Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:

Bąk, K., Rubinkiewicz, J., Garecka, M.,Machaniec,E. &Dziubińska, B., 2001. Exotics-bearing layer in the Oligocene flysch of the Krosno BEds in the Fore - Dukla Zone (Silesian Nappe, Outer Carpathians); Bieszczady Mts, Poland. Geologica Carpathica, 52 (3): 159–171.

Ciborowski, T. & Kołodziej, B., 2001. Tithonian-Berriasian calpionellids from the Štramberk-type limestones, Polish Flysch Carpathians. Geologica Carpathica, 52: 343–348.

Nemčok, M., Nemčok, J., Wojtaszek, M., Oszczypko, N., Sercombe, W.J., Cieszkowski, M., Paul, Z., Coward, M.P. & Ślączka, A., 2001. Reconstruction of Cretaceous rifts incorporated in the Outer West Carpathian wedge balancing. Marine and Petroleum Geology, 18: 39–46.

Tchoumatchenco, P. & Uchman, A., 2001. The oldest deep-sea Ophiomorpha and Scolicia and associated trace fossils from the Upper Jurassic - Lower Cretaceous deep-water turbidite deposits of SW Bulgaria. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 169 (1–2): 85–99.

Uchman, A.& Wetzel, A., 2001. Estrellichnus jacaensis nov. igen., nov. isp. - a large radial trace fossil from Eocene flysch (Hecho Group, northern Spain). Geobios, 34 (3): 357–361.

Wetzel, A. & Uchman, A., 2001. Sequential colonization of muddy turbidites: examples from Eocene Beloveža Formation, Carpathians, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 168 (1–2): 171–186.

 

W czasopismach recenzowanych polskich i zagranicznych:

Bąk, K., Bąk, M. & Paul, Z., 2001. Barnasiówka Radiolarian Shale Formation: a new lithostratigraphic unit in the Upper Cenomanian lowermost Turonian of the Polish Outer Carpathians (Silesian Series). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 75–103.

Brud, S., Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B., 2001. Interpretacja stratygraficzna osadów z otworu Kozły K–1 z wykorzystaniem stopnia ich eolizacji (Startigraphic interpretation of deposits from borehole Kozły K–1 based upon their degree of eolization (eastern Poland)). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 49 (8): 683–687.

Brud, S.& Mamakowa, K., 2001. Late Glacial-Holocene evolution of the Wątok Stream valley in Tarnów Gumniska site, South Poland. Studia Geomorphologica Carpatho - Balcanica, 35: 81–88.

Cieszkowski, M.&Waśkowska-Oliwa, A., 2001. Skawce Sandstone Member - a new formal lithostratigraphic subdivision of the Łabowa Shale Formation in the Siary Subunit of the Magura Nappe (Polish Outetr Carpathians). Bulletin of Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 49 (2): 137–149.

Cuong, N.Q. &Zuchiewicz, W., 2001. Dac Diem Dia Mao-Kien Tao Dut Gay Tam Dao [Morphotectonics of the Tam Dao Fault]. Tap Chi Cac Khoa Hoc Ve Trai Dat [Journal of Earth Sciences], Ha Noi, 23 (4): 354–361.

Cuong, N.Q. & Zuchiewicz, W., 2001. Morfotektonika uskoku rzeki Lo w rejonie Tam Dao (północny Wietnam): próba prognozy sejsmicznej. (Morphotectonics of the Lo River fault near Tam Dao (northern Vietnam): an attempt at seismic prognosis). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 49 (10/1): 885–893.

Cuong, N.Q. & Zuchiewicz, W., 2001. Morphotectonic properties of the Lo River Fault near Tam Dao in North Vietnam. Natural Hazards and Earth System Sciences, 1: 15–22.

Gasiński, M. A.,Leśniak, T. & Piotrowski, M., 2001. Latest Maastrichtian Foraminiferal Abathomphalus mayaroensis Zone in the Subsilesian Unit (Polish Outer Carpathians). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 49 (2): 89–97.

Gawęcka, E., Szczepanik, P. & Koszowska, E., 2001. Typological characteristics of zircons from Zalas and Zawiercie rhyodacites. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 19: 46–48.

Golonka, J. & Krobicki, M., 2001. Upwelling regime in the Carpathian Tethys: a Jurassic-Cretaceous palaeogeographic and paleoclimatic perspective. Geological Quarterly, 45: 15–32.

Golonka, J.,Krobicki, M., Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2001. Paleogeografia basenów Małpolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego (Mesozoic-Cenozoic palaeogeography of the Małopolska Oil Province versus evolution of the circum -Carpathian region). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 49 (5): 396–400.

Golonka, J., Krobicki, M., Kiessling, W., Bocharova, N.J., Edrich, M., Ford, D., Pauken, R. & Wildharber, J., 2001. Przewidywana wartość skał macierzystych: Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji swiatowych w późnej jurze-wczesnej kredzie (Source rock prediction value: Małopolska Oil Province versus world provinces in the Late Jurassic-Early Cretaceous). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 49 (5): 408–411.

Gradziński, M.& Jach, R., 2001. Jaskinie lawowe - zarys problematyki. (Lava tube caves - generals). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 48: 1191–1196.

Gradziński, M., Jach, R. & Stworzewicz, E., 2001. Cementation of Holocene slope breccias in the Długa Valley (the Western Tatra Mts.). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 105–113.

