Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Elżbieta Machaniec

dr Elżbieta Machaniec

Stanowisko: adiunkt
Pokój: 2.20.0
Telefon: 12 664 4370
E-mail: elzbieta.machaniec@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • kredowo-paleogeńskie małe i duże otwornice;
 • taksonomia, biostratygrafia i paleoekologia małych i dużych otwornic;
 • rekonstrukcje paleośrodowiskowe;
 • kredowo-paleogeńskie wydarzenia biotyczne;

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Zmiany klimatyczne pogranicza eocenu/oligocenu w oparciu o biowydarzenia - północne obrzeżenie Tatr.
 • Biostratygrafia oraz warunki sedymentacji kredowych osadów jednostki śląskiej podśląskiej (polskie Karpaty fliszowe) na podstawie zespołów otwornicowych.
 • Biostratygrafia i interpretacja środowiska depozycyjnego w oparciu o otwornice górnokredowych osadów regionu Krakowa i niecki miechowskiej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edukacja:

 • Magisterium: 1994, Temat: The model of the growth stages of Nummulitidae based on biometrical analyses of the selected species.
 • Doktorat: 2002, Temat: Analiza mikropaleontologiczna górnokredowych margli węglowieckich jednostki podśląskiej w polskich Karpatach zewnętrznych

Stanowisko

 • 1994 - 2004 – asystent naukowo-dydaktyczny w ING UJ
 • 2004 – adiunkt w ING UJ

Doświadczenie dydaktyczne:
Promotor 5 prac magisterskich, 10 prac licencjackich.

Prace magisterskie:

 • Dąbek, S., 2009. Analiza osadów kredowych z okolic Miechowa (Jeżówka, Antolka) na podstawie otwornic. Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska.
 • Malina, L., 2009. Biostratygrafia i paleoekologia górnokredowych osadów wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska.
 • Jabłońska, J., 2009. Sedymentacja osadów węglanowych eocenu tatrzańskiego w Dolinie Lejowej i na Polanie Molkówka. Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska.
 • Szczepaniak, M., 2010, Sedymentacja osadów węglanowych eocenu tatrzańskiego pomiędzy Doliną Kościeliską a Stanikowym Żlebem, Tatry Zachodnie. Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska.
 • Jędrasik, P., 2011. Sedymentacja eocenu numulitowego na Polanie Molkówka, w Żlebach: Macickim, Jarońcu, Broniarskim. Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska.

Zajęcia dydaktyczne w przeszłości:

 • Geologia dynamiczna - ćwiczenia dla studentów kierunku Geografia
 • Podstawy geologii - ćwiczenia dla studentów kierunku biologiczno-geograficznego
 • Mikropaleontologia - ćwiczenia
 • Mikropaleontologia - duże otwornice-wykład
 • Podstawy paleontologii-ćwiczenia
 • Paleozoologia - ćwiczenia
 • Geologia okolic Krakowa - zajęcia terenowe dla studentów kierunku Geologia i kierunku Biologia - Geologia, spec. Ochrona Przyrody
 • Zajęcia terenowe w Tatrach i Pieninach

Kierownictwo projektów badawczych:

 • Kierownik grantu MNiSW nr PB 0529/332 zakończonego w 2011 r.; temat: Sedymentacja osadów eocenu tatrzańskiego i czynniki ją warunkujące.
 • Kierownik grantu MNiSW nr 6 P04D 028 18 zakończonego w 2001 r.; temat: Biostratygrafia oraz warunki sedymentacji późnokredowych margli typu węglowiec kiego w profilu strato typowym Węglówka (jednostka podśląska, polskie Karpaty fliszowe) na podstawie zespołów małych otwornic.
 • projekt badawczy finansowany z Wydziałowej Rezerwy Badań Własnych (WRBW) zakończony w 2007 r.; temat: Wiek i środowisko depozycji oceanicznych, „czerwonych" utworów marglistych wieku późnokredowego (tzw. CORBs) w Pienińskim Pasie Skałkowym – badania mikropaleontologiczne i mineralogiczno-geochemiczne
 • Udział w projekcie IGCP 463 - International Geological Correlation Program Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: Response to Ocean/Climate Global Change.

Staże zagraniczne

 • 1992-1994 – Basel University, Szwajcaria (Large Foraminifera Research)
 • 1994-1995 – Naturwisenschaft Museum w Bazyleii Szwajcaria (Large Foraminifera Research - Nummulitidae)
 • 10.1996- 02.1997 Institut Für Paleontologie, Universitat Wien; Bezeihnungen, von Biomasse und Wachstum bei ausgewälten Grossforaminiferen. Stypendium przyznane przez - Republik Österreich Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung
 • 1999 – IAS Short Course on Sequence Stratigraphy, Prague (Czech Republic)
 • 2002 – IAS Short Course on high-resolution sequence- and cyclostratigraphy of fluvial to shallow-marine successions. 9-13 September 2002, Sofia, Bułgaria.
 • 2004 – Univeristatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca Rumunia stypendium w ramach CEEPUS

Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową

 • Nagroda przyznana przez Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians w Bratysławie 2002
 • Praca doktorska – wyróżnienie Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003
 • Stypendium Rektorskie Funduszu Naukowego na rok 2004/2005
 • Nagroda Rektora UJ - 2004
 • Nagroda zespołowa – 2010

Członkostwa w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Geologiczne – członkostwo od 1995 r.,
 • International Association of Sedimentologists – członkostwo od 1999 r
 • 2006 - Koordynator lokalny programu stypendialnego CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) - program wymiany studentów obejmujący kraje Europy Środkowej.

