Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Budzyń, B., Hetherington, C. J., Williams, M. L., Jercinovic, M. J. & Michalik, M., 2010. Fluid mineral interactions and constraints on monazite alteration during metamorphism. Mineralogical Magazine, 74: 659–681.

Chmielarz, L., Kowalczyk, A., Michalik, M., Dudek, B., Piwowarska, Z. & Matusiewicz, A., 2010. Acid-activated vermiculites and phlogophites as catalysts for the DeNOx process. Applied Clay Science, 49: 156–162.

Cieszkowski, M., Zuchiewicz, W., Alexandrowicz, W. P. & Wojtal, P., 2010. A new find of mammoth tusk in loess-like sediments of the Zakliczyn Basin (Outer Western Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae,80: 89–99.

Demírcan, H. & Uchman, A., 2010. Kiss of death of a hunting fish: trace fossil Osculichnus labialis igen. et isp. nov. from late Eocene – early Oligocene prodelta sediments of the Mezardere Formation, Thrace Basin, NW Turkey. Acta Geologica Polonica, 60 (1): 29–38.

Gradziński, M., Chmiel, M. J., Lewandowska, A. & Michalska-Kasperkiewicz, B., 2010. Siliciclastic microstromatolites in a sandstone cave: Role of trapping and binding of detrital partciles in formation of cave deposits. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 303–314.

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2010. The first dating of cave ice from the Tatra Mountains, Poland and its implication to palaeoclimate recionstructions. Geochronometria, 36: 31–38.

Jaglarz, P.& Uchman, A., 2010. A hypersaline ichnoassemblage from the Middle Triassic carbonate ramp of the Tatricum domain in the Tatra Mountains, Southern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 292: 71−81.

Jaglarz, P., 2010.Facies and sedimentary environment of the carbonate-dominated Carpathian Keuper from the Tatricum domain: results from the Dolina Smytnia valley (Tatra Mts, Southern Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 147−161.

Kaminski, M. A., Uchman, A. & Rindsberg, A. K., 2010. Arthrodendron maguricum n. sp., a new larger agglutinated foraminifer fromtheEocene Magura Flysch of the Polish Carpathians. Journal of Paleontology, 84: 1015–1021.

Kołodziej, B., Szulc, J., Machaniec, E., Kędzierski, M. & Duda, M., 2010. Injection dykes as evidence of Campanian synsedimentary tectonics on the Cracow Swell, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 285–301.

Kuśtrowski, P., Janus, R., Kochanowski, A., Chmielarz, L., Dudek, B., Piwowarska, Z. & Michalik, M., 2010. Adsorption properties of carbonized polyacrylonitrile deposited on alumina and silica gel by precipitation polymerization. Materials Research Bulletin, 45: 787–793.

Leszczyński, S., 2010. Coniacian–?Santonian paralic sedimentation in the Rakowice Małe area of the North Sudetic Basin, SW Poland: sedimentary facies, ichnological record and palaeogeographical reconstruction of an evolving marine embayment. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 1–24.

Lewandowska, A., Rospondek, M. J. & Nawrocki, J. 2010. Stephanian-Early Permian intermediatwe volcanic rocks from the Nieporaz-Brodla and Sławków grabens near Kraków, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 227–251.

Matysik, M., 2010. Reefal environments and sedimentary processes of the Anisian Karchowice Beds in Upper Silesia, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 123–145.

Morycowa, E.& Szulc J., 2010. Environmental control on growth of Early scleractinian patch reefs (Middle Triassic, Silesia; Poland). Palaeoworld, 19: 382–388.

Olszewska, B. & Oszczypko, N., 2010. The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene—Oligocene):stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians).Geologica Carpathica, 61: 39—54.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2010. The Paleogene and Early Neogene stratigraphy of the Beskid Sądecki Range and Lubovnianska Vrchovina (Magura Nappe, Western Carpathians). Acta Geologica Polonica. 60: 317–348.

Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2010. Ichnofabric evidence for the lack of bottom anoxia during the Lower Toarcian Oceanic Anoxic Event (T-OAE) in the Fuente de la Vidriera section, Betic Cordillera, Spain. Palaios, 25: 576–587.

Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A., Molina, E. & Monechi, S., 2010. Bioturbational re-distribution of Danian calcareous nannofossils in the uppermost Maastrichtian across the K-Pg boundary at Bidart, SW France. Geobios, 43(5): 569–579. Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A., Payros, A., Orue-Etxebarria, X., Apellaniz, E. & Molina, E., 2010. Sea-level dynamics and palaeoecological factors affecting trace fossil distribution in Eocene turbiditic deposits (Gorrondatxe section, N Spain). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 285: 50–65.

Szczepanik, P. & Sawlowicz, Z., 2010. Fe-S mineralization in the Jurassic biogenic remains (Częstochowa, Poland). Chemie der Erde – Geochemistry, 70: 77–87.

Szczerba, M. & Rospondek, M.J., 2010. Controls on distributions of methylphenanthrenes in sedimentary rock extracts: critical evaluation of existing geochemical data from molecular modelling. Organic Geochemistry, 41: 1297-–1311.

Szczerba, M., Środoń, J., Skiba, M., Derkowski, A., 2010. One dimensional structure of exfoliated polymer-layered silicate nanocomposites: a polivynylpyrrolidone (PVP) case study. Applied Clay Science, 47: 235–241.

Tyszka, J., Jach, R., & Bubik, M., 2010. A new vent−related foraminifer from the lower Toarcian black claystone of the Tatra Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 55: 333–342.

Uchman, A.& Gaździcki, A. 2010. Phymatoderma melvillensis isp. n.and other trace fossils from the Cape Melville Formation (Lower Miocene) of King George Island, Antarctica. Polish Polar Research, 31(1): 83–99. Uchman, A.2010. A new ichnogenus Skolichnus for Chondrites hoernesii Ettingshausen, 1863, a deep-sea radial trace fossil from the Upper Cretaceous of the Polish Flysch Carpathians: Its taxonomy and palaeoecological interpretation as a deep-tier chemichnion. Cretaceous Research, 31: 515–523.

Vašiček, Z., Gedl, E., Kędzierski, M. & Uchman, A., 2010. Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropaleontological dating of their sites. Annales Societatis Geologorum Poloniae,80: 25–37.

 

W czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych:

Cieszkowski, M., Alexandrowicz, W. P. & Zuchiewicz, W., 2010. Profil i fauna osadów lessopodobnych w Janowicach koło Zakliczyna. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności. 8: 29–37.

Grybos, M., Michot, L.J., Skiba, M., Billard, P., Mustin, C., 2010. Dissolution of anisotropic colloidal mineral particles: Evidence for basal surface reactivity of nontronite. Journal of Colloid and Interface Science, 343: 433–438.

Ivanova, D. & Kołodziej, B.,2010. Late Jurassic–Early Cretaceous foraminifera from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Geologia,55: 3–31.

Jaglarz, P.& Rychliński, T., 2010. Uwagi do nomenklatury skał węglanowych triasu tatrzańskiego. Przegląd Geologiczny, 58: 327–334.

Kania, J., Witczak, S., Oszczypko, N., Oszczypko-Clowes, M., Józefko, I. & Bielec, B. 2010. Complex flow system model of the Muszyna Region (Beskid Sądecki Range, Polish Outer Carpathians). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. 441: 63–72.

Kowalska, S., Lewandowska, A. & Buniak, A., 2010. Przyczyny powstawania anomalnych wskazań profilowania gamma (sPG) w skałach czerwonego spągowca z rejonu wyniesienia wolsztyńskiego /Reasons of the anomalous indications of the gamma ray logs for the lower Permian rocks from the Wolsztyn High Area. Nafta – Gaz, 66: 425–440.

