zdalnie obrady na monitorze swojego własnego komputera za pomocą aplikacji Google Meet

Na te dwa sposoby będzie można również wygłaszać referat na Sali konferencyjnej lub poprzez łącza internetowe. By uczestniczyć w sesjach w sposób zdalny należy posiadać komputer podłączony do internetu. Uczestnictwo czynne w sposób zdalny (wygłoszenie referatu, zadawanie pytań) wymaga posiadania mikrofonu (opcjonalnie kamery internetowej). Link do obrad online oraz instrukcja jak korzystać z aplikacji Google Meet dostępna jest na stronie internetowej Sympozjum (www.ing.uj.edu.pl/speleo2020) w zakładce Sympozjum Speleologiczne ONLINE. Osoby chcące śledzić obrady lub wygłaszać prezentacje zdalnie proszone są o zgłoszenie tego faktu organizatorom Sympozjum drogą e-mailową (sympozjum.speleologiczne@gmail.com) do środy 14 października 2020 r.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną sesje terenowe odbędą się w terenie, we wsześniejszych terminach względem pierwotnego planu tj.w dniach 15.10 i 16 października, a ich uczestnicy będą poruszać się własnymi środkami transportu. Osoby chcące uczesniczyć w ww. sesjach proszone są o bezpośredni kontakt z organizatorem Sesji Andrzejem Kaszą. W celu właściwej koordynacji przebiegu sesji referatowej oraz sesji terenowych poniżej podajemy Program Sympozjum  w którym podane są dokładne czasy wystąpień referatowych oraz pobytu w poszczególnych stanowiskach obserwacyjnych

 

 

Osoby chcące śledzić obrady lub wygłaszać prezentacje zdalnie proszone są o zgłoszenie tego faktu organizatorom Sympozjum drogą e-mailową (sympozjum.speleologiczne@gmail.com) do środy 14 października 2020 r.

Aby uczestniczyć w spotkaniu online należy posiadać aktywne konto w serwisie Google (używane mi.in do korzystania ze skrzynki pocztowej Gmail lub logowania się w serwisie YouTube) a następnie skorzystać z usługi/aplikacji Google Meet  (instrukcja użytkowania z poziomu przeglądarki internetowej podczas Sympozjum do pobrania poniżej) z użyciem linku do spotkania.

UWAGA! Prosimy uczestników spotkania online o zalogowanie się do spotkania 15 minut przed rozpoczęciem obrad tj. w piątek 16 października o godzinie 8:45.

Link do spotkania online dostępny będzie dostępny poniżej od środy 14 października 2020 r.

LINK DO SPOTKANIA ONLINE: KLIKNIJ ABY POBRAĆ ( dostępny tylko do 16 października)

UWAGA!

Uczestnicy spotkania online chcący przetestować obsługę Google Meet przed Sympozjum (w tym wyświetlanie prezentacji) proszeni są o bezpośredni kontakt mailowy z Wojciechem Wróblewskim (wojciech.wroblewski@uj.edu.pl) do środy 14 października 2020 r.

 

Do pobrania: Instrukcja użytkowania Google Meet z poziomu przeglądarki internetowej Firefox na potrzeby 54. Sympozjum Speleologicznego: KLIKNIJ ABY POBRAĆ

Harmonogram

10 sierpnia b.r. – ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum (na załączonym formularzu) oraz dokonania wpłat opłaty konferencyjnej
31 sierpnia b.r. – ostateczny termin nadsyłania streszczeń do materiałów sympozjalnych
10 września b.r. – II Komunikat informujący o decyzji w sprawie sposobu przeprowadzenia Sympozjum i zawierający jego program  
10–30 września b.r. – indywidualna rezerwacja miejsc noclegowych oraz wyżywienia w Ośrodku „Zacisze” lub innym, wybranym indywidualnie punkcie usług hotelowych
15–18 października br. – sesje 54. Sympozjum Speleologicznego

Sesje posterowe i referatowe

16.10.2020 (piątek)


9:00–9:15              Otwarcie 50 Sympozjum Speleologicznego

                              Odczytanie uchwały o przyznaniu Medalu im. M. Markowicz-Łohinowicz


9.15–11.05            Sesja referatowa I

9.15–9.30              M. Gradziński: Joachim Szulc (1954-2020) – wspomnienie  

9.30–9.50              J. Urban, A. Chwalik-Borowiec, A. Kasza: Kras w gipsach Niecki Soleckiej

9.50–10.10            A. Zieliński, A. Komorowski, J. Urban, G. Gajek: Kras Niecki Połanieckiej

10.10–10.30          A. Kasza, A. Komorowski, A. Zieliński: Jaskinie Niecki Nidziańskiej – stan poznania

