Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

ADRES ul. Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków
Nr pom. Nazwa pomieszczenia/imię i nazwisko Tel. Tel. FAX e-mail
-1.03.0 Szlifiernia Krzysztof Podsiadło 12 664 4307      
0.07.0 Portiernia 12 664 4050      
0.14.0 Pracownia preparatyki skał i sedymentologiczna 12 664 4308      
0.24.0 Pracownia preparatyki mikroskamieniałości 12 664 4309     lucyna.bobrek@uj.edu.pl
0.26.1 Pracownia mikroskopii skaningowej i mikroanalizy 12 664 4310      
0.27.0 Pracownia fotograficzna Waldemar Obcowski 12 664 4414 4300   w.obcowski@uj.edu.pl
0.28.0 Pracownia mikroskopii skaningowej i mikroanalizy  12 664 4312      
1.04.0 Gab. Prodziekana/Dyr. ds. stud. (ING i IGiGP) 12 664 4353      
1.05.0 Biblioteka  mgr Małgorzata Włodarska 12 664 4409 4323   malgorzata.wlodarska@uj.edu.pl
Krzysztof Olejak   krzysztof.olejak@uj.edu.pl
1.06.0 Biblioteka - magazyn czasopism mgr Zofia Struś 12 664 4410     ptg@uj.edu.pl
1.08.0 Dziekanat ds. studenckich mgr Ewa Kwiatkowska 12 664 4355 4302 4303 ewa.kwiatkowska@uj.edu.pl
mgr Anna Strzelec 12 664 5243 annaaga.strzelec@uj.edu.pl
1.09.0 Dziekanat ds. studenckich mgr Elżbieta Krąż 12 664 4356 elzbieta.kraz@uj.edu.pl
Aleksandra Lelek 12 664 5246 aleksandra.lelek@uj.edu.pl
1.30.0 Kolo Naukowe Geologów Stud. UJ   12 664 4411      
2.05.0 Sekretariat ING mgr Joanna Migas

12 664 4360

4304 4305 joanna.migas@uj.edu.pl
lic. Joanna Dobosz 12 664 4361 joanna.jurczyk@uj.edu.pl
2.05.1 Gabinet Dyrektora ING 12 664 4359      
2.07.0 Dziekanat mgr Agnieszka Siwiec 12 664 4351   4301 aga.siwiec@uj.edu.pl
mgr Katarzyna Woźnica-Hofman 12 664 4352  katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl
2.07.1 Gabinet Dziekana WGiG 12 664 4350      
2.10.0 Pokój pracownika naukowego 12 664 4363      
2.11.0 dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ 12 664 4364     michal.gradzinski@uj.edu.pl
2.12.0 prof. dr hab. Stanisław Leszczyński 12 664 4365     stan.leszczynski@uj.edu.pl
2.13.0 dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ 12 664 4366     mariusz.kedzierski@uj.edu.pl
2.14.0 Pokój pracownika naukowego 12 664 4367      
2.16.0 prof. dr hab. Alfred Uchman 12 664 4368     alfred.uchman@uj.edu.pl
2.17.0 dr hab. Bogusław Kołodziej 12 664 4369     boguslaw.kolodziej@uj.edu.pl
2.19.0 Pokoj magistrantów 12 664 4408      
2.20.0 dr Elżbieta Machaniec 12 664 4370     elzbieta.machaniec@uj.edu.pl
dr inż. Ewa Malata 12 664 4371     ewa.malata@uj.edu.pl
2.21.0 dr hab. Renata Jach 12 664 4372     renata.jach@uj.edu.pl
dr Wojciech Wróblewski 12 664 4373     wojciech.wroblewski@uj.edu.pl
2.23.0 Pokój doktorantów: 12 664 4404      
inż. Kinga Borek     kinga.borek@doctoral.uj.edu.pl
mgr Oliwia Kowalczewska      oliwia.kowalczewska@doctoral.uj.edu.pl
mgr Weronika Łaska     weronika.laska@doctoral.uj.edu.pl
mgr Przemysław Sala     p.sala@doctoral.uj.edu.pl
2.24.0 prof. dr hab. Adam Gasiński 12 664 4374     adam.gasinski@uj.edu.pl
2.25.0 Pracownia mikrofauny 12 664 4313      
2.26.0 Pokój doktorantów: 12 664 4405      
mgr Weronika Baliniak     weronika.baliniak@doctoral.uj.edu.pl
mgr Anna Gądek     anna.lula@doctoral.uj.edu.pl
mgr Magdalena Jelonek     magdalena.lata@doctoral.uj.edu.pl
mgr Agnieszka Mącznik     agnieszka.macznik@uj.edu.pl
mgr Krzysztof Ninard     k.ninard@doctoral.uj.edu.pl
2.28.0 Pokój doktorantów: 12 664 4406      
mgr Marta Kisiel     m.kisiel@doctoral.uj.edu.pl
mgr Bartosz Kluska     bartosz.kluska@doctoral.uj.edu.pl
mgr Katarzyna Płonka     katarzyna.plonka@doctoral.uj.edu.pl
mgr Justyna Rosek     justyna.rosek@doctoral.uj.edu.pl
mgr Magdalena Skoneczna     m.skoneczna@doctoral.uj.edu.pl
2.30.0 Pokój doktorantów: 12 664 4407      
mgr Agata Kaczmarek     agata.kaczmarek@doctoral.uj.edu.pl
mgr Klaudiusz Salamon     klaudiusz.salamon@doctoral.uj.edu.pl
mgr Aleksandra Sikora     olaa.sikora@doctoral.uj.edu.pl
mgr Adam Wierzbicki     adam.wierzbicki@doctoral.uj.edu.pl
2.31.0   12 664 4375      
2.32.0 prof. dr hab. Marek Cieszkowski 12 664 4376     marek.cieszkowski@uj.edu.pl
2.33.0 dr Anna Lewandowska 12 664 4377     anna.lewandowska@uj.edu.pl
2.35.0 dr Rafał Chodyń 12 664 4378     rafal.chodyn@uj.edu.pl
dr Maciej Kania 12 664 4379     maciej.kania@uj.edu.pl
2.38.0 dr Monika Kasina 12 664 4380     monika.kasina@uj.edu.pl
dr Michał Stachacz 12 664 4381     michal.stachacz@uj.edu.pl
2.39.0 prof. dr hab. Elżbieta Moryc 12 664 4383     elzbieta.moryc@uj.edu.pl
Pokój pracownika naukowego 12 664 4382      
3.03.0 Pracownia dyfraktometrii rentgenowskiej 12 664 4314      
3.05.0 Pracownia spektroskopi absorpcyjnej w podczerwieni  12 664 4315      
3.06.0 Laboratorium rozwojowe I 12 664 4316      
3.07.0 Laboratorium rozwojowe II 12 664 4317      
3.08.0 Pracownia kart. geol. i teledetekcji 12 664 4389      
mgr inż. Piotr Korecki 12 664 4412 4311   piotr.korecki@uj.edu.pl
3.11.0 Pracownia mikr. optycznej 12 664 4318      
3.13.0 prof. dr hab. Marek Michalik 12 664 4384     marek.michalik@uj.edu.pl
3.14.0 dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ 12 664 4385     m.oszczypko-clowes@uj.edu.pl
3.15.0 dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ 12 664 4386     p.wojcik-tabol@uj.edu.pl
3.16.0 Pokój gościnny 12 664 4387      
3.17.0 dr hab. Michał Skiba, prof. UJ 12 664 4388     michal.skiba@uj.edu.pl
3.20.0 dr Dorota Salata 12 664 4393     dorota.salata@uj.edu.pl
3.21.0 Pokój gościnny 2 12 664 4390      
3.23.0 Pokoj pracowników technicznych:  12 664 4413      
mgr Lucyna Bobrek     lucyna.bobrek@uj.edu.pl
mgr Anna Łatkiewicz     anna.latkiewicz@uj.edu.pl
mgr Katarzyna Maj-Szeliga     katarzyna.maj@uj.edu.pl
mgr Małgorzata Wendorff-Belon     malgorzata.wendorff@uj.edu.pl
3.24.0 Laboratorium minerałów ilastych - pokój przygotowawczy 12 664 4319      
3.27.0 Laboratorium minerałów ilastych - Pracownia mineralogiczna 12 664 4320      
3.29.0 Laboratorium geochemii nieorganicznej 12 664 4321      
3.31.0 Laboratorium geochemii organicznej 12 664 4322      
3.34.0 Magazyn chemiczny 4357      
3.36.0 prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz 12 664 4391     zbigniew.sawlowicz@uj.edu.pl
3.37.0 dr hab. Mariusz Rospondek, prof. UJ 12 664 4392     m.rospondek@uj.edu.pl
3.38.0 Biuro ZintegrUJ        
3.40.0 dr Piotr Jaglarz 12 664 4395     piotr.jaglarz@uj.edu.pl
dr Piotr Łapcik 12 664 4396     piotr.lapcik@uj.edu.pl
3.43.0   12 664 4397      
dr Beata Dziubińska 12 664 4398     beata.dziubinska@uj.edu.pl
3.44.0 prof. dr hab. Andrzej Ślączka 12 664 4399     nestor.oszczypko@uj.edu.pl
prof. dr hab. Nestor Oszczypko 12 664 4403     andrzej.slaczka@uj.edu.pl