Malinowski, Ł., Sawłowicz, Z. & Przybyło, J. 2010. Mineralogiczno-geochemiczna charakterystyka produktów korozji żelaza z kopalni soli „Wieliczka". Geologia 36: 313–329.

Miśkiewicz, K., Stadnik, R., Waśkowska, A. & Cieszkowski, M., 2010. Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic). Geoconservations in nature reserves – Myślenice region (Outer Carpathians) case studies. Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo – Hutniczej 1920–2010.Wydawnictwa AGH, Kraków 2010: 99–106.

Mrozińska, T., Czerwik-Marcinkowska, J. & Gradziński, M., 2010. Gatunki z rodzaju Didymosphenia (Bacillariophycae), ich migracja i potencjalny wpływ na zbiorowiska glonów Pienin. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 17: 171–177.

Oszczypko-Clowes, M.,2010. Calcareous nanoplankton biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura Basin-a case study of the Polish sector (Polish Western Carpathians). In: Christofides G., Kantiranis N., Kostopoulos D.S. & Chatzipetros A. (eds). Proceedingss XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010, Scientific Annales of the School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Sciences, Special Volume, 100: 231–240.

Popiołek, M., Salata, D. & Uchman, A., 2010. Petrografia i proweniencja piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach. Przegląd Geologiczny, 58: 154–162.

Rychliński, T. & Uchman, A., 2010. Skamieniałości śladowe wczesnego i środkowego triasudomeny Fatricum w Tatrach i ich znaczenie paleośrodowiskowe. Przegląd Geologiczny, 58: 1079–1086.

Skiba, S., Szymański, W., Skiba, M. & Winnicki, T., 2010. Gleby zbiorowisk olszy zielonej Pulmonario-Alnetum viridis w Karpatach Wschodnih (Bieszczady i Czarnohora). Roczniki Bieszczadzkie,18: 192–204.

Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H., 2010. Suggestions on the allochthonous origin of terra rossa from Dreveník Hill (Spiš, Slovakia). Slovenský Kras, 48, 2: 5–13.

 

Inne:

Cieszkowski, M., Golonka, J., Ślączka, A. & Waśkowska, A., 2010. Walory geologiczne melsztyńskiego wzgórza zamkowego i jego otoczenia (Karpaty zewnętrzne). Geological attractions of the Melsztyn castle hill and its surroundings (Outer Carpathians).Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo – Hutniczej 1920 – 2010. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010: 109–120.

Gradziński, M., 2010. Zapomniana jaskinia w Tatrach Zachodnich. Jaskinie, 60: 28.

Jaglarz, P.& Rychliński, T., 2010. Sedymentacja triasu w basenach Tatricum i Fatricum w Tatrach. In: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom I . Zakopane 2010, p. 131–136.

Kacprzak, A., Klimek, M., Wójcik-Tabol, P. & Żyła, M., 2010. Nieciągłości litologiczne w katenie gleb Góry Zamkowej w Lanckoronie (Pogórze Wielickie). Prace Geograficzne, 123: 83–98.

Pieczonka, J. Piestrzyński, A., Sawlowicz, Z., 2010. Sediment-hosted copper-silver deposits in the Lubin-Glogow mining district (Poland). Acta Mineralogica-Petrographica, Field Guide Series, 18: 19–33.

Ślączka, A., 2010. Wieliczka Salt Mine. In: Michalik, M. (ed.), Mineral deposits of the Fore-Carpathian region and weathering processes of monuments in polluted atmosphere in Kraków (SW Poland). IMA2010 Field trip Guide PL1. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica, 16: 8–11+37–40.

Wójcik-Tabol, P.& Oszczypko, N., 2010. Relationship between the ?Cretaceous "black shales"; and Cretaceous Oceanic Red Beds of the Grajcarek Succession-a geochemical approach (Pieniny Klippen Belt, West Carpathians, Poland).Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thesaloniki, Proceedings XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA 2010), 100: 249 – 258.

