Institute Council

Rada Instytutu:

Pracownicy samodzielni:

1.  Dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ – Przewodniczący Rady ING UJ

2.  Dr hab. inż. Marek Cieszkowski

3.  Prof. dr hab. Marian Adam Gasiński

4.  Dr hab. Michał Gradziński

5.  Dr hab. inż. Marek Michalik, prof. UJ

6.  Dr hab. Marta Oszczypko-Clowes

7.  Dr hab. Mariusz Rospondek

8.  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz

9.  Prof. dr hab. Joachim Szulc

10. Prof. dr hab. Alfred Uchman

11. Dr hab. Mariusz Kędzierski

12. Dr hab. Bogusław Kołodziej

13. Dr hab. Michał Skiba

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych:

14. Dr Beata Dziubińska

15. Dr Elżbieta Machaniec

Przedstawiciele pracowników technicznych:

16. Mgr Ewa Kwiatkowska

Przedstawiciele studentów:

17. Mateusz Smoleń

18. Natalia Szczepanik

19. Rafał Stec

Przedstawiciel doktorantów:

20. mgr Agata Kaczmarek

Zaproszeni goście:

Dr Anna Lewandowska

Prof. dr hab. Elżbieta Morycowa

Prof. dr hab. inż. Nestor Oszczypko

Prof. dr hab. Andrzej Ślączka

Józefa Pawłowska (przedstawiciel NSZZ „Solidarność"

Mgr inż. Joanna Migas (protokolant)