Gradziński, M., Szulc, J., Motyka, J., Stworzewicz, E. & Tyc, A., 2001. Travertine mound and cave in a village of Laski, Silesian-Cracow Upland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 115–123.

Kędzierski, M. & Uchman, A., 2001. Ichnofabrics of the Upper Cretaceous marlstones in the Opole region, southern Poland. Acta Geologica Polonica, 51 (1): 81–91.

Koszowska, E., 2001. Spinels from calciphires in Zawiercie, Southern Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne,19: 85–87.

Koszowska, E., Olech, Z. & Wolska A., 2001. EPR spectra of natural pink feldspars containing transition metal ions. Mineralogia Polonica, 32 (1): 63–68.

Koszowska, E.& Salata, D., 2001. Minerals of the hydrotalcite group in metasomatically altered carbonate rocks from Zawiercie. S-Poland. Mineralogia Polonica, 32 (1): 69–83.

Koszowska, E., Szulc, J.&Wolska, A., 2001. Middle Triassic tuffaceous intercalations within the Reifling bEds of the Western Tatra Mts., Poland.Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne, 19: 88–90.

Machaniec, E., Gasiński, M. A. & Leśniak, T., 2001. Biostratigraphy and paleoecology of the Late Cretaceous foraminiferids at Krzyworzeka Stream Section (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 49 (2): 99–107.

Michalik, M., 2001. Diagenesis of the Weissliegend sandstones in the south-western margin of the Polish Rotliegend Basin. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Mineralogicznych,Prace Mineralogiczne, 91: 3–171.

Morycowa, E.& Kołodziej, B., 2001. Skeletal microstructure of the Aulastraeoporidae (Scleractinia, Cretaceous). Bulletin of the Tohoku University Museum, 1: 187–192.

Morycowa, E., Masse, J.-P., Arias, C. & Vilas, L., 2001. Montlivaltia multiformis Toula (Scleractinia) from the Aptian of the Prebetic domain (SE Spain). Revista Espanola de Paleontologia, 16: 131–144.

Oszczypko, N.,2001. Rozwój zapadliska przedkarpackiego w miocenie (The Miocene development of the Polish Carpathian Foredeep). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 49 (8): 717–723.

Oszczypko-Clowes, M., 2001. The nannofossils biostratigraphy of the youngest deposits of the Magura nappe (East of the Skawa river, Polish flysch Carpathians) and their palaeoenvironmental conditions. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71 (3): 139–188.

Porębska, E. &Koszowska, E., 2001. Mazuelloidy - apatytowe glony z dolnego paleozoiku Gór Bardzkich (Sudety) (Mazuelloids - apatite algae from the Lower Paleozoic of the Bardzkie Mts. (Sudety Mts. Poland)). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 49: 1050–1060.

Schlirf, M., Uchman, A. & Kümmel, M., 2001. Upper Triassic (Keuper) non-marine trace fossils from the Haßberge area (Franconia, south-eastern Germany). Paläontologische Zeitschrift, 75 (1): 71–96.

Skiba, M., 2001. The origin of kaolinite from the Tatra Mts. Podzols. Mineralogia Polonica, 32: 67–77.

Uchman, A. & Álvaro, J. J., 2001. Non-marine invertebrated trace fossils from the Tertiary Calatayud-Teruel Basin, NE Spain. Reply.Revista Espanola de Paleontología, 16 (1): 167–168.

Uchman, A., 2001. Eocene flysch trace fossils from the Hecho Group of the Pyrenees, northern Spain. Beringeria, 28: 3–41.

Wolska, A.,2001. Alteration of the porphyry copper deposit type in the granodiorite from the Pilica area (Southern Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne – Prace Specjalne,19: 184–186.

Zuchiewicz, W., 2001. Geodynamika i neotektonika polskich Karpat zewnętrznych (Geodynamics and neotectonics of the Polish Outer Carpathians (southern Poland)). (In Polish, English summary). Przegląd Geologiczny, 49 (8): 710–716.

 

Inne publikacje oryginalne:

Bąk, M.,2001. Promienice z kompleksu radiolarytów środkowej i górnej jury jednostki reglowej dolnej Tatr ich znaczenie biostratygraficzne. In: Bąk, K. (ed.),Trzecie Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, MIKRO–2001, Zakopane, 31.05–2.06.2001, p. 50–53.

Birkenmajer, K., Bąk, M. & Bąk, K., 2001. Field trip C. Stop C5.3 - Sromowce Niżne-Trzy Korony Mt. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 146–150.

Bogacz, P.& Sawłowicz, Z., 2001. Organic-rich concretions from the Permian sandstones (Weissliegend) at the footwall of the Kupferschiefer copper deposits in Poland. In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century,Balkema, Lisse, pp. 35–38.

Bubik, M., Švábenická, L. & Gedl, E., 2001. Field trip B: Outer Carpathians. B.6. Hluk. In: Bubik, M. (ed.), Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, 1–7 September 2001, Czech Geological Survey, p. 69–72.

Cieszkowski, M. & Polak, A., 2001. Field trip C. Stop C4 - Skrzydlna village. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 121–126.

Cieszkowski, M.& Ślączka A., 2001. The Polish Carpathians - General Geology. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 99–108.