Uchman, A. (ed.),Husów, wieś na Pogórzu Dynowskim w ujęciu monograficznym. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia, Urząd Gminy Markowa, 591 ss.

Mazurkiewicz, U., Koszowska, E. & Uchman, A., 2010. Muzeum Geologiczne. In: Zemanek, A. (ed.), Uniwersytet Jagielloński, Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, pp. 444–449

 

Monografie:

Gradziński, M., 2010. Factors controlling growth of modern tufa: results of a field experiment. In: Pedley, H. M. & Rogerson, M. (eds), Tufas and Speleothems: Unravelling the Microbial and Physical Controls. Geological Society Special Publications, 336: 143–191.

Gradziński, M., Michalska-Kasperkiewcz, B. & Wawryka, M., 2010. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika – Część Południowa, Dolina Korzkiewki, Dolina Naramki. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców, 40 pp.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2010. Budowa geologiczna okolic Krynicy-Zdroju i Muszyny (SE części Beskidu Sądeckiego, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie). Mapa Geologiczna SE części Beskidu Sądeckiego w skali 1:25 000, przekroje geologiczne, profile litostratygraficzne, fotografie typowych litofacji wraz z objaśnieniami tekstowymi. P.B.G "Geoprofil", Kraków.

Oszczypko, N.& Skawińska, J., 2010. Wstępne wyniki modelowania paleohydrochemicznego denomańskiego poziomu wodonośnego w południowej części synklinorium miechowskiego. In: Lisik, R. (ed.), Wody siarczkowe w rejonie Buska Zdroju, 211–230.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2010. Alpejska tektonika południowej części synklinorium miechowskiego. In: Lisik, R. (ed.) Wody siarczkowe w rejonie Buska Zdroju, 109–118.

Ślączka, A.& Zuchiewicz, W., 2010. Działalność naukowa. In: Zemanek, A. (ed.), Uniwersytet Jagielloński, Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, cześć II: Historia Instytutów. Kraków 2010: 391–428.

Zuchiewicz, W. & Ślączka, A., 2010. Działalność dydaktyczna. In: Zemanek, A. (ed.), Uniwersytet Jagielloński, Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, cześć II: Historia Instytutów. Kraków 2010: 428–444.

Zuchiewicz, W. & Ślączka, A., 2010. Rozwój Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. In: Zemanek, A. (ed.), Uniwersytet Jagielloński, Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, cześć II: Historia Instytutów. Kraków 2010: 382–391.

 

Abstrakty:

Borowska, U. & Ruciński, P., 2010. „Spękania ekstensyjne w dolnokredowych wapieniach oolitowych allochtonu wierchowego Tatr - wyniki wstępne" In: – publikacja pokonferencyjna IV Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 14 - 16 października 2010Zakopane. p. 59.

Borowska, U.& Ruciński, P., 2010. Coated grains of the Lower Cretaceous High-Tatric allochtone oolitic limestones from the Niedźwiedź and Turnia Rabowskiego crags in the Tatra Mountains - preliminary results (Western Carpathians, Poland). In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków. p. 10.

Borowska, U.& Ruciński, P., 2010. Extensional fractures of the Lower Cretaceous High-Tatric allochtone oolitic limestones - preliminary results (Western Carpathians, Poland) In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków. p. 9.

Borowska, U., 2010. Microfacies analysis and palaeoenvironmental interpretation of the Early Cretaceous High-Tatric allochtone limestones from the Miętusia and Sikawka sections in the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland)". In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków. p. 9.

Borowska, U., 2010. Mikrofacje wapieni dolnej kredy allochtonu wierchowego w Tatrach PolskichIV Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 14 - 16 października 2010Zakopane. p. 60.

Budzyń B., Hetherington C. J., Williams M. L., Jercinovic M. J. & Michalik M., 2010. Fluid_mineral interactions and constraints on monazite alteration during metamorphism. Mineralogical Magazine, 74, 659–681.