10.30–10.45          J. Urban, T. Mach: Jan Flis (1912-1993) – badacz krasu gipsowego i świadek historii

10.45–11.05          A. Chwalik-Borowiec, J. Kur, J. Urban: Jaskinia z Jeziorkiem w Chotlu Czerwonym-Zagórzu

11.05–11.20          przerwa

11.20–13.00          Sesja referatowa II

11.20–11.40          J. Kur: Wstępne badania widłonogów Cycopoida w jaskiniach Niecki Nidziańskiej

11.40–12.00          J. Szczygieł, M. Gradziński, P. Bella, H. Hercman, J. Littva, M. Mendecki, P. Sala, W. Wróblewski: Deformacje neotektoniczne w Jaskini Demianowskiej: implikacje z datowania zniszczonych nacieków (NiżneTatry)

12.00–12.20          M. Jelonek, J. Zelinka, M. Gradziński, J. Madeja, A. Pereswiet-Soltan: Wiek i analiza pyłkowa lodu jaskiniowego, Dobšinská ľadová jaskyňa (Słowacja)

12.20–12.40          M. Urbanowski, K. Stefaniak, A. Tyc, U. Ratajczak, M. Wojenka, A. Marciszak, M. Kasprzak, A. Nadachowski, A. Lemanik, A. Pereswiet-Soltan, M. Ślusarczyk: Jaskinia Zamkowa Dolna w Olsztynie na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej – nowe interdyscyplinarne badania w latach 2018-2020

12.40–12.45          J. Wcisło: Nieznana jaskinia konstrukcyjna w Polsce (opis posteru)


12.45–13.00          przerwa

13.00–13.15          Sesja referatowa III

13.00–13.20          A. Marciszak: Ostatni euroazjatycki likaon – unikalny zapis faunistyczny z stanowiska Draby 3 (Wyżyna Wieluńska, południowa Polska)

13.20–13.40          E. Dumnicka: Skąposzczety (Oligochaeta) wód podziemnych Krakowa

13.40–14.00          J. Kocot-Zalewska, A. Melke: Chrząszcze kusakowate (Staphylinidae) z jaskiń Wyżyny Częstochowskiej

14.00–14.20          M. Sobczyk, H. Huke: Archeologiczny krajobraz i osadnictwo jaskiń Ana Te Pahu i Ana Vai Teka. Rapa Nui – Chile


14.20–15.00          walne zebranie Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika - spotkanie odwołane! (spotkanie odbędzie się zdalnie w późniejszym terminie, członkowie Sekcji zostaną powiadomieni e-mailowo o terminie spotkania)

16.30–18.00          spacer na teren rezerwatu przyrody „Krzyżanowice”: rzeźba Niecki Soleckiej, leje krasowe w gipsach o specyficznym kształcie „rondli” (dla osób przebywających w Ośrodku „Zacisze” w Krzyżanowicach Dolnych lub w pobliżu) 

Sesje terenowe

UWAGA!! w związku z sytuacją epidemiczną poniższy harmonogram wycieczek staje się nieaktualny!

Sesje terenowe (sobotnia i niedzielna) odbędą się z pewnymi modyfikacjami w czwartek 15 października i piątek 16 października (wzamian za odwołane spotkanie Zarządu Sekcji Speleologicznej). Osoby chcące uczestniczyć w sesjach terenowych, proszone są o potwierdzenie tego faktu drogą telefoniczną organizatorowi sesji terenowych Andrzejowi Kaszy.

 

17.10.2020 (sobota)

8:30–18:00    Sesja terenowa: kras i jaskinie w gipsach Niecki Soleckiej
    Prowadzący: J. Urban, A. Chwalik-Borowiec, A. Kasza, B. Pasierb, S. Porzucek
8:30–9:00    Stanowisko 1.1. Gacki, Jaskinia w Krzyżanowicach Górna, jako przykład głębokiego krasu międzywarstwowego
                       Lokalizacja (współrzędne): N50°27’14,8”; E20°35’09,6”


9:10–10:10    Stanowisko 1.2. Skotniki Górne, Jaskinia Lisia i jaskinie w jej otoczeniu – wtórne formy mineralne w jaskiniach gipsowych
    Lokalizacja: N50°25’29,0”; E20°38’56,5” (lokalizacja miejsca parkowania: N50°25’12,4”; E20°38’37,7”)


10:20–12:00    Stanowisko 1.3. Skorocice, Dolina Skorocicka – najbardziej klasyczna dolina krasowa w Polsce
    Lokalizacja: N50°25’07,9”; E20°40’12,0”