Cieszkowski, M.& Ślączka, A., 2001. Field trip C. Silesian and Subsilesian units. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 109–113.

Cieszkowski, M.,Gedl, E.,Ślączka, A. & Uchman, A., 2001. Field trip C. Stop C2 - Rzyki village. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 115–118.

Gradziński, M.,2001. Jaskinie Jury Ojcowskiej. (The caves of the Ojców Jura). In: Lech, J. & Partyka, J. (eds), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, pp. 95–115.

Gradziński, M., 2001. Kras i jaskinie Wyżyny Krakowskiej - zarys problematyki. In: Partyka, J. (ed.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, pp. 40–47.

Gradziński, M.,2001. Role of bacteria in the growth of cave pearls. In: Proceedings of the 13th International Congress of Speleology, Brasilia, 205/S1. [CD, 4 pp.].

Gradziński, M., Hercman, H., Nowicki, T. & Bella, P., 2001. Dark coloured laminae within speleothems as an indicator of the prehistoric man activity: cas study from (Slovakia), preliminary results. In: Proceedings of the 13th International Congress of Speleology, Brasilia, 206/S2. [CD, 4 pp.].

Gradziński, M.,Szulc, J., Motyka, J., Stworzewicz, E. & Tyc, A., 2001 Stop A1 - Laski koło Olkusza. Rozwój holoceńskiej kopuły trawertynowej. In: In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 13–17.

Kacprzak, A. & Skiba, M., 2001. Uziarnienie i skład mineralny jako wskaźnik genezy utworów macierzystych gleb w katenie stokowej Małej Rawki (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie, 9: 169–181.

Karwowski, Ł., Marynowski, L. & Rospondek, M., 2001. Organic matter from inclusions of sphalerite and marcasite from the Silesian-Cracow lead-zinc deposits. In: Piestrzyński, A., et al. (eds), Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century, Swets & Zeitlinger Publishers, Lisse, pp. 51–54.

Michalik, M.& Sawłowicz, Z., 2001. Multi-stage and long-term origin of the Kupferschiefer copper deposits in Poland. In: Piestrzyński, A. et al. (eds), Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century. A. A. Balkema, Lisse, pp. 235–238.

Michalik, M., Paszkowski, M., Sass-Gustkiewicz, M., Szulc, J. & Szuwarzyński, M., 2001. B2: Lead and zinc MVT deposits in the Muschelkalk, transgressive contact of Muschelkalk with the Palaeozoic basement (Poland), B3: Lead and zinc MVT deposits in the Muschelkalk, Palaeozoic and Mesozoic in the Kraków region (Poland). In: Sawłowicz, Z. (ed.), Mineral deposits at the beginning of the 21st century. The Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting, Geological excursion guide, August 26–29, 2001, Kraków, Poland. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków, pp. 51–88.

Oszczypko, N.& Porębski, S., 2001. Wycieczka D. Środowisko sedymentacji piasków bogucickich (górny baden). In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 230–242.

Oszczypko, N.,& Porębski, S., 2001. Stop C7 -Tylmanowa. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 188–190.

Oszczypko, N., 2001. Magura Unit - general geology. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 173–177.

Oszczypko, N.,2001.Geology of the southern margin of the Mszana Dolna tectonic window. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 195–201.

Rajchel, J. & Uchman, A., 2001. Utwory transgresywnego miocenu na fliszu jednostki skolskiej w Dubiecku (Transgressive Miocene deposits upon the flysch of the Skole unit at Dubiecko). Zeszyty Naukowe AGH, Geologia, 27 (1):71–87.

Ślączka, A.& Słomka, T., 2001. Stop C1 - Żywiec (Soła river). In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. pp. 113–115.

Ślączka, A.,2001. Stop C3 - vicinity of Lanckorona. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 119–121.

Zuchiewicz, W.,2001. History of jointing in the medial segment of the Magura Nappe. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. pp. 190–194.

Zuchiewicz, W.,2001. Poręba Wielka - small-scale faulting in the Rača and Bystrica slices of the Magura Nappe. In: 12th Meeting of the Association of European Geological Societies. Carpathian palaeogeography and geodynamics: multidisciplinary approach, Kraków, 13–15 September 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków, pp. 202–204.

 

Monografie:

Gradziński, M., Michalska, B. & Wawryka, M., 2001. Jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, Dolina Prądnika część północno-zachodnia. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców, 30 pp.

 

Abstrakty:

Badura, J., Przybylski, B., Krzyszkowski, D., Zuchiewicz, W., Farbisz, J. & Sroka, W., 2001. Late Quaternary fault scarps as indicators of young tectonic activity of SW Poland - new research project. In: Abstracts, The 3rd Czech-Polish Workshop "On recent geodynamics of the East Sudety Mts. and adjacent areas", Ramzová, November 8–10, 2001, Prague, p. 5.

Bąk, M., 2001. Zespół promienic z osadów globalnego zdarzenia beztlenowego (OAE 1a horyzont Selli) w pienińskim pasie skałkowym. In: Bąk, K. (ed.),Trzecie Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, MIKRO–2001, Zakopane, 31.05–2.06.2001, p. 8.

Bielawska, J., 2001. Maastrichtian foraminiferids from the type locality of the Frydek Formation in Moravia. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 22–23.

