Lectures in schools - 2014

W lutym oraz marcu 2014 roku w LO im. T Kościuszki oraz w IV LO im. KEN w Bielsku- Białej obyły się serie prelekcji dla klas II oraz III, których zadaniem było zapoznanie uczniów z kierunkiem GEOLOGIA w naszym instytucie. Prelekcje prowadzone były przez Aleksandrę Dec (absolwentka, obecnie doktorantka) oraz Adama Wierzbickiego (obecny magistrant). Podczas spotkań z przedstawicielami ING UJ uczniowie liceów mieli okazję uzyskać informacje o tematyce studiów, kryteriach kwalifikacji na nasz kierunek, standardach oraz jakości kształcenia, losach absolwentów kierunku geologia oraz perspektywach zatrudnienia.Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem licealistów.

1 /image/image_gallery?uuid=c8eef70a-a212-4615-b421-888617bf830f&groupId=4243866 1200 797 2 7
2 /image/image_gallery?uuid=f743eb4a-5bee-4ea0-8029-9c5da0375cdd&groupId=4243866 1200 797 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=fbc5935b-bcac-42fb-8bdb-c35bc1a2a7a8&groupId=4243866 1200 797 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=b886a582-439d-49b4-a7b3-d95a233423ab&groupId=4243866 1200 900 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=3b23e62e-0424-45cb-8a56-e96ec864bbcc&groupId=4243866 1200 900 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=96dcaa68-b7c6-4374-a25a-d6b987a65ac7&groupId=4243866 1200 900 7 5