Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW („lista filadelfijska”):

Adamski, A., Legutko, P., Dziadek, K., Michalik, M. & Sadykov, V. A., 2019. Dry reforming of methane on supported catalysts based on nickel as an example of technology limiting emission level of greenhouse gases. Suchy reforming metanu na katalizatorach nośnikowych zawierających nikiel jako przykład technologii ograniczającej poziom emisji gazów cieplarnianych. Przemysł Chemiczny, 98: 1158–1161.

Borcuch, A., Rutkowska, M., Marzec, A., Kowalczyk, A., Michalik, M., Moreno, J. M., Díaz, U. & Chmielarz, L., 2019. Selective ammonia oxidation over ZSM-5 zeolite: Impact of catalyst’s support porosity and type of deposited iron species. Catalysis Today, 348: 223–229.

Jach, R. & Reháková, D., 2019. Middle to Late Jurassic carbonate-biosiliceous sedimentation and palaeoenvironment in the Tethyan Fatricum Domain, Krížna Nappe, Tatra Mts, Western Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 89: 1–46.

Jewuła, K., Matysik, M., Paszkowski, M. & Szulc, J., 2019. The late Triassic development of playa, gilgai floodplain, and fluvial environments from Upper Silesia, southern Poland. Sedimentary Geology, 379: 25–45.

Kania, M., 2019. Methodology and potential of image analysis and unconventional use of GIS tools in determining grain size distribution and fractal dimension: A case study of fault rocks in the Western Tatra Mts. (Western Carpathians, Poland). Geological Quarterly, 63: 345–358.

Kasina, M., Wendorff-Belon, M., Kowalski, P. R. & Michalik, M., 2019. Characterization of incineration residues from wastewater treatment plant in Polish city: a future waste based source of valuable elements? Journal of Material Cycles and Waste Management, 21: 885–896.

Kołtonik, K., Isaacson, P., Pisarzowska, A., Paszkowski, M., Augustsson, C., Szczerba, M., Slama, J., Budzyń, B., Stachacz, M. & Krawczyński, W., 2019. Provenance of upper Paleozoicsiliciclastics rocks from two high-latitude glacially influenced intervals in Bolivia. Journal of South American Earth Sciences, 92: 12–31.

Kondratowicz, T., Drozdek, M., Rokicińska, A., Natkański, P., Michalik, M. & Kuśtrowski, P., 2019. Novel CuO-containing catalysts based on ZrO2 hollow spheres for total oxidation of toluene. Microporous and Mesoporous Materials, 279: 446–455.

Łapcik, P., 2019. Facies anatomy of a progradational submarine channelized lobe complex: semi quantitative analysis of the Ropianka Formation (Campanian–Paleocene) in Hucisko Jawornickiesection, Skole Nappe, Polish Carpathians. Acta Geologica Polonica, 69: 111–141.

Łaska, W., Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A. & Aguirre, J., 2019. Ecological snapshot of a population of Panopea within their traces (Pliocene, Agua Amarga subbasin, SE Spain). Palaeogeography,Palaeoclimatology, Palaeoecology, 534, 109296.

Matysik, M., 2019. High-frequency depositional cycles in the Muschelkalk (Middle Triassic) of southern Poland: Origin and implications for Germanic Basin astrochronological scales. Sedimentary Geology, 383: 159–180

Matysik, M. & Szulc, J., 2019. Shallow-marine carbonate sedimentation in a tectonically mobile basin, the Muschelkalk (Middle Triassic) of Upper Silesia (southern Poland). Marine and Petroleum Geology, 107: 99–115.

Miguez-Slas, O., Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2019. New teichichnoid trace fossilSyringomorpha ciprensis from the Miocene of Cyprus. Palaios, 34: 506–514.

Mostowik, K., Siwek, J., Kisiel, M., Kowalik, K., Krzysik, M., Plenzler, J. & Rzonca, B., 2019. Runoff trends in a changing climate in the Eastern Carpathians (Bieszczady Mountains, Poland). Catena, 182, 104174.

Salamon, K., Kołodziej, B. & Stefanskyi, V. L., 2019. Simple methods for detection of microborings produced by coral-associated microendoliths. Facies, 65, 16.

Skoneczna, M., Skiba, M., Szymański, W., Kisiel, M., Maj-Szeliga, K. & Błachowski, A., 2019. Weathering of glauconite in alkaline soils of temperate climate: A case study from Górniki, eastern Poland. Geoderma, 340: 146–156.

