Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Najcenniejsze zbiory Biblioteki ING UJ pochodzą z końca XVIII i XIX wieku. Wśród nich warto wymienić:

Atlas Geologiczny Galicyi

unikatowe dzieła rękopiśmienne Ludwika Zejsznera;

litografowane mapy autorstwa Pusch'a, Roemer'a, Hohenegger'a.

 

Niestety wiele cennych zbiorów, głównie kartograficznych, zostało zniszczonych w czasie wojny lub zagubionych podczas przeprowadzki z budynku przy ulicy Św. Anny do siedziby przy ulicy Oleandry 2A.

W Bibliotece na bieżąco monitorujemy rynek polski i zagraniczny wybierając najcenniejsze pozycje z zakresu geologii i nauk o Ziemi. Oferujemy najnowsze wydania książek w języku angielskich – m.in. prestiżowych wydawnictw – Springer, Elsevier.

Studentom Geologii UJ zapewniamy dostęp do tzw. literatury zalecanej. Mowa tu o literaturze podstawowej i uzupełniającej, która obowiązuje studentów do zaliczenia sylabusów modułu kształcenia. W Wypożyczalni zostały wydzielone regały na których prezentujemy zalecaną literaturę. Znalazło się na nich ponad 250 tytułów książek polskich i anglojęzycznych oraz publikacje z czasopism o tematyce geologicznej.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć aktualny wykaz literatury zalecanej w sylabusach podzielony wg kursów dla pierwszego i drugiego stopnia - kierunek „Geologia”. Wykaz jest dostępny w przystępnej dla studentów formie.

Użytkownikom oferujemy kilkaset tytułów czasopism gromadzonych od końca XIX w., w tym najnowsze tytuły polskie i zagraniczne.

Stale prenumerujemy najważniejsze tytuły polskich czasopism geologicznych, m.in.:

Acta Geologica Polonica

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Geological Quarterly

​Acta Palaeontologica Polonica

Gromadzimy materiały konferencyjne z sympozjów geologicznych odbywających się na terenie Polski i poza jej granicami.

Oferujemy publikacje wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Archiwizujemy wszystkie prace dyplomowe – doktorskie, magisterskie i licencjackie –absolwentów Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Pierwsza zachowana praca magisterska pochodzi z 1948 r.