Bielawska, J., 2001. Poziomy otwornic planktonicznych margli typu frydeckiego strefy Żegocińskiej jednostki podśląskiej (polskie Karpaty fliszowe). In: Bąk, K. (ed.),Trzecie Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, MIKRO–2001, Zakopane, 31.05–2.06.2001, p.10.

Borzęcka-Prokop, B., Koszowska, E. & Porębska, E., 2001. Morphology and structural characterization of diadochites. In: 20th European Crystallographic Meeting, ECM, Kraków, Poland, 25th –31st August, 2001, Abstracts. Kraków, Poland, p. 256.

Bromley, R. & Uchman, A., 2001. Young Holocene beach rock ichnofabrics from hodes, Greece. In: VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, Venezuela, July 14–20, 2001. Sociedad Venezolana de Geólogos, PDVSA, [no pagination].

Bromley, R.G., Gregory, M., Uchman, A. & Martin, A., 2001. A mystery trace fossil revisited: the work of deposit-feeding bivalve, Palaeocene, California, U.S.A. In: The Palaeontological Museum, 45th Annual Meeting, 15th–19th December, 2001, Geological Museum, University of Copenhagen. Palaeontological Association Newsletter, 48: 6.

Bubniak, A. & Zuchiewicz, W., 2001. Morphotectonic properties of the Ukrainian Carpathian Foredeep. In: Adam, A., Szarka, L. & Szendröi, J. (eds),PANCARDI 2001. II. Abstracts. Sopron, p. CP–4. Biuletyn Państowego Instytutu Geologicznego, 396: 99.

Cieszkowski, M., 2001. Fore-Magura Zone of the Outer Carpathians in Poland. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 32–33.

Cieszkowski, M.,Leśniak, T. & Waśkowska-Oliwa, A., 2001. Lower Paleogene sediments of the Subsilesian Unit in the Wiśniowa Tectonic Window (Outer Carpathians, Poland).Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 34–35.

Cuong, N.Q. & Zuchiewicz, W., 2001. Morphotectonic properties of the Red River Fault Zone in Vietnam: a geomorphic perspective. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 36–38.

Cuong, N.Q. & Zuchiewicz, W., 2001. Morphotectonic properties of the Lo river fault in Vietnam: a geomorphic perspective. In: Bada, G. (ed.), Abstract Book. The Stephan Mueller Topical Conference of the European Geophysical Society Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental management. Hotel Füred, Balatonfüred, Hungary, September 22–26, 2001, p. 75.

Cuong, N.Q. &Zuchiewicz, W., 2001. Cechy morfotektoniczne młodego uskoku przesuwczo-zrzutowego na przykładzie segmentu Tam Dao uskoku rzeki Lo w północnym Wietnamie. In: Zuchiewicz, W. (ed.), IV Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski": Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika - stan badań i perspektywy rozwoju. 3–4 września 2001, Kraków. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ,pp. 32–38.

Cuong, N.Q., Zuchiewicz, W. & Tokarski, A. K., 2001. Morphotectonic properties of the Red River fault zone in Vietnam: a geomorphic perspective. 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Nice, France, 25–30 March, 2001. Geophysical Research Abstracts,p. 3. [CD-ROM].

Derkowski, A.,2001. Różnorodne metody syntezy zeolitów z popiołów lotnych jako próba utylizacji odpadów paleniskowych. Przegląd Geologiczny,49 (4): 337–338.

Derkowski, A., 2001. Synthesis of zeolites and zeolite-like phases from fly ash activated with Na-solutions. Mid-European Clay Conference 2001, Stará Lesná, Slovakia), Book of Abstracts, p. 31.

Durman, M., Jacher, M. & Kamieńska, I., 2001. Przeobrażenia hydrotermalne w granitoidach Tatr Wysokich. Przegląd Geologiczny, 49: 339.

Erdogan, B., Uchman, A., Güngör, T. & Özgül, N., 2001. Stratigraphy and trace fossil assemblages of the Lower Cambrian succession in the Sandikli region, southwestern Turkey. Fourth International Turkish Geology Symposium, Abstracts, 24–28 September, 2001. Cukurova University, Adana, p. 263.

Forma, A.& Zuchiewicz, W., 2001. Morfotektonika Gorców (polskie Karpaty Zachodnie) w świetle wybranych wskaźników morfometrycznych. In: Zuchiewicz, W. (ed.), IV Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski": Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika - stan badań i perspektywy rozwoju. 3–4 września 2001, Kraków. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ,p. 41–46.

Gasiński, M. A., Leśniak, T. & Piotrowski, M., 2001. The latest Maastrichtian of the Subsilesian Unit (Polish Outer Carpathians). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 46–47.

Gedl, E. & Gedl, P., 2001. Rewizja wieku utworów jednostki Grajcarka w profilu góry Hulina (pieniński pas skałkowy, polskie Karpaty wewnętrzne). In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 9.

Gedl, E.,2001. Late Cretaceous dinocysts of the siliceous limestones from Rzyki (Silesian Nappe, Western Outer Carpathians, Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 48–49.

Gedl, E., 2001. The latest Albian-Cenomanian age of the Lgota BEds from the Rzyki quarry (Silesian Nappe, Polish Flysch Carpathians) on the basis of dinocyst study. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 49–50.

