Statistics

 

Wykres 13. Czy ukończenie wybranego kierunku studiów daje szansę na podjęcie pracy w zawodzie zgodnej ze zdobytym wykształceniem?

 

Wykres 21. Czy ukończenie przez Pana/Panią danego kierunku studiów znalazło się wśród wymagań stawianych przy rekrutacji przez obecnego pracodawcę?

 

Wykres 22. W jakiej formie jest Pan/Pani zatrudniony/a?

 

Wykres 23. Czy jest Pan/Pani zatrudniony/a na pełnym etacie?

 

Wykres 24. Czy Pana/Pani zdaniem obecnie wykonywana praca jest zgodna ze zdobytym wykształceniem tzn. zgodna z ukończonym kierunkiem studiów?

 

Źródło:

Biuro Karier UJ

Pełny raport Biura Karier UJ