Szulc, J., 2019. Lower Triassic marine Buntsandstein depositsin the Central European Basin. Zeitschrit der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 170: 311–320.

Szczygieł, J., Mendecki, M., Hercman H., Wróblewski, W., Glazer M., 2019. Relict landslide development as inferred from speleothem deformation, tectonic data, and geoelectrics. Geomorphology, 330: 116–128.

Szymański, W., Siwek, J., Skiba, M., Wojtuń, B., Samecka-Cymerman, A., Pech, P., Polechońska, L. & Smyrak-Sikora, A., 2020. Properties and mineralogy of topsoil in the town of Longyearbyen (Spitsbergen, Norway). Polar Record, 55: 102–114.

Thomsen, E., Rasmussen, T. L., Sztybor, K. & Hanken, N.-M., Tendal, O. S. & Uchman, A., 2019. Cold-seep fossil macrofaunal assemblages from Vestnesa Ridge, eastern Fram Strait, during the past 45 000 years. Polar Research, 38, 3310.

Uchman, A., Egger, H. & Rodríguez-Tovar, F. J., 2019. Changes in the composition of trace fossil assemblages across the Paleocene-Eocene transition in the north-western Tethys (Untersberg section, Austria). Geologica Carpathica, 70: 3–13.

Uchman, A. & Rattazzi, B., 2019. The trace fossil Circulichnis as a record of feeding exploration: New data from deep-sea Oligocene-Miocene deposits of the northern Italy. Comptes Rendus Palevol, 18: 1–12.

Uchman, A., Wetzel, A. & Rattazzi, B., 2019. Alternating stripmining and sequestration in deep-sea sediments: The trace fossil Polykampton – an ecologic and ichnotaxonomic evaluation. Palaeontologia Electronica, 22, 22.2.21 A.

Wang, Y., Wang, X., Hu, B. & Uchman, A., 2019. Burrows of the polychaete Perinereis aibuhiutensis on a tidal flat of Yellow River Delta in China: Implications for the ichnofossils Polykladichnus and Archaeonassa. Palaios, 34: 271–279.


Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy B MNiSW:

Cymerman, Z., Becker, A., Feldman-Olszewska, A., Gawor-Biedowa, E., Hara, U., Janas, M., Jarmołowicz-Szulc, K., Kosakowski, P., Krzemiński, L., Krzyżak, E., Leszczyński, K., Lewandowski, P., Nawrocki, J., Nejbert, K., Pacześna, J., Podhalańska, T., Roman, M. G., Rosowiecka, O., Sikorska-Jaworowska, M., Szulc, J. & Wiszniewska, J., 2019. Najważniejsze wyniki badań. In: Cymerman, Z. & Wiszniewska, J. (eds), Jezioro Okrągłe IG 1, IG 2. Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, 154: 150–154.

Salata, D. & Uchman, A., 2019.  New interpretation of the provenance of crystalline material from Oligocene flysch deposits of the Skole Nappe, Poland: evidence from heavy minerals and clasts in the Nowy Borek section. Geologos, 25: 163–174.

Szulc, J., 2019. Charakterystyka rozwoju basenu dolnopaleozoicznego w rejonie otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe IG 1. In: Cymerman, Z. & Wiszniewska, J. (eds), Jezioro Okrągłe IG 1, IG 2. Profile Głębokich Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, 154: 105–109.

Wilczyńska-Michalik, W., Borek, K. & Michalik, M., 2019. Cząstki mikroplastiku w powietrzu atmosferycznym w Krakowie. Aura, 9: 6–10.

Wójcik-Tabol, P., Górecka-Nowak, A., & Nowak, G. J., 2019. Wstępne wyniki badań petrologicznych i palinologicznych klastów węgla w zlepieńcach formacji menilitowej jednostki śląskiej. Przegląd Geologiczny, 67: 200–203.

 

Rozdziały w podręcznikach oraz monografiach opublikowane w języku angielskim:

Kędzierski, M., 2019. Analysis of the assemblages of calcareous nannoplankton from the ground layers of icons from the collection of the National Museum in Krakow. In: Kruk, P. M. (ed.), Icons from the 14th-16th centuries in the National Museum in Krakow. Technological tests. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, pp. 23–38.

