52. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZE TORUŃ 11–14.10.2018 r.

Program Sympozjum

11.10.2018 r. (czwartek)

    7.30 – 16.30 – Sesja terenowa A
    od 16.30 – rejestracja uczestników
    17.30 – 20.00 – otwarcie sympozjum, sesja posterowa

12.10.2018 r. (piątek)

    8.00 – 10.30 – rejestracja uczestników
    9.00 – 18.00 – sesje referatowe
    18.30 – 19.30 – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Speleologicznej
     Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

    20.00 – uroczysta kolacja

13.10.2018 r. (sobota)

    8.00 – 18.30 – Sesja terenowa B
    20.00 – kolacja grillowa/ognisko

14.10.2018 r. (niedziela)

    09.00 – 13.00 – Sesja terenowa C
    13.00 – zakończenie Sympozjum


1. Sesje referatowe i sesja posterowa:

Tematyka prezentacji winna obejmować wyniki wielokierunkowych badań jaskiń oraz szeroko pojętych zjawisk krasowych (geologicznych, hydrologicznych, biologicznych, archeologicznych itp.), a także zagadnienia eksploracji jaskiń.

Szczegóły zostaną podane w drugim komunikacie po otrzymaniu zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszonych referatów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji programu sympozjum lub decyzji o przedstawieniu części referatów w formie posterów.

Wszelkie zmiany będą niezwłocznie anonsowane na stronie internetowej i uwzględnione w drugim komunikacie.


2. Sesje terenowe:

Sesja terenowa A – Kopalnia Soli Kamiennej w Kłodawie, Rezerwat Archeologiczny w Wietrzychowicach (megalityczne grobowce kujawskie)

Sesja terenowa B – Dolina Dolnej Wisły:  Gądecz (Jaskinie Bajka I i II), Cieleszyn, Chrystkowo, Grudziądz-Nowa Wieś (Jaskinie pod Wierzbą i Klonowa), Kałdus, Zbocza Płutowskie (opcjonalnie Torfowisko Linie)

Sesja terenowa C – Stare Miasto w Toruniu, toruńskie podziemia


Niezbędny ekwipunek: osoby chcące wziąć udział w sesjach terenowych proszone są o zabranie obuwia i stroju terenowego, czołówek i kasków. Podczas sesji terenowej A i B organizatorzy zapewniają przejazdy wynajętymi autobusami. Sesja terenowa C - dojazd na Stare Miasto we własnym zakresie.