Institute Council

Rada Instytutu:

Pracownicy samodzielni:

1.  Dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ – Przewodniczący Rady ING UJ

2.  Prof. dr hab. inż. Marek Cieszkowski

3.  Prof. dr hab. Marian Adam Gasiński

4.  Dr hab. Michał Gradziński

5.  Dr hab. inż. Marek Michalik, prof. UJ

6.  Dr hab. Marta Oszczypko-Clowes

7.  Dr hab. Mariusz Rospondek

8.  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz

9.  Prof. dr hab. Joachim Szulc

10. Prof. dr hab. Alfred Uchman

11. Dr hab. Mariusz Kędzierski

12. Dr hab. Bogusław Kołodziej

13. Dr hab. Michał Skiba

14. Dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:

15. Dr Beata Dziubińska

16. Dr Elżbieta Machaniec

17. Dr Anna Leandowska

18. Dr Dorota Salata

Przedstawiciele pracowników technicznych:

19. mgr inż. Piotr Korecki

20. mgr inż. Joanna Migas

 

Przedstawiciele studentów:

21. Mateusz Smoleń

22. Natalia Szczepanik

23. Rafał Stec

Przedstawiciel doktorantów:

24. mgr Agata Kaczmarek

Zaproszeni goście:

Prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

Prof. dr hab. inż. Nestor Oszczypko

Prof. dr hab. Andrzej Ślączka