Organizacja konferencji naukowych:

 • Konferencja COMETT (Program międzynarodowy w ramach projektu EU) Larger Foraminifera: an International Training Course in Applied Palaeontology of Shallow Water Carbonate Environments w Bazylei 1993,1994 – organizacja konferencji.

XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystawa Geologicznego – 1997 Zakopane – współudział w prowadzeniu wycieczki terenowej.

LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009 r. - współudział w prowadzeniu wycieczki terenowej.

XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskiego Towarzystwa Naukowego Paleo 2013. Aktualizm i antyaktualizm – współudział w prowadzeniu wycieczek terenowych.

Konferencje naukowe międzynarodowe:

 • Konferencja Larger Foraminifera: an International Training Course in Applied Palaeontology of Shallow Water Carbonate Environments w Bazylei (1993,1994)
 • Konferencja Carpathian Geology 2000 w Smolenicach (1999)
 • Congress of Carpathian-Balkan Geological Association w Bratysławie
 • Konferencje Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians w Bratysławie (2000, 2002, 2008, 2010)
 • Konferencje International Associations of Sedimentologists (IAS) - (Opatija, Coimbra, Alghero)
 • Meeting of IGCP 463 2004 (Upper Cretaceous Oceanic Red BEds; Response to Ocean/Climate Global Change), Ancona, September 21-24.09. 2002
 • International Symposium on the Cretaceous Neuchatel 2005
 • Conference of Czech, Polish and Slovak Paleontologists (Bratyslava, Bańska Bystrica)

Worobiec, G., Jach, R., Machaniec, E., Uchman, A. & Worobiec, E., 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mts (Poland): Taxonomical revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65: 203–226. doi: 10.1515/agp-2015-0008

Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F. J., Machaniec, E. & Kędzierski, M., 2013. Ichnological characteristics of Late Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around the OAE-2 event: a case from the Rybie section, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 222–231. doi:10.1016/j.cretres.2011.12.010

Jach, R., Machaniec, E. & Uchman, A., 2012. The trace fossil Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland: morphology and palaeoenvironmental implications. Lethaia, 45: 342–355. doi:10.1111/j.1502-3931.2011.00289

Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2012. Bio-events, foraminiferal and nannofossil biostratigraphy of the Cenomanian/Turonian boundary interval in the Subsilesian Nappe, Rybie section, Polish Carpathians. Cretaceous Research, 35: 181–198. doi:10.1016/j.cretres.2011.12.010

Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. Morphotype variation of orthophragminids as a paleoecological indicator: A case study of Late Bartonian limestone, Pod Capkami Quarry, Tatra Mts, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 199–205.

więcej o

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

 • Bąk, K., Rubinkiewicz J., Garecka M., Machaniec E., Dziubińska B. 2001. Exotics-bearing layer in the Oligocene flysch of the Krosno Beds in the Fore - Dukla Zone (Silesian Nappe, Outer Carpathians); Bieszczady Mts, Poland". Geologica Carpathica, 52,3: 159-171.
 • Machaniec, E., 2002. Paleobathymetry of the Late Cretaceous Węglówka Marls of the Subsilesian Unit (Polish Outer Carpathians). Geologica Carpathica special issue, 53: 75-76.
 • Kołodziej B., Szulc J., Machaniec E., Kędzierski, M. & Duda, M, 2010. Injection dykes as evidence of Campanian synsedimentary tectonics on the Cracow Swell, southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 285-301.
 • Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. Morphotype variation of orthophragminids as a paleoecological indicator: A case study of Late Bartonian limestone, Pod Capkami Quarry, Tatra Mts, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 199–205.
 • Jach, R., Machaniec, E. & Uchman, A., 2012. The trace fossil Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland: morphology and palaeoenvironmental implications. Lethaia, 45: 342-355.
 • Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F.J. & Uchman, A., 2012. Bio-events, foraminiferal and nannofossil biostratigraphy of the Cenomanian/Turonian boundary interval in the Subsilesian Nappe, Rybie section, Polish Carpathians. Cretaceous Research 35, 181–198. doi:10.1016/j.cretres.2011.12.010

·         Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F.J., Machaniec, E. & Kędzierski, M. 2013. Ichnological characteristics of Late Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around the OAE-2 event: a case from the Rybie section, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 222–231. doi:10.1016/j.cretres.2011.12.010

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

 • Bartholdy, J., Bellas, S.M., Machaniec, E., Mertman, D., 1995. Fazies - Assoziation  und Biostratigraphie einer Sequenz eozäner Schelf – Sedimente des