Gedl, P. & Gedl, E., 2001. Wyniki badań palinologicznych utworów jednostki Grajcarka w Potoku Sztolnia (pieniński pas skałkowy, polskie Karpaty wewnętrzne). In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 10.

Golonka, J.& Rajchel, J., 2001. Jurassic-Palaeogene Outer Carpathian algae: the palaeogeographical setting. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 53.

Golonka, J.Krobicki, M., Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2001. Geodynamic evolution of the orogenic belts between Western Europe and Central Asia. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 51–52.

Golonka, J.,& Ślączka, A., 2001. Rifting and mantle plumes in the circum-Carpathian area. In: EUG XI 8th April - 12th April 2001 Strasbourg (France), Abstract Volume, European Union of Geosciences. Journal of Conference Abstracts 6(1): 478. Cambridge Publications, Cambridge, UK.

Golonka, J., & Ślączka, A., 2001.The Carpathians and Ouachitas: studies of geodynamic evolution stages. In: IGCP Project No. 453, Collisional Orogens, Abstracts and Programme, Institut Universaire Kurt Bösch, Sion, Switzerland, p. 13–15. University Kurt Bösch, Sion, Switzerland.

Golonka, J., Krobicki, M., Kiessling, W., Bocharova, N.J., Edrich, M., Ford, D., Pauken, R. & Wildharber, J., 2001. Source rock prediction: Late Jurassic-Earliest Cretaceous of the northern Tethyan margins, case study.Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 50–51.

Gradziński, M., 2001. Cave pisoids as bacterial subterranean oncoids. In: Wortmann, U.G. & Funk, H. (eds), International Association of Sedimentologists, 21st Meeting, IAS 2001, 3–5 September 2001, Davos, Switzerland, Abstracts & Programme, p. 178.

Gradziński, M., Chmiel, M. J. & Michalska, B., 2001. Powstanie i rozwój detrytycznych polew naciekowych w Jaskini w Sopotni Wielkiej (Beskid Żywiecki). In: Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26–28.10.2001. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 20.

Gradziński, M.& Hercman, H., 2001. Kras i jaskinie płaskowyżu Chapada Diamantina, (Brazylia). In: Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26–28.10.2001. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 21.

Gradziński, M., Hercman, H., Nowicki, T. & Bella, P., 2001. Ciemno zabrawione laminy w naciekach jako wskaźnik aktywności człowieka pradziejowego na przykładzie Jaskini Domica - wstępne wyniki badań. In: Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26–28.10.2001. Sekcja Speleologiczna PTP, Kraków, p. 22.

Gradziński, M.& Jach, R., 2001. Jaskinie lawowe - powstanie, rozwój, osady wewnętrzne. In: Materiały 35. Sympozjum Speleologicznego, Bartkowa, 26–28.10.2001. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników, Kraków,p. 23.

Gradziński, M., Jach, R.& Stworzewicz, E., 2001. Brekcje zboczowe z Doliny Długiej, Tatry Zachodnie: wiek i warunki powstania. In: Sympozjum Pokrywy Stokowe Jako Zapis Zmian Klimatycznych w Późnym Vistulianie i Holocenie. Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, p. 15–17.

Gradziński, M.,Lewandowska, A.& Szulc, J., 2001. Wapień woźnicki - węglanowe utwory przełomu triasu i jury - probemy genezy i wieku. In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 13.

Hara, U. & Kołodziej, B., 2001. Mszywioły z wapieni typu sztramberskiego z polskich Karpat fliszowych. In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 14.

Hodorowicz S.A., Koszowska E., Libucha D. & Borzęcka-Prokop B., 2001. Crystal structure refinement of tilasite from Guettara. In: 20th European Crystallographic Meeting, ECM, Kraków, Poland, 25th–31st August 2001, Abstracts. Kraków, Poland, p. 257.

Hoeck, V. & Ślączka, A., 2001. Sedimentary structures in metamorphic rocks, a case study from the Tauren Window (Alps, Austria). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 64.

Jach, R.,2001. Facies variation of the Lower/Middle Jurassic deposits, Križna Unit, Polish West Tatra Mountains: Preliminary results. In: Wortmann, U.G. & Funk, H. (eds), International Association of Sedimentologists, 21st Meeting, IAS 2001, 3–5 September 2001, Davos, Switzerland, Abstracts & Programme, p. 51.

Jach, R., 2001. Lower Jurassic spiculite facies from the Lower Subtatric Succession of the Tatra Mountains, Poland. In: 12th Meeting of Association of European Geological Societies, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 70–71.

Jach, R., 2001. Sytuacja geologiczna Skał Gaudynowskich, rów Rybnej, Wyżyna Krakowska. In: Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne - referaty, postery, sesje terenowe. Ojców, 10–11 maja 2001 r. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, pp. 59–60.

Jach, R., 2001. Zmienność facjalna utworów przełomu jury dolnej i środkowej, jednostka kriżniańska, Polskie Tatry Zachodnie. In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 15.

Jach, R. & Tyszka, J., 2001. "Toarckie wydarzenie anoksyczne", profil z Doliny Długiej (jednostka kriżniańska, Tatry Zachodnie). In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p. 16.

Kędzierski, M., 2001, Nanoplankton wapienny z dolnego oksfordu okolic Krakowa. In: II Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego JURASSICA, Starachowice, 27–29 września 2001, Polskie Towarzystwo Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny, p.17.

