Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Dr Piotr Łapcik

Dr Piotr Łapcik

Position: Research assistant
Room: 3.40
Phone: 12 664 4396
E-mail: piotr.lapcik@uj.edu.pl

 

Research interest:

 • process sedimentology
 • sediment gravity flows
 • facies analysis of deep-water deposits
 • deep-water sedimentology
 • deep-water heterolithics

 

Current focus is on:

 • „Environment and mechanisms of deposition of deep-water heterolithic facies of the Ropianka Formation (Skole Nappe, Polish Outer Carpathians)”
 • “Linking sole marks to flow type in mixed sand–mud deep-water depositional systems: the Aberystwyth Grits Group and Borth Mudstone Formation (Wales, UK)”

 

Teaching:

 

 • Field course of selected aspects of sedimentology of flysch - Fieldwork classes
 • Fieldwork: Geological Mapping - Fieldwork classes
 • Basin analysis - Discussion class
 • Facies Analysis - Class
 • Historical Geology - Class
 • Physical Geology - Class
 • Scientific knowledge broker in geology - Seminar

 

 

Professional career:

2020 –grant beneficiary of International Association of Sedimentologists Post-doctoral grant, “Linking sole marks to flow type in mixed sand–mud deep-water depositional systems: the Aberystwyth Grits Group and Borth Mudstone Formation (Wales, UK)”

PhD in Earth Sciences: 2019, Jagiellonian University

PhD. Thesis: Sedimentological analysis of selected deposits of the Ropianka Formation (Upper Cretaceous – Paleocene) of the Skole Unit [in Polish]

2013. M. Sc. In geology (magister) Jagiellonian University, Kraków

 

Participation in research projects:

Scholarship holder of the grant NCN DAINA-1 "Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego"

Participation in NCN SONATA-11 Nr NCN 2016/21/D/ST10/00748 "Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej"
Field assistant during fieldworks on Triasic Ichnofossils in the Silesian-Crackow Upland

Participation in NCN MAESTRO-4 Nr UMO-2013/08/A/ST10/00717 "Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych"
Field assistant during fieldworks on Frasnian-Famennian boundary and Devonian-Carboniferous boundary in SE China (Guizhou and Quangxi provinces)

 

Awards:

Ludwik Zejszner Prize, Polish Geological Society, 2019

 

Professional organization memberships:

Polish Geological Societaty

International Association of Sedimentologists

 

 

Research projects coordination:

NCN PRELUDIUM-16 Environment and mechanisms of deposition of deep-water heterolithic facies of the Ropianka Formation (Skole Nappe, Polish Outer Carpathians)

International Association of Sedimentologists Post-doctoral grant, “Linking sole marks to flow type in mixed sand–mud deep-water depositional systems: the Aberystwyth Grits Group and Borth Mudstone Formation (Wales, UK)”

 

Full list of publication:

Ninard, K., Łapcik, P., Uchman, A., Stachacz, M., 2022. 3D sine wave-like geometry of soft sediment deformation structures: Possible record of the Late Pleistocene seismic activity over the Teisseyre-Tornquist Zone. Terra Nova, 34: 54–61.

Łapcik, P., Ninard, K., Uchman, A., 2021. Extra-large grains in Late Glacial – Early Holocene aeolian inland dune deposits of cold climate, European Sand Belt, Poland: An evidence of hurricane-speed frontal winds. Sedimentary Geology, 105847. 

Łapcik, P. 2019. Facies anatomy of a progradational submarine channelized lobe complex: semi-quantitative analysis of the Ropianka Formation (Campanian–Paleocene) in Hucisko Jawornickie section, Skole Nappe, Polish Carpathians. Acta Geologica Polonica. 69: 111–141. 

Łapcik, P., 2018. Sedimentary processes and architecture of Upper Cretaceous deep-sea channel deposits: a case from the Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Geologica Carpathica, 69: 71–88. 

Łapcik, P., 2017. Facies heterogeneity of a deep-sea depositional lobe complex: case study from the Słonne section of Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87: 301–324. 

Łapcik, P., Kowal-Kasprzyk, J., Uchman, A., 2016. Deep-sea mass-flow sediments and their exotic blocks from the Ropianka Formation (Campanian-Paleocene) in the Skole Nappe: a case from the Wola Rafałowska section (SE Poland). Geological Quarterly, 60: 301–316. 

Web Content Display Web Content Display

PhD in Earth Sciences: 2019, Jagiellonian University

PhD. Thesis: Sedimentological analysis of selected deposits of the Ropianka Formation (Upper Cretaceous – Paleocene) of the Skole Unit [in Polish]

2013. M. Sc. In geology (magister) Jagiellonian University, Kraków

 

Participation in research projects:

Scholarship holder of the grant NCN DAINA-1 "Ichnologiczne i sedymentologiczne świadectwa późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych we wschodniej części europejskiego pasa piaszczystego"

Participation in NCN SONATA-11 Nr NCN 2016/21/D/ST10/00748 "Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu środkowego (retu i wapienia muszlowego) Wyżyny Śląsko-Krakowskiej"
Field assistant during fieldworks on Triasic Ichnofossils in the Silesian-Crackow Upland

Participation in NCN MAESTRO-4 Nr UMO-2013/08/A/ST10/00717 "Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych"
Field assistant during fieldworks on Frasnian-Famennian boundary and Devonian-Carboniferous boundary in SE China (Guizhou and Quangxi provinces)

 

Awards:

Ludwik Zejszner Prize, Polish Geological Society, 2019

 

Professional organization memberships:

Polish Geological Societaty

International Association of Sedimentologists

NCN PRELUDIUM-16 Environment and mechanisms of deposition of deep-water heterolithic facies of the Ropianka Formation (Skole Nappe, Polish Outer Carpathians)

1. Łapcik, P. 2019. Facies anatomy of a progradational submarine channelized lobe complex: semi-quantitative analysis of the Ropianka Formation (Campanian–Paleocene) in Hucisko Jawornickie section, Skole Nappe, Polish Carpathians. Acta Geologica Polonica.

2. Łapcik, P., 2018. Sedimentary processes and architecture of Upper Cretaceous deep-sea channel deposits: a case from the Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Geologica Carpathica, 69: 71–88.

3. Łapcik, P., 2017. Facies heterogeneity of a deep-sea depositional lobe complex: case study from the Słonne section of Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87: 301–324.

4. Łapcik, P., Kowal-Kasprzyk, J., Uchman, A., 2016. Deep-sea mass-flow sediments and their exotic blocks from the Ropianka Formation (Campanian-Paleocene) in the Skole Nappe: a case from the Wola Rafałowska section (SE Poland). Geological Quarterly, 60: 301–316.

1. Łapcik, P. 2019. Facies anatomy of a progradational submarine channelized lobe complex: semi-quantitative analysis of the Ropianka Formation (Campanian–Paleocene) in Hucisko Jawornickie section, Skole Nappe, Polish Carpathians. Acta Geologica Polonica.

2. Łapcik, P., 2018. Sedimentary processes and architecture of Upper Cretaceous deep-sea channel deposits: a case from the Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Geologica Carpathica, 69: 71–88.

3. Łapcik, P., 2017. Facies heterogeneity of a deep-sea depositional lobe complex: case study from the Słonne section of Skole Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 87: 301–324.

4. Łapcik, P., Kowal-Kasprzyk, J., Uchman, A., 2016. Deep-sea mass-flow sediments and their exotic blocks from the Ropianka Formation (Campanian-Paleocene) in the Skole Nappe: a case from the Wola Rafałowska section (SE Poland). Geological Quarterly, 60: 301–316.