Cieszkowki, M., Golonka, J., Ślączka, A. & Waśkowska-Oliwa, A., 2010. Role of the Olistostromes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of the Outer West Carpathians. Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010. Geologica Balcanica, 39: 75–76.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Kowal, J., Mika, M., & Waśkowska, A., 2010. Ostravice Sandstones in Poland (Outer West Carpathians, Silesian Nappe). ESSE WECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava, 4.–5. 12. 2008. Geovestník, Mineralia Slovaca 42, 3–4: 508–509.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Nigro, F., Renda, P. & Ślączka, A., 2010.Sedimentary basins evolution and olistoliths formation: the cases of Carpathian and Sicilian regions. Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010. Geologica Balcanica,39, 1–2: 76–77.

Cieszkowski, M., Golonka, J., Ślączka, A. & Waśkowska, A., 2010. Geological attractions of the Melsztyn Castle hill (Silesian Nappe, Outer Carpathians, Poland.ESSE WECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava, 4.–5. 12. 2008. Geovestník, Mineralia Slovaca, 42(3–4): 509.

Cieszkowski, M., Kysiak, T., Ślączka, A., & Wolska, A., 2010. Olistoliths of gabro from Osielec (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland). ESSE WECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava, 4.–5. 12. 2008. Geovestník, Mineralia Slovaca 42, 3–4: 507–508.

Cieszkowski, M., Ślączka, A. & Waśkowska, A., 2010. Eocene olistostrome in the Silesian Nappe at the shore of Rożnów Lake, Outer Carpathians, Poland. ESSE WECA Conference: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Bratislava, 4.–5. 12. 2008. Geovestník, Mineralia Slovaca 42, 3–4: 508.

Damrat, M.& Koszowska, E., 2010. Paths of alteration of Fe sulfides stored under the condition of a limited influence of atmospheric factors. In: Haczewski, G.(ed.), Wydawnictwo PTG, Kraków, p. 12–13.

Damrat, M.& Koszowska, E., 2010. Wtórna mineralizacja siarczków żelaza przechowywanych w warunkach ograniczonego wpływu czynników atmosferycznych. In: Karnkowski, P. & Piotrowski, A.(eds), LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Szczecin, 11–14 września 2010. Oficyna In Plus, Szczecin, p. 115.

Dziubińska, B., 2010. Micas and clay minerals of muddy to clayey sediments from the Paleogene variegated shales, Polish Carpathians.Geologica Balcanica, 39. 1–2. Sofia 2010, 107–108.XIXth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece: 68–71.23–26 September 2010

Golonka, J., Cieszkowski, M., Waśkowska, A., Krobicki, M. & Ślączka, A., 2010. Olistostromes of the Pieniny Klippen Belt, Northern Carpathians. Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010. Geologica Balcanica, 39 (1–2): 137–138.

Gradziński, M., 2010. Growth of modern tufa: experimental approach. In: 18th International Sedimentological Congress – Mendoza, Argentina, Abstracts, p. 401.

Gradziński, M., 2010. Przyroda nieożywiona – badanie, udostępnianie, problemy ochrony. In: Partyka, J. (ed.), Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania. Streszczenia referatów i posterów. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, p. 24.

Gradziński, M., 2010. Wzrost współczesnych martwic wapiennych w świetle badań eksperymentalnych. In: Rotnicka, J. Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J. (eds), POKOS'4. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. p. 59.

Gradziński, M., Czop, M., Duliński, M., Motyka, J. & Wróblewski, W., 2010. Rozwój epikrasu warunkowany dostawą endogennego CO2. In: In: Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła 8–10.10.2010 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 41.

Hercman, H., Gąsiorowski, M., Gradziński, M. & Kicińska, D., 2010. Wiek lodu z Jaskini Lodowej w Ciemniaku w świetle wyników datowania radiowęglowego. In: Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła 8–10.10.2010 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 45.

