Graduates

Odwiedzana przez Państwa strona poświęcona jest prezentacji losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego kończących studia licencjackie i magisterskie na kierunku Geologia prowadzonym w Instytucie Nauk Geologicznych. Strona ta ma jednocześnie umożliwiać przyszłym kandydatom zapoznanie się z perspektywami pracy zawodowej po ukończeniu studiów jak również możliwościami podjęcia pracy w zawodach pokrewnych geologii.

Od kilku lat prowadzone są na Uniwersytecie Jagiellońskim badania losów zawodowych absolwentów prowadzone przez Biuro Karier UJ. Wyniki tych badań opracowywane są w postaci raportów, które udostępniane są m.in. na stronie internetowej UJ. W zakładce Statystka zamieszczone są w formie graficznej wyniki najnowszego badania (2010/2011), oparte na podstawie pytań ankietowych dotyczących kierunku GEOLOGIA prowadzonego w Instytucie Nauk Geologicznych.

W zakładce Rekomendacje mogą Państwo zapoznać się z historią zawodową osób które ukończyły u nas studia geologiczne i podzieliły się swoimi opiniami i spostrzeżeniami mogącymi pomóc przyszłym kandydatom w wyborze GEOLOGII!