Kiebała, A., Kusiak, M., Michalik, M. & Paszkowski, M., 2001. Heavy minerals from streams alluvia in the Western Tatras - geological implications. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, 19: 79–81.

Kolasa, K. & Ślączka, A., 2001. Z badań nad środkowo-mioceńskimi solami złoża Wieliczka (zapadlisko przedkarpackie). Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, "Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku" Kraków 28 i 29 czerwca 2001 r., p. 35–38. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Koszowska, E. & Leszczyński S., 2001. Glaucony in flysch of the Polish Outer Carpathians : A case study from the Magura BEds (Oligocene) in Folusz. In: Mid-European Clay Conference "01, Book of Abstracts, Slovakia, Stará Lesná 9–14 September 2001, p. 71.

Koszowska, E.,2001. Kalcyfiry forsterytowe z Zawiercia. Przegląd Geologiczny, 49: 343.

Koszowska, E.,Szulc, J. &Wolska, A., 2001. Pyroclastic intercalations within Anisian-Ladinian carbonates in the Western Tatra Mts., Poland. Mid-European Clay Conference "01, Book of Abstacts, Slovakia, Stará Lesná 9–14 September 2001, p. 72.

Krobicki, M., Czepiec, I., Golonka, J. & Studencka, B., 2001. Paleoenvironmental aand paleogeographical distribution of Meso-Cenozoic oyster Buildups. Paleobiogeography & Paleoecology 2001, International Conference, May 31-June 2, 2001, Piacenza & Castell'Arquato Italy, Piacenza & Castell'Arquato, Italy, p. 73–74.

Leśniak, T. & Machaniec, E., 2001. Margle węglowieckie w oknie tektonicznym Wiśniowej (jednostka podśląska). (Węglówka marls in the Wiśniowa tektonic windows, Subsilesian Unit). "Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku" Jubileusz 50-ciolecia Kraków, p. 47–51.

Leśniak, T., Waśkowska-Oliwa, A. & Cieszkowski, M., 2001. Dolnopaleogeńskie utwory jednostki podśląskiej oknie tektonicznym Wiśniowej. Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku - Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. AGH, Kraków. 28–29 czerwiec 2001, Kraków, 39–42.

Leszczyński, S.,2001. Carpathian flysch sea in Late Eocene-Early Oligocene: Example of oxygenation decline. In: Wortmann, U.G. & Funk, H. (eds), International Association of Sedimentologists, 21st Meeting, IAS 2001, 3–5 September 2001, Davos, Switzerland, Abstracts & Programme, pp. 99–100.

Leszczyński, S.,2001. Magura BEds of the Siary Zone (Polish Outer Carpathians): Sediments of a diachronous submarine ramp in a confined basin: Turbidite sedimentation in confined systems. In: Nice, France, 9–11 September 2001, Abstract Volume, p. 38.

Leszczyński, S., 2001. Polish Outer Carpathians in Late Eocene-Early Oligocene: development of bottom-water oxygenation. In:Abstracts. Carpathian Petroleum Conference. Wysowa, Poland, 27–30 June 2001, p. 66–78.

Leszczyński, S., 2001. Upper Eocene-Lower Oligocene of the Siary zone of the Magura nappe (Western Outer Carpatians): deposits of diachronous submarine ramp. In: Sediment 2001, Jena, 6.6.–8.6.2001. Schriftenreiche der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 13: 64.

Lewandowska, A.& Bochenek, K., 2001. New granitoid ksenoliths from Zalas rhyodacite. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne, 18: 106–108.

Lewandowska, A.,Szulc, J.& Gradzinski, M., 2001. Noncarbonate components of Wozniki Limestone. Preliminary results.Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Prace Specjalne, 19: 109–111.

Machaniec, E.& Leśniak, T., 2001. Biostratigraphy an palaeoecology of the Upper Cretaceous Węglówka marls on the basis of small foraminifera (Outer Carpathians, Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 99.

Michalik, M., 2001. Clay minerals in the diagenesis of the Weissliegend sandstones from the SW part of the Polish Rotliegend sedimentary basin. In: Mid-European Clay Conference, Stará Lesná, 9–14 September 2001, Book of Abstracts, p. 85.

Oszczypko, N.& Oszczypko-Clowes, M., 2001. The Early Miocene paleogeography of the Carpathian Foreland Basin (Outer Western Carpathians). In: Wortmann, U.G. & Funk, H. (eds), In: Wortmann, U.G. & Funk, H. (eds), International Association of Sedimentologists, 21st Meeting, IAS 2001, 3–5 September 2001, Davos, Switzerland, Abstracts & Programme, p. 91–92.

Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2001. The late Badenian saline basin in the Polish and Ukrainian Carpathians. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 118.

Oszczypko, N. & Ślączka, A., 2001. The Late Badenian Saline Basin in the Polish and Ukrainian Carpathians. In: Wortmann, U.G. & Funk, H. (eds), International Association of Sedimentologists, 21st Meeting, IAS 2001, 3–5 September 2001, Davos, Switzerland, Abstracts & Programme, p. 56.

Oszczypko, N.,2001. From the Terminal Flysch Basin to the Carpathian Foredeep Basin-West Carpathian case study. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego,396: 116.