Jach, R., 2010. Bositra limestones – ancestors of Jurassic radiolarites: An example from the Western Tethys. In: Schwarz, E. Georgieff, S. Piovano, E. & Ariztegui,D. (eds), Sedimentology at the Foot of the Andes, 18th International Sedimentological Congress, 26th September - 1st October 2010 Mendoza, Argentyna, AbstractsVolumen, CD.

Jurkowska, A.& Kołodziej, B., 2010. Analiza tafonomiczna amonitów z okolic Krakowa. XXI Konferencja Sekcji Paleontologicznej PTG 2010. Sosnowiec 2010.

Jurkowska, A., 2010. Phosphatized siphuncular tubes in Oxfordian ammonites, Cracow Upland. In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków.

Jurkowska, A., Kołodziej, B., Banaś, M. & Ivanova, D., 2010. Recovering lost microfossils: application of cathodoluminescence microscope in foraminiferal studies. In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków.

Kajdas, B., Jerzykowska, I. & Michalik, M., 2010. Occurrence of crandallite series minerals in Variscan granitoid rocks in Poland. 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21–27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, 427

Kania, M. 2010. Analiza mikrostruktrukturalna skał stref ścinania krystaliniku Tatr ZachodnichIV Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, 14 - 16 października 2010Zakopane

Kania, M. 2010. Microstructures of the fault rocks from the Polish Western Tatra Mts., Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, Bratislava, 2–3.12.2010

Kasina, M.& Michalik, M., 2010. Chemical and mineral composition of steel slag – reasons of slag instability. 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21–27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, p. 12.

Kołodziej, B., Szulc, J., Machaniec, E., Kędzierski, M.& Duda, M., 2010. Dajki iniekcyjne w zrębie Zakrzówka jako przejaw kampańskiej tektoniki progu krakowskiego. In: Rotnicka, J., Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J. (ed.) Teraźniejszość kluczem do przeszłości: współczesne procesy sedymentacyjne i ich zapis kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS'4, Smołdzino 21–26.06.2010., streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek. p.81

Kosakowski, P. & Wójcik-Tabol, P., 2010. Geochemical evaluation of the Verovice Shales in the western part of the Carpathians. Geologica Balcanica, Abstarct Volume, XIXCongress of the Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA 2010), p. 205.

Kowal, J., 2010. New geological studies on the Klęczany – Limanowa Tectonic Window, Outer Carpathians, Poland.In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków. p. 26.

Kowal, J., 2010. The Klęczany – Limanowa tectonic window (Outer Carpathians, Poland) - new stratigraphical, mineralogical and paleontological data. Slovakia ESSE-WECA Conference, Bratislava, December 2–3, 2010. Mineralia Slovaca, 42 (4)

Kuligiewicz, A.& Skiba, M., 2010. Mineralogy of the clay gouges developed in shear zones of the High Tatra Mountains, Poland. SEA-CSSJ-CMS Trilateral Meeting in Clays, Seville, Book of Abstrats, p. 141.

Lelek, D., Oszczypko-Clowes,M. & Oszczypko, N., 2010. Some remarks on the biostratigraphy of the Middle Miocne Machów Formation (Carpathian Foredeep, Poland). In: A. Chatzipetros, V. Melfos, P. Marchev & I. Lakova (eds),. XIX Congress of the Carpathia-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Grece, 23–26 September 2010. Geologica Balcanica, 39, 1–2, 228–229.

Machaniec, E., Jach, R., Borecka, A. & Gradziński, M., 2010. Czynniki warunkujące sedymentację eocenu tatrzańskiego. In: Rotnicka, J. Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J. (eds), POKOS'4. Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. p. 57.

Malinowski, Ł., 2010. Characteristic of the metal corrosion products from the Wieliczka Salt Mine. In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków. pp. 29 – 30.

