Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Schedule for the academic year 2020/2021
The academic year 2020/2021 starts on 1 października 2020 and ends on 30 września 2021
It consists of two semesters:
Winter semester: od 1 października 2020 roku do 24 lutego 2021 roku
Summer semester: od 25 lutego 2021 roku do 30 września 2021 roku
Lectures and classes will be held in the following periods:
  • od 2 października 2020 roku do 22 grudnia 2020 roku
  • od 7 stycznia 2021 roku do 28 stycznia 2021 roku
  • od 25 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku
  • od 7 kwietnia 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku
Examination periods
Zimowa
od 29 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku
Zimowa poprawkowa
od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku
Letnia poprawkowa
od 1 września 2021 roku do 15 września 2021 roku
Holidays
Przerwa świateczna
od 23 grudnia 2020 roku do 6 stycznia 2021 roku
Przerwa semestralna
od 11 lutego 2021 roku do 17 lutego 2021 roku
Przerwa świąteczna
od 1 kwietnia 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku
Przerwa wakacyjna
od 30 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku
Additional holidays

2 maja 2021 roku

piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Note

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału – z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału – może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022..

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.