Oszczypko, N.,Golonka, J., Krobicki, M., Leśniak, T. & Słomka, T., 2001. Palaeotectonic mapping and subsidence modeling of the Outer West Carpathians.Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 117.

Oszczypko-Clowes, M.& Oszczypko, N., 2001. The Early Miocene Carpathian Foreland Basin (Western Carpathians, Poland). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 115–116.

Pieczonka, J., Piestrzyński, A. & Sawłowicz Z., 2001. Copper-silver deposits in the Lubin-Głogów district (Poland). In: Sawłowicz, Z. (ed.), Mineral deposits at the beginning of the 21st century. The Joint 6th Biennial SGA-SEG Meeting, Geological excursion guide, August 26–29, 2001, Kraków, Poland. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków, pp. 5–50.

Rajchel, J. &, Golonka, J., 2001. Neogene Outer Carpathian algae: the palaeogeographical setting. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 130–131.

Rustamov, M.I, Narimanov, A.A., Believ, M.M, Lawver, L.A & Golonka, J., 2001. Geodynamic evolution of Paleotethys of Caucasian-Caspian regionInternational symposium "Geodynamics and petroleum systems of Black Sea-Caspian region" Thesis of III International Conference, Crimea, Gurzuf, 17–21 September, 2001, p. 134–137. Gurzuf, Ukraine.

Salata, D., 2001. Chromian spinels of the Szczawnica (Magura nappe) and the Jarmuta (pieniny klippen belt) formations-preliminary results. Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Prace Specjalne, 19: 150–152.

Salata, D., 2001. Heavy minerals of the Ropianka formation on the southern margin of the Mszana Dolna tectonic window (Magura nappe, Polish Flysch Carpathians). Biuletyn Państowego Instytutu Geologicznego, 396: 134–135.

Salata, D., Waśkowska-Oliwa, A.& Cieszkowski, M., 2001. Analyase of small foraminifera and clay minerals of bentonite-like layers within Czerwin bEds (Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians) - preliminary results. Slovak Geological Magazine, 7: 43–44.

Skiba, M.,2001. Mineral composition of the podzols from the Tatra Mts. and the Cola Peninsula. Mid-European Clay Conference, Stará Lesná, September 9–14, 2001, Book of Abstracts, p. 100.

Skiba, M.& Michalik, M.,2001. Detrital and authigenic silicate minerals in Triassic carbonate rocks from the Tatra Mts.Mid-European Clay Conference, Stará Lesná, September 9–14, 2001, Book of Abstracts, p. 101.

Stankiewicz, B., 2001. Constraints in the identification of Miocene lithophacies of the Carpathian Foredeep based on the geophysical well logging. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 143–144.

Szeliga, W. & Michalik, M., 2001. Zmiany kontaktowe i hydrotermalne w obrzeżeniu intruzji andezytowej Jarmuty w Małych Pieninach. Przegląd Geologiczny, 49: 350.

Ślączka, A.& Golonka, J., 2001. Various models of the geodynamic evolution and paleogeography of the Carpathian region. In: EUG XI 8th April - 12th April 2001 Strasbourg (France), Abstract Volume, European Union of Geosciences, p. 533. Journal of Conference Abstracts, 6(1): 533.

Uchman, A.& Bromley, R., 2001. Shelf and deep-sea Ophiomorpha ichnofabrics from Rhodes, Greece. In:VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, Venezuela, July 14–20, 2001. Sociedad Venezolana de Geólogos, PDVSA, [no pagination].

Uchman, A.& Wetzel, A., 2001. Ichnofabric and sequentional colonization of muddy turbidites from the Eocene Beloveža Formation, Carpathians, Poland. In: VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, Venezuela, July 14–20, 2001. Sociedad Venezolana de Geólogos, PDVSA, [no pagination].

Uchman, A., 2001. Deep-sea trace fossils: on the edge of terra incognita. In: 4th Reunión Argentina de Icnología y Segunda Reunión de Icnología del Mercosaur, Resúmenes, 24 al 28 Septiembre 2001, Tucumán, Argentina, p. 13.

Uchman, A., 2001. Graphoglyptid trace fossils: Their ethology, ecology and evolution. In: Paleontology in the New Millennium, North American Paleontological Convention 2001, Program & Abstracts. Museum of Paleontology, University of California, Berkeley, p. 128.

Uchman, A., 2001. Ichnofabrics from Lower Createcous dark flysch deposits of the Carpathians, Poland. In: VI International Ichnofabric Workshop, Isla Margarita & Puerto La Cruz, Venezuela, July 14–20, 2001. Sociedad Venezolana de Geólogos, PDVSA, [no pagination].

Uchman, A.,2001. Ichnological record of oxygenation changes in the Lower Cretaceous flysch deposits of the Silesian Unit, Polish Carpathians. In: Zuchiewicz, W. (ed.), Carpathians Palaeogeography and Geodynamics: A Multidisciplinary Approach, 12th Meeting of the Association of European Geological Societies, MAEGS 2001, Kraków, Poland, 8–15 September, 2001, Abstracts. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 159–160.

Uchman, A., Demírcan, H., Toker, V., Derman, S., Sevim, S. & Szulc, J., 2001. Borings from a Miocene rocky shore in the Mut Basin, Southern Turkey. In: Fourth International Turkish Geology Symposium, Working Progress in the Geology of Turkey and Its Surroundings, 24–28 September, Abstracts. Adana, Çukurova University, Adana, p. 265.

