Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Dr Maciej Kania

Dr Maciej Kania

Department of Mapping Geology and Tectonics
Position: Research Assistant
Room: 2.35
Phone: 12 664 4379
E-mail:maciej.kania@uj.edu.pl

Research interests:

  • Tectonics and structural geology, especially microtectonics and petrotectonics, as well as dynamic and kinematic analysis
  • Petrology of the fault rocks
  • Structural geology of crystalline massifs
  • Geology of the Tatra Mts.
  • Geology of the Tatra Mts.
  • Geology of the Tatra Mts.

Current focus is on:

  • Shear zones in the Western Tatra Mts.

Web Content Display Web Content Display

Professional career

PhD in Earth Sciences: 2012, Jagiellonian University
Title of PhD thesis: The structure and the evolution of the Alpine age shear zones in the crystalline rocks of the Polish part of the Western Tatra Mts.

MSc in Geology: 2006, Jagiellonian University

Teaching experience:
Courses in 2013/2014:

Tectonics (structural geology) laboratories
An introduction to the cartography, topography and teledetection laboratories
Practical geology – field course

Organization of conferences:

The Tatra Geological Workshop – Zakopane 2011 – cooperation in the Tectonics part.

Scientific and teaching experience abroad: 2007, one-month scholarship at Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca

Five recent publications

Stan, D., Stan-Kłeczek, I., Kania, M., 2016. Geophysical approach to the study of a periglacial blockfield in a mountain area (Ztracené kameny, Eastern Sudetes, Czech Republic) Geomorphology, Available online 12 December 2016, In Press, Corrected Proof , doi: 10.1016/j.geomorph.2016.12.004

Kania, M., 2015. Microstructures of shear zones from selected domains of the Western Tatra Mountains Geological Quarterly, 59(4), 679-699.

Kania, M., 2014. Microfabric diversity and grain shape analysis of fault rocks from the selected areas of the Western Tatra Mountains. Geological Quarterly, 58(1), 3-18

Kania, M.; Wolska, A., 2009. Deformation structures in the gneissic exotic pebbles from the area of Wołosate (Cisna sandstone, Dukla tectonic unit, Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 63 – 78.

Jagiellonian University Repository

Read More o

Full list of publications

Peer reviewed papers in journals indexed by Web of Science:

Kania, M., (in press). Microfabric diversity and grain shape analysis of fault rocks from the selected areas of the Western Tatra Mountains. Geological Quarterly, 58 (1), doi:10.7306/gq.1129.
Kania, M.; Wolska, A., 2009. Deformation structures in the gneissic exotic pebbles from the area of Wołosate (Cisna sandstone, Dukla tectonic unit, Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 63 – 78.

Conference abstracts:

Kania, M., 2013. Microstructures of the deformed rocks in the crystalline core of the Western Tatra Mts. Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations, Smolenice, 16 – 19 October 2013.
Kania, M., 2013. Kinematics and deformational regime of the selected shear zones in the Western Tatra Mts. crystalline rocks. Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of interregional correlations, Smolenice, 16 – 19 October 2013.
Kania, M., 2011. Alpejskie strefy ścinania kruchego i podatno-kruchego w krystaliniku zachodniego otoczenia doliny Chochołowskiej. W: Rychliński, T.; Jaglarz, P. (eds.), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, 13 – 16 października 2011, p. 84.
Kania, M., 2010. Microstructural analysis of the shear zones from the crystalline core of the Western Tatra Mountains. W: Mineralia Slovaca (42) – Geovestnik, Environmental, Structural and Stratigrapical Evolution of the Western Carpathians, Bratislava, 2 – 3. 12.2010. p. 512.
Kania, M., 2010. Analiza mikrostrukturalna skał stref ścinania w krystaliniku Tatr Zachodnich – wstępne wyniki. W: IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek – nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, Zakopane, 14 – 16 października 2010. p. 77.
Kania, M., Wolska, A., 2008. Charakterystyka petrologiczno-mineralogiczna egzotyków gnejsowych z piaskowców ciśniańskich (płaszczowina dukielska). W: Haczewski, G. (eds.), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26 – 28 czerwca 2008 – Abstrakty. str. 46.