Kędzierski, M., 2019. Geological tables. In: Kruk, P. M. (ed.), Icons from the 14th-16th centuries in the National Museum in Krakow. Technological tests. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, pp. 299–308.

 

Redakcja monografii w języku angielskim:

Ricci, S.,   Uchman, A. &  Wisshak, M., 2019. The 9th International Bioerosion Workshop. Facies, 66, 2.


Przewodniki wycieczek:

Lewandowska, A. & Rospondek, M., 2019. Geologia Dębnika, Miękini i okolic, scenariusz II cz. 2. In: Kędzierski, M. (ed.), Projekt „PING Program Implementacji Nauk Geologicznych w Szkołach Podstawowych”, Projekt Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.03.01.00-00-T015/18.

Wróblewski, W. & Sala, P., 2019. Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica,10-13.10.2019. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, 81 pp.

Inne publikacje:

Bella, P., Gradziński, M., Hercman, H., Leszczyński, S. & Nemec, W., 2019. Hydrology of a karstic tunnel deciphered from its internal deposits: the Demanova Cave System, Slovakia. In: Abstracts. 34th IAS Meeting of Sedimentology, Rome, 10-13 September 2019. [wydany tylko elektronicznie]

Baryła, J., Bella, P., Gradziński, M., Gubała, W., Kapturkieiwcz, A., Pavlarčik, S. & Wróblewski, W., 2019. Kras i jaskinie Pienin – zarys problematyki. In: Wróblewski, W & Sala, P. (eds), Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego. Szczawnica, 10–13.10.2019. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, pp. 34–36.

Boczkowska, M., Podolak, A., Salamon, K. & Wierzbicki, A., 2019. Ferruginous fillings in vascular canals of dental pulp's channels of Onchopristis numidus sawfish. In: Abstract Book, GEOLOGY DAYS – Student`s 3rd International Geology Conference, 16-19 May, Kraków, pp. 5–6.

Dąbek, J., 2019.  Mysterious spherules from K/Pg boundary in Bąkowiec section (Skole Nappe, Polish Outer Carpathians). In: Abstract Book, GEOLOGY DAYS – Student`s 3rd International Geology Conference, 16-19 May, Kraków, p. 28.

Gądek, A., Gradziński, M. & Motyka, J., 2019. Contemporary decantation karren in the Kraków Upland (Poland) – preliminary results of the hydrochemical analysis. Show Caves and science. Abstracts & Guide Book, Postojna, p. 97.

Górecka-Nowak, A., Nowak, G. J., Wójcik-Tabol, P. & Uchman, A., 2019. Wiek okruchów wegla z nowych stanowisk  w Karpatach zewnętrznych na podstawie badań miosporowych (Age of the coal clasts from the new localities in the Outer Carpathians based on miospore data). In: Muszer, J., Chrząstek, A. & Niedźwiedzki, R. (eds), Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach, Materiały konferencyjne, XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 11–14.09.2019, Wrocław, Długopole Górne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 34–35.

Grabowski, J., Iwańczuk, J., Jach, R. & Reháková, D., 2019. New  Upper Kimmeridgian–Tithonian section in the Lower Sub­Tatric (Krížna) succession in the Lejowa Valley (Western Tatra): integrated stratigraphy and impications for lithogenic input. In: XIVth Jurassica Conference, June 10–14, 2019 Bratislava, Slovakia, p. 111.

Grabowski, J., Jach, R., Iwańczuk, J., Reháková, D. & Derkowski, A., 2019. Integrated bio-, magneto- and chemostratigraphy and clay mineral data from the Kimmeridgian – Tithonian pelagic Fatric succession in the Western Tatra (Dolina Lejowa section; Central West Carpathians, Poland). In: 3rd International Congress on Stratigraphy STRATI 2019, Milano, 2-5 July 2019, p. 247.

Gradziński, M., Bella, P., Littva, J., Sala,  P., Szczygieł, J., Wróblewski, W., 2019. Zabliźnione nacieki jaskiniowe – rodzaje i geneza. In: Wróblewski, W. & Sala, P. (eds), Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, Szczawnica,10-13.10.2019, p. 38–39.