12:10–12:40    Stanowisko 1.4. Siesławice, jaskinie i jeziorka krasowe w strefie stagnacji wód podziemnych
    Lokalizacja: N50°27’00,1”; E20°41’32,6”


13:00–13:50    Stanowisko 1.5. Bronina, dolina krasowa i Jaskinia Sawickiego, jako przykład krasu rozwijającego się w strefie oscylującego zwierciadła wód
    Lokalizacja: N50°27’44,3”; E20°44’56,0” (lokalizacja miejsca parkowania: N50°27’40,8”; E20°45’09,5”)


14:10–15:30    Stanowisko 1.6. Aleksandrów, Jaskinia Aleksandrowska i jej jaskinie jako przykład młodej formy krasowej
    Lokalizacja: N50°24’06,9”; E20°40’43,5”


15:40–16:10    Stanowisko 1.7. Wiśniówki, Jaskinia Nowa w Wiśniówkach – metody badania krasu gipsowego
    Lokalizacja: N50°23’32,0”; E20°41’07,8”; (lokalizacja miejsca parkowania  N50°23’27,9”; E20°41’07,8”)


16:20–16:50    Stanowisko 1.8. Chotel Czerwony, formy rzeźby dużego zagłębienia krasowo-denudacyjnego
    Lokalizacja: N50°22’45,7”; E20°42’27,0”


17:10–18:00    Stanowisko 1.9. Wiślica, geofizyczne metody badań krasu gipsowego, kopuły gipsowe jako unikatowe formy rzeźby gipsowej
    Lokalizacja:  N50°20’57,9”; E20°40’22,5”


18.10.2020 (niedziela)


9:00–14:00    Sesja terenowa: kras w gipsach i wapieniach Niecki Połanieckiej
Prowadzący: A. Komorowski, A. Zieliński, A. Kasza, J. Urban
9:00–10:10    Stanowisko 2.1. Szydłów, Jaskinia Szydłowska oraz inne obiekty podziemne Szydłowa
    Lokalizacja: N50°35'21.3" E21°00'05.0" (lokalizacja miejsca parkowania: przy kościele p.w. Wszystkich Świętych oraz ul. Kazimierza Wielkiego).


10:40–11:00    Stanowisko 2.2. Staszów, ul. Kolejowa, odsłonięcie wapieni pogipsowych – produktu specyficznej metasomatozy gipsów
    Lokalizacja: N50°33'24.5" E21°10'28.6"(lokalizacja miejsca parkowania  parking BP na ul. Kolejowej 44)


11:15–12:25    Stanowisko 2.3. Lasy Golejowskie, kras zakryty jako specyficzna forma krasu gipsowego Niecki Połanieckiej
    Lokalizacja: N50°33'12.2" E21°12'59.9" (lokalizacja miejsca parkowania:  obok restauracji Perła, ul. 11 Listopada 202)


12:40–14:00    Stanowisko 2.4. Podmaleniec, Jaskinia pod Świecami – jako przykład krasu w neogeńskich wapieniach detrytycznych Ponidzia
    Lokalizacja: N50°36'04.7" E21°10'50.5" (lokalizacja miejsca parkowania: pobocze drogi w sąsiedztwie kamieniołomu)


Przypominamy, że uczestnicy sesji terenowych powinni mieć wysokie obuwie turystyczne, w niektórych stanowiskach zalecane jest użycie obuwia gumowego (Jaskinia Lisia, Jaskinia Skorocicka, Jaskinia Sawickiego) oraz posiadanie oświetlenia (czołówki). W przypadku jaskiń zwiedzanych wspólnie przez większość (wszystkich) uczestników sesji terenowych (Jaskinia w Krzyżanowicach Górna, Jaskinia Lisia, Jaskinia Skorocicka) wymagane jest posiadanie maseczek. Eksploracja niektórych jaskiń wymaga użycia hełmów i kombinezonów, ale w przypadku tych jaskiń zapewnione będą alternatywne powierzchniowe trasy zwiedzania. Eksploracja częściowo zalanej wodą Jaskini Nowej w Wiśniówkach wymaga użycia stroju piankowego.   

 

Opłata konferencyjna

- opłata konferencyjna 90 zł
- opłata konferencyjna zniżkowa 60 zł
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sympozjum, materiały sympozjalne, udział w sesjach terenowych (koszt autobusu w przypadku tradycyjnej formy przeprowadzenia Sympozjum). Opłata zniżkowa przysługuje członkom Sekcji Speleologicznej PTP im. Kopernika z aktualnie opłaconymi składkami. Koszty ubezpieczenia nie są uwzględnione w opłacie sympozjalnej; uczestnicy są proszeni o indywidualne ubezpieczenie się.