Waśkowska-Oliwa A., Bąk M.& Barwicz-Piskorz W., 2001. Biostratygrafia oraz interpretacja paleośrodowiska sedymentacji dolnoeoceńskich pstrych łupków w jednostce podśląskiej na podstawie zespołu otwornic i promienic.In: Bąk, K. (ed.),Trzecie Ogólnopolskie Warsztaty Mikropaleontologiczne, MIKRO–2001, Zakopane, 31.05–2.06.2001, p. 38.

Waśkowska-Oliwa A., Bąk M. &Barwicz-Piskorz, W., 2001. Biostratigraphy and paleoenvironmental analysis of benthic foraminifera and radiolarians in Palaeogene variegated shales of the Subsilesian Unit, Polish Flysh Carpathians. In: Abstract Book of International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Praha, 2001. [no pagination].

Wilczyńska-Michalik, W. & Michalik M., 2001. Skład izotopowy oraz udział wybranych jonów w opadach atmosferycznych i minerałach krystalizujących na powierzchni wapieni - próba interpretacji współzależności. In: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15–16 litopada 2001, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, p. 20–21.

Wilczyńska-Michalik, W. & Michalik, M.,2001. Wpływ zanieczyszczeń atmosfery na wietrzenie skał. Przegląd Geologiczny, 49: 353.

Wolska, A., 2001. Żyły skaleniowe w strefach zbrekcjowanych osłony granodiorytu z Pilicy. Przegląd Geologiczny, 49 (4): 353–354.

Zuchiewicz, W.& McCalpin, J.P., 2001. Cechy morfotektoniczne młodego uskoku normalnego na przykładzie uskoku Wasatch w stanie Utah (USA). In: Zuchiewicz, W. (ed.), IV Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski": Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika - stan badań i perspektywy rozwoju. 3–4 września 2001, Kraków. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, pp. 95–99.

Zuchiewicz, W., 2001. History of jointing in the medial segment of the Magura Nappe. In: Adam, A., Szarka, L. & Szendröi, J. (eds), PANCARDI 2001. II. Abstracts. Sopron, p. CO–8.

Zuchiewicz, W.,2001. Neotectonics of the Polish Outer Carpathians: some insighs from geomorphic studies. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 170.

Zuchiewicz, W.,2001. Structural evolution of the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians) in the light of the studies of joints. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 171–172.

Zuchiewicz, W.,2001. Wprowadzenie. In: Zuchiewicz, W. (ed.), IV Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski": Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika - stan badań i perspektywy rozwoju. 3–4 września 2001, Kraków. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, pp. 5–10.

Zuchiewicz, W.,2001. Wybrane aspekty czwartorzędowej geodynamiki polskich Karpat zewnętrznych. In: Zuchiewicz, W. (ed.), IV Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski": Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika - stan badań i perspektywy rozwoju. 3–4 września 2001, Kraków. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ,pp. 90–94.

 

Inne:

Gradziński, M., 2001. Caves in Poland. In: Polish Caving 1997–2001. Caving Commision of the Polish Mountaineering Association, Warszawa, pp. 3–5.

Leszczyński, S., Gasiński, M. A.,2001. Stanisław Dżułyński 1924–2001. Przegląd Geologiczny, 49: 1039.

Rindsberg, A. K. & Uchman, A., 2001. Friends of ichnology: addresses. Ichnology Newsletter, 23:143–156.

Rindsberg, A. K. & Uchman, A. (eds), 2001. Ichnology Newsletter, 23. Kraków, Poland, 160 pp.

Rindsberg, A. K. & Uchman, A., 2001. Introduction. Ichnology Newsletter, 23:7–8.

Ślączka, A.,Wilk Z. & Gradziński R., 2001. Rafał Unrug. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 71: 135–137.

Uchman, A. & Przybyłowicz, Ł., 2001. Spiralne ślady życia z dolnego trzeciorzędu w otoczeniu Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe, Warszawa, 2001(1): 18.

Uchman, A. & Rindsberg, A. K., 2001. Bibliographia Ichnologica 1990–1995. 152 pp.

Uchman, A.& Rindsberg, A. K., 2001. Bibliographia ichnologica 2000, with complementary data for 1996 to 1999. Ichnology Newsletter, 23: 76–115.

Uchman, A.& Rindsberg, A. K., 2001. Repositories of type and other specimens of trace fossils. Ichnology Newsletter, 23: 70–75.

Zuchiewicz, W.(ed.), 2001. Abstracts. 12th Meeting of the Association of European Geological Societies MAEGS 2001. Kraków, Poland, 8–15 September, 2001 "Carpathians palaeogeography and Geodynamics: A Multidsciplinary Approach". Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396: 1–174.

Zuchiewicz, W.(ed.), 2001. IV Ogólnopolska Konferencja "Neotektonika Polski": Neotektonika, morfotektonika, sejsmotektonika - stan badań i perspektywy rozwoju. 3–4 września 2001, Kraków. Materiały konferencyjne. Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, ING UJ, pp. 1–99.

Zuchiewicz, W., 2001. Nowe stowarzyszenie: Galicia Tectonic Group. Przegląd Geologiczny, 49 (9): 756–757.