Gradziński, M., Bella, P. & Holúbek, P., 2019. Constructional caves in travertine and tufa. In: Abstracts. 34th IAS Meeting of Sedimentology, Rome, 10-13 September 2019. [wydany tylko elektronicznie]

Hovikoski, J., Uchman, A., Rikke, W., Nøhr-Hansen, H., Sheldon, E., Therkelsen, J., Olivarius, M., Alsen, P. & Bojesen-Koefoed, J., 2019. Upper Cretaceous bottom current deposits, NE Greenland. In: Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the pas, 34th International Meeting of Sedimentology, Rome 10–12 September, 2019, Abstract Book. Sapienza Università di Roma. Rome, Session 7.D – 992.

Jelonek, M., Gradziński, M. & Zelinka, J., 2019. Zapis pyłkowy w lodzie jaskiniowym, Dobšinská ľadová jaskyňa (Słowacja). In: Materiały 53. Sympozjum Speleologicznego, 53. Sympozjum Speleologiczne, 10–13.10.2019, Szczawnica. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków, p. 47.

Jelonek, M., Zelinka, J. & Gradziński, M., 2019. Ziarna pyłku w profilu lodowym z Dobszyńskiej Jaskini Lodowej, Słowacja. In: Muszer, J., Chrząstek, A. & Niedźwiecki, R. (eds), Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach, Materiały konferencyjne, XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 11–14.09.2019, Wrocław, Długopole Górne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, p. 42.

Kisiel, M., Kuligiewicz, A., Skiba, M., Skoneczna, M. & Dragańska-Deja, K., 2019. Evolution of dioctahedral vermiculite in sea-water environment - An experimental approach. In: Abstracts with Programs, Geological Society of America Annual Meeting, 22-25 September 2019, Phoenix, Arizona, Vol. 51, No. 5.

Kisiel, M., Skiba, M., Kuligiewicz, A., Skoneczna, M., Damrat, M., Maj-Szeliga, K. & Zajączkowski, M., 2019. Transformations of high-charged swelling minerals during early diagenesis in Recent sediments of  Gdańsk Bay (Baltic Sea). In: Abstracts with Programs, Geological Society of America Annual Meeting,22-25 September 2019, Phoenix, Arizona, Vol. 51, No. 5.

Kobakhidze, N., Lebanidze, Z., Beridze, T.,  Makadze, D., Lobzhanidze, K. & Uchman, A., 2019. New data on Upper Eocene deep-sea trace fossils in the Lisi Anticline, Georgia. In: Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the pas, 34th International Meeting of Sedimentology, Rome 10–12 September, 2019, Abstract Book. Sapienza Università di Roma. Rome, Session 8.A – 343.

Kowalczewska, O., Machaniec, E., Jugowiec, M., Gasiński, A. & Uchman, A., 2019. Guembelitria cretacea Cushman, 1933 (Foraminifera) from the Skole Nappe in the Polish Outer Carpathians. In: 20th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference, Chęciny 20-23 October 2019, Abstracts, p. 30.

Kuligiewicz, A., Skiba, M., Szczerba, M. & Hall, C., 2019. How to date a clay gauge? A case study from Tatra Mountains, Poland. In: Abstracts with Programs, Geological Society of America Annual Meeting, 22-25 September 2019, Phoenix, Arizona, Vol. 51, No. 5.

Lebanidze, Z., Beridze, T., Kobakhidze, N., Khutsishvili, S., Chagelishvili, R., Koiava, K., Khundadze, N. & Uchman, A., 2019. Trace fossils in Paleocene-Lower Eocene deep-sea sediments (“Borjomi Flysh”) of the Achara-Trialeti Fold-Thrust Belt. In: Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the pas, 34th International Meeting of Sedimentology, Rome 10–12 September, 2019, Abstract Book. Sapienza Università di Roma. Rome, Session 8.A – 343, Session 8.A – 346.

Łaska, W., Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2019. Ichnological analysis of shallow marine mixed bio-siliciclastic Pliocene deposits in the Agua Amarga section (Spain). In: Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the pas, 34th International Meeting of Sedimentology, Rome 10–12 September, 2019, Abstract Book. Sapienza Università di Roma. Rome, Session 8.A – 343, Session 8.A – 1226.

Michalik, J. M., Kapusta, Cz., Wilczyńska-Michalik, W. & Michalik, M., 2019. Magnetic microparicles form industrial pollution sources in soils. In: Rivas, M., Blanco, J. A. & Gorria, P. (eds), Book of Abstracts, 10th International Conference on Fine Particle Magnetism, 26-31.05.2019, Gijon, Spain, p. 55.