Prosimy o wpłaty na konto PTP im. Kopernika:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Zarząd Główny,  
ul. Podwale 1 m. 2, 31-118 Kraków
Santander Bank SA 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000
w tytule przelewu proszę podać „54. Sympozjum Speleologiczne + Imię i Nazwisko”.

Rezerwacja usług hotelowych

Po wydaniu II Komunikatu, w którym określony zostanie sposób przeprowadzenia Sympozjum, uczestnicy powinni indywidualnie zarezerwować noclegi i wyżywienie w Ośrodku „Zacisze” w Krzyżanowicach Dolnych, w którym wstępnie na potrzeby uczestników Sympozjum zapewniono zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi  około 40 miejsc noclegowych w pokojach dwu- trzy- cztero- i pięcioosobowych (strona: https://oswzacisze.pl/, e-mail: info@zacisze.pl, tel. 603 058 675) lub w innych punktach usług hotelowych w okolicach Pińczowa oraz Buska Zdroju.
Koszt usług hotelowych w Ośrodku „Zacisze” w Krzyżanowicach Dolnych:  
- noclegi:
•    miejsce w pokoju z łazienką (w głównym budynku) – 70 zł,
•    miejsce w pokoju ze wspólną łazienką (w tzw. Dworku) – 60 zł
- wyżywienie:
•    kolacja – 16
•    śniadanie – w ramach ceny pokoju
•    obiad – 20
•    uroczysta kolacja – 80
•    kolacja grillowa/ognisko – 40
Przy rezerwacji usług hotelowych w Ośrodku „Zacisze” prosimy o zaznaczenie, że dotyczą one uczestników Sympozjum Speleologicznego.

UWAGA! Tak jak w roku ubiegłym opłatę konferencyjną wraz z kosztami zakwaterowania i wyżywienia oraz Sesji terenowej B, NIE BĘDZIE MOŻNA wpłacać na miejscu po przyjeździe. Uprzejmie prosimy o wpłaty  na konto główne PTP im. Kopernika:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Zarząd Główny,  ul. Podwale 1 m. 2,
31-118 Kraków
Santander Consumer Bank S.A. 81 1500 1142 1220 6033 9745 0000
w tytule przelewu proszę podać „Uczestnictwo w 54. Sympozjum Speleologicznym + Imię i Nazwisko”.

 

Uczestnictwo w Sympozjum należy zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie e-mailowo formularza zgłoszeniowego. W nazwie pliku proszę podać imię i nazwisko zgłaszającego. Adres e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy

Kliknij aby pobrać

Podobnie jak w poprzednich latach zostaną wydane materiały sympozjalne obejmujące przewodnik sesji terenowych oraz streszczenia referatów. Autorów prosimy o przesłanie maksymalnie dwustronicowych streszczeń do 31 sierpnia br. drogą elektroniczną na adres e-mail: sympozjum.speleologiczne@gmail.com. Materiały do publikacji powinny mieć tytuły również w języku angielskim.

W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o stosowanie jednolitych zasad cytowania literatury. W tekście abstraktów należy stosować następujący sposób cytowania pozycji literatury: Kowalski (1984), Kowalski, Nowak (1984) oraz Kowalski i in. (2008) – przy publikacji mającej trzech lub więcej autorów. W spisie literatury prosimy o stosowanie systemu zapisu bibliograficznego zgodnie z poniższymi przykładami:

Artykuły w czasopismach – Kowal J., Nowak A. 1984. Jaskinia Górna. Jaskinie, 15: 3-5.

Książki i wydawnictwa nieperiodyczne – Janik W. (red.) 2008. Jaskinia Górna - eksploracja i badania. PWN, Wrocław, 85 ss.

Rozdziały w książkach lub innych wydawnictwach nieperiodycznych – Kowal J., Nowak A., Janik W. 2008. Fauna jaskini. W: Janik J. (red.), Jaskinia Górna – eksploracja i badania. PWN, Wrocław, ss. 35-41.

W celu ułatwienia redakcji tekstów prosimy o zastosowanie się do schematu abstraktu zamieszczonego poniżej

Kliknij aby pobrać schemat abstraktu


Uwaga! Abstrakt należy przygotować w formacie MS Word. Bardzo prosimy o nadanie plikom zawierającym abstrakt nazwy w następujący sposób: nazwisko_referat.doc lub nazwisko_poster.doc

Uwaga! Autorów wystąpień prosimy o przygotowanie 12 minutowych prezentacji (dodatkowe 3 minuty na dyskusję po wystąpieniu) w formacie MS PowerPoint lub Adobe PDF.
Autorów posterów prosimy o przygotowanie ich w formacie nie większym niż A0.