EU Projects

Projekty w ramach Funduszy Strukturalnych UE

realizacja na poziomie ING UJ - dr Beata Dziubińska

1) POIŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko); „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ"

Projekt: Pracownie I stopnia C0; Wyposażenie Pracowni Geologicznej P21

 

 

 

2) MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013); „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia"

Projekt: DZIAŁANIE 3 - Modernizacja pracowni Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi; Zadanie 8 - Modernizacja Pracowni Geologicznej

 

W obu projektach zakupione zostało 158 szt. Przedmiotów typu sprzęt do laboratoriów na łączną kwotę: 297 114,77 zł.

Projekt- ilość przedmiotów

Kwota przeznaczona przez UE w zł

Kwota wydatkowana w zł

POIŚ – 80 szt.

 

150 934,00

165 432,79

MRPO- 78 szt.

 

138 733,50

131 681,98

razem

289 667,50

297 114,77

Nasze laboratoria wzbogaciły się o następujące sprzęty:

Wirówkę wysokiej klasy,

Ekstraktory Soxhleta z chłodnicą Allihna,

Biurety cyfrowe,

Pipetory,

Pipetusy,

Lampa UV do chromatografii,

Strzykawki do chromatografii,

Kapilarne kolumny chromatograficzna typu HP-35 i typu DB-5,

Podzielniki próbek,

Wagi laboratoryjne,

Wagi precyzyjne,

Stoły wagowe bez szafki,

Łaźnie wodne 8-stanowiskowe,

Łaźnie wodno piaskowo-olejowe,

Płyta grzewcze,

Płaszcze grzewcze,

Mieszadło magnetyczne pojedyncze,

Mieszadła magnetyczne 4-stanowiskowe z grzaniem,

Monitor y LCD,

Kamery cyfrowe z adapterem,

pH-metry,

Konduktometry