Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

O

Oberc, J., 1980. Interpretacja mapy geologicznej z elementami tektoniki geometrycznej. Part 2. Ćwiczenia z geologii dynamicznej (3th ed.). Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 216 pp., sygn. W 807

Orłowski, S. & Szulczewski, M., 1990. Geologia historyczna. Part 1. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 410 pp., sygn. 25 194

Orłowski, S. (ed.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej (2nd ed.). Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 307 pp., sygn. W 1319

Oszczypko, N., 1992. Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin. Geologica Carpathica, 43 (6): 333-338.

Oszczypko, N., 2006. Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny, 54: 396–403, sygn.. 26 281

Oszczypko, N., Uchman, A. & Malata, E. (eds), 2006. Rozwój paleotektoniczny basenów Karpat zewnętrznych i pienińskiego pasa skałkowego. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 199 pp., sygn. W 1966