Michalik, M., Gasek, R. & Wilczyńska-Michalik, W., 2019. Mineralogy, chemical composition and leachability of ash from biomass combustion and biomass–coal co-combustion. In: The 4th International Conference on New Energy and Future Energy Systems, Macau, Abstract Proceeding, pp. 55-56.

Pérez-Asensio, J. N., Rodríguez-Tovar, F. J., Łaska, W. & Uchman, A., 2019. Early Pliocene paleoenvironmental evolution of the Mediterranean Almería-Níjar Basin (SE Spain) recorded by benthic foraminiferal assemblages. In: RCMNS Interim Colloquium "Continental-marine interactions during the Neogene in the Mediterranean area", Granada, Spain, 9-12 September 2019, Abstract Book. Granada, p. 32.

Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A., Reolid, M. & Sánchez-Quiñónez, C., 2019. Paleoenvironmental conditions at the Cenomanian-Turonian boundary interval on a collapsing slope setting: The ichnological record from the southern Spain.  In: Sedimentology to face societal challenges on risk, resources and record of the pas, 34th International Meeting of Sedimentology, Rome 10–12 September, 2019, Abstract Book. Sapienza Università di Roma. Rome, Session 8.A – 390.

Skoneczna, M., Skiba, M., Szymański, W., Maj-Szeliga, K., Kisiel, M. & Blachowski, A., 2019. Weathering of glauconite in soils of temperate climate. In: Abstracts with Programs, Geological Society of America Annual Meeting, 22-25 September 2019, Phoenix, Arizona, Vol. 51, No. 5.

Uchman, A., 2019. Ichnofabrics in Holocene inland dunes of SE Poland. In: KočováVeselská, M., Adamovič, J., Kernhoff, M., Rifl, M., Šamánek, J. & Mikuláš, R. (eds), 15th International Ichnofabric Workshop, Prague, Czechia, April 27th – May 3rd, 2019, Program, Abstracts Field Guidebook. The Czech Academy of Sciences, Institute of Geology, Prague, pp. 47–48.

Uchman, A., 2019. Ichnofabrics in Quaternary inland dunes of SE Poland. In: Buchwitz, M., Falk, D., Klein, H., Mertmann, D., Perl, A. & Wings, O. (eds), 3rd International Confrence of Continental Ichnology, Halle (Saale), Germany, 23rd – 29th September, Abstract Volume & Field Trip Guide. Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, 46: 92–93.

Uchman, A., 2019. Mezozoiczno-palogeńskie zmiany i zdarzenia w zapisie ichnologicznym (Mesozoic –Palaogene changes and events in ichnological record. In: Muszer, J., Chrząstek, A. & Niedźwiedzki, R. (eds), Od prekambru do holocenu – zmiany bioróżnorodności zapisane w skałach, Materiały konferencyjne, XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 11–14.09.2019, Wrocław, Długopole Górne. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 13–14.

Uchman, A., Pieńkowski, G. & Ninard, K., 2019. Ichnofabrics of upper Sinemurian – lower Pliensbachian deposits in the Cardigan Bay Basin (western England) in the Mochras borehole core. In: KočováVeselská, M., Adamovič, J., Kernhoff, M., Rifl, M., Šamánek, J. & Mikuláš, R. (eds), 15th International Ichnofabric Workshop, Prague, Czechia, April 27th – May 3rd, 2019, Program, Abstracts Field Guidebook. The Czech Academy of Sciences, Institute of Geology, Prague, pp. 50–51.

Wierzbicki, A. & Kędzierski, M., 2019. High-resolution environmental archive for the mid-Maastrichtian Inoceramid Acme Event (IAE) – the geochemical proxies in sclerochronology of Inoceramus (Platyceramus) salisburgensis. In: STRATI 2019 2-5 June, Abstract Book, Societa Geologica Italiana, Milano, p. 298.

Wierzbicki, A. & Kędzierski, M., 2019. Mid-Maastrichtian Inoceramid Acme Event in NE Tethys margin: geochemical and paleontological evidence from Ropianka Formation (Skole Unit, Polish Carpathians). In: European Geosciences Union Meeting, 3-8 May 2019, Wien, Abstract Book, p. 5586.