Matysik, M., 2010. Biologicznie kontrolowane procesy depozycyjne w środowiskach okołorafowych warstw karchowickich (Górny Śląsk, wapień muszlowy). W: Karnkowski, P. & Piotrowski, A. (eds), 80 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa Geologiczna, Geologia Naftowa, Wody Geotermalne i Ochrona Środowiska Bloku Gorzowa – Pojezierza Myśliborskiego, abstrakty, Szczecin, 11–14.09.2010. Państwowy Instytut Geologiczny, Szczecin: 103–104.

Matysik, M., 2010. Cyclicity in the Middle Triassic shallow-water carbonates – an example from the Muschelkalk of Upper Silesia. In: Tomás, S., Szurlies, M. & Mutti, M. (eds), SEPM-CES-GV (Sektion Sedimentologie)SEDIMENT2010, 25th Sediment Meeting, Potsdam, 25–27.06.2010. Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften, Hannover, 72: 64.

Michalik, M., Maciejowska, A. & Wilczyńska-Michalik, W., 2010. Impact of lichens on granite weathering in the High Tatra Mountains (South Poland). 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21–27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, p. 72

Minor, P., 2010. Granica ordowik/sylur w profilu Żdanowa w Górach Bardzkich (Sudety). IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS' 4, Smołdzino 21–26.06.2010., Streszczenia referatów i posterów., p. 90

Minor, P., 2010. New data on depositional environment of the Ordovician/Silurian boundary interval in Źdanów, Bardzkie Mts, (Sudetes, Poland). In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków. p.32.

Minor, P.& Leszczyński, S., 2010. Borings on rhodolites from early Paleocene sandstones of Istebna Beds in Melsztyn section (Silesian Nape, Polish Outer Carpathians). ESSE-WECA Conference, Bratislava, December 2–3, 2010. Mineralia Slovaca, 4 (2): ???.

Nescieruk, P., Oszczypko-Clowes, M., Wójcik, A. & Oszczypko, N., 2010. On the relatioship between the Paleogene Magura Basin and Pieniny Klippen Belt sedimentary area-the Leluchów sections, a New approches (Polish Outer Carpathians). In: A. Chatzipetros, V. Melfos, P. Marchev & I. Lakova (eds),. XIX Congress of the Carpathia-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Grece, 23–26 September 2010. Geologica Balcanica39, 1–2, 272–273.

Oszczypko, N., Plašenka, D. & Jurewicz, E., 2010. Tectonics of the Klippen Belt and Magura Nappe in the Eastern Part of the Pieniny Mts. (Western Carpathians, Poland and Slovakia)-new approches and results. In: Christofides, G., Kantiranis, N., Kostopoulos, D.S. &Chatzipetros, A. (eds), Proceedingss XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010, Scientific Annales of the School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Sciences, Special Volume 100, 1–2, 221–230.

Oszczypko-Clowes, M., 2010. Calcareous nannoplankton biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura basin-a case study of the Polish Sector (Outer Western Carpathians). In: A. Chatzipetros, V. Melfos, P. Marchev & I. Lakova (eds),. XIX Congress of the Carpathia-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010. Geologica Balcanica, 39, 1–2, 279–280.

Pescatore, T., Senatore, M.R., Cieszkowski, M., Ślączka, A. & Potfaj, M., 2010. On a comparison of olistostromes and olistoliths from the Cilento Flysch (Southern Apennines, Italy) and the Northern Carpathians (Poland, Slovakia). Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010. Geologica Balcanica 39, 1–2: 303–304.

Pilch, J. & Rospondek, M., 2010. Organic geochemical study of the recent sediments from saline lagoons of the Odessa shelf, NW Black Sea. In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków. pp. 38.

Rogóż, A. & Sawłowicz, Z., 2010. Mineralogical-geochemical characteristics of the mammal skeletal remains from the selected archaeological sites in Poland. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series: 6, 298.

Ruciński, P., 2010. The application of the sinusoidal regression to determining finite strain In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków, pp. 41.

Ruciński, P., Firlińska, M., Chodyń, R., Cieszkowski, M. & Świąder, A., 2010. Application of geological mapping and teledetection techniques for identification of olistostromes and olistoliths in the Outer Carpathians. Abstracts Volume. 19 Congress of Carpathian-Balcan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010. Geologica Balcanica 39, 1–2: 340–341.

Salata, D. & Oszczypko, N., 2010. Preliminary results of provenance analyses of exotic magmatic and metamorphic rock pebbles from the Eocene flysch deposits of the Magura Nappe (Krynica facies zone, Polish Outer Carpathians). Proceedings of the XIXth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Greece, pp241–249.

Skiba, M., 2010. Fixation of K+, NH4+, and Cs+ by dioctahedral vermiculite. SEA-CSSJ-CMS Trilateral Meeting in Clays, Seville, Book of Abstrats, p. 172.

Szczerba, M., Kłapyta, Z. & Skiba, M., 2010. Amolecular dynamics simulation studies of ethylene glycol intercalated in smectites, Acta Mineralogia-Petrographica, Abstract series, 6: 96.

Ślusarz, M., Gradziński, M., Stachowicz-Rybka, R. & Stworzewicz, E., 2010. Holoceńskie martwice wapienne Doliny Sąspowskiej. In: Szelerewicz, M. & Urban, J. (eds), Materiały 44. Sympozjum Speleologicznego, Wisła 8–10.10.2010 r. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 64.

Uzarowicz, Ł., Michalik M., & Bylina, P., 2010. The effect of hydrological conditions and pH on phyllosilicate transformations in pyrite-bearing schist weathering zone in Wieściszowice (Lower Silesia, SW Poland). 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21–27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, 648

Wilczyńska-Michalik, W., Tyrała, L., Borowiec, W., Damrat, M. & Michalik, M., 2010. Composition and source of aerosols in Kraków (S Poland). 20th General Meeting of the International Mineralogical Association, Budapest, 21–27 August 2010, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 21–27 August, 2010, p. 321

Wilczyńska-Michalik, W., Damrat, M., Tyrała, Ł., Borowiec, W. & Michalik, M. 2010. Single particle analysis of aerosols in Kraków (Poland). In: Migaszewski, M. & Gałuszka, A.(eds), Contemporary Problems of Geochemistry, Kielce, 27–30 września 2010, Mineralogia Special Papers, 36, p. 86–87.

Wójcik-Tabol, P.& Oszczypko, N., 2010. Relationship between the ? Cretaceous „Black Shales" and Cretaceous Red Beds of the Grajcarek Succession –geochemical approach (Pieniny Klippen Belt, West Carpathian, Poland). In: Christofides G., Kantiranis N., Kostopoulos D.S. & Chatzipetros A. (eds). Proceedingss XIX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010, Scientific Annales of the School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Sciences, Special Volume 100, 1–2, 259–268.

Wróblewski, W., 2010. Origin and age of speleothems from Drevenik travertine buildup (Northern Slovakia). In: Tomás, S., Szurlies, M. & Mutti, M. (eds), Sediment 2010 Meeting, 25–27.06.201, Potsdam, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 72:88.

Wróblewski, W., 2010. Origin and facies of Dreveník travertine mound (Spiš, Slovakia). In: Haczewski, G. (ed.), Kraków, Poland – 1st students' international geological conference. 16–19 kwiecień 2010 r.Abstracts. Polskie Towarzystwo Geolgiczne, Kaków, p. 49.

Wróblewski, W., Gradziński, M. & Hercman, H., 2010. Geochemical and sedimentological evidence of allochthonous origin of terra rossa from Dreveník travertine buildup (Spiš, Slovakia). ESSEWECA Conference, Environmental, Structural and Stratigraphic Evolution of the Western Carpathians, Bratislava, 2–3.12.2010,Mineralia Slovaca, 32: 521–522.