Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Sekretariat

 • mgr inż. Joanna Migas

stanowisko: Starszy specjalista
pełnione funkcje: Kierownik, Starszy specjalista
e-mail: joanna.migas@uj.edu.pl
telefon:12-664-4360

 • Joanna Dobosz

stanowisko: Samodzielny referent administracyjny
pełnione funkcje: Samodzielny referent administracyjny
pokój: 2.05
e-mail: joanna.jurczyk@uj.edu.pl
telefon:12-664-4361

Sekretariat ds. studenckich (Dziekanat WGiG - studia na kierunku geologia)

 • mgr Ewa Kwiatkowska

stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych
pełnione funkcje: Specjalista ds. administracyjnych
pokój: 1.08
e-mail: ewa.kwiatkowska@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4355

Laboratorium mikroskopii skaningowej

 • mgr inż. Anna Łatkiewicz
Pełnione funkcje: Starszy specjalista nauk.-techn.
Stanowisko: Starszy specjalista nauk.-techn.
pokój: 0.28
e-mail: anna.latkiewicz@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4312

 

 • dr inż. Irena Brunarska

Stanowisko pracy: specjalista inżynieryjno-techniczny
pokój: 0.28
e-mail: irena.brunarska@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4312

Laboratorium minerałów ilastych, Laboratorium spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, Pracownia dyfrakcji rentgenowskiej, Pracownia sedymentologiczna, Magazyn chemiczny

 • mgr Katarzyna Maj-Szeliga
Stanowisko pracy: specjalista inżynieryjno-techniczny
Funkcje: Opieka nad - Laboratorium minerałów ilastych, Laboratorium spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, Pracownią dyfrakcji rentgenowskiej, Pracownią sedymentologiczną 0.14.2, Magazynem chemicznym.
pokój: 3.23
telefon: 12 664-4413
 

Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej, Pracownia kruszenia i przesiewania skał

 • mgr Małgorzata Wendorff-Belon
Stanowisko pracy: samodzielny geolog
Funkcje: Opieka nad - Laboratorium geochemii nieorganicznej, Laboratorium geochemii organicznej, Pracownią kruszenia i przesiewania skał, magazynem chemicznym
pokój: 3.23
telefon: 12 664-4413
 

Laboratorium geochemii nieorganicznej ICP-OES

 • mgr Kalina Gryczyńska
Stanowisko: Starszy referent techniczny
pokój: 3.07.0
telefon: 12-664-4317
 

Laboratorium badań środowiskowych

 • inż. Kinga Jarosz
Stanowisko: specjalista inżynieryjno-techniczny
pokój: 3.06
telefon: 12-664-4316
 

Pracownia IT

 • mgr inż. Piotr Korecki
Stanowisko: Starszy specjalista ds. informatyki
Funkcje:
Administrator sieci komputerowej
Administrator strony Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
pokój: 3.08
e-mail: piotr.korecki@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4412

 

Biblioteka

 • mgr Małgorzata Perier-Włodarska
stanowisko: kustosz biblioteczny
pokój: 1.05
e-mail: malgorzata.wlodarska@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4409

Pracownia fotograficzna

 • Waldemar Obcowski

stanowisko: Starszy mistrz
Administrator strony Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pokój: 0.27
e-mail: w.obcowski@uj.edu.pl
telefon: 12-664-4414

Pracownia szlifierska

 • Krzysztof Podsiadło

e-mail: krzysztof.podsiadlo@uj.edu.pl
stanowisko: Technik
telefon: 12-664-4307

 • lic. Colin Bareja

e-mail: colin.bareja@uj.edu.pl
stanowisko: Technik
pracuje w poniedziałek, wtorek, czwartek
telefon: 12-664-4307