52. Sympozjum Speleologiczne

52. SYMPOZJUM SPELEOLOGICZE

TORUŃ

11–14.10.2018 r

 

 

ORGANIZATORZY SYMPOZJUM

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Stanisław Roszak

dr hab. Marek Kejna, prof. UMK

prof. dr hab. Joachim Szulc

prof. dr hab. Krzysztof Cyrek

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Łukasz Czyżewski, Magdalena Sudoł-Procyk,
Arkadiusz Krawiec, Izabela Jamorska, Tomasz Karasiewicz, Jarosław Pająkowski,
Jan Urban, Wojciech Wróblewski

 

Komunikat 1

 

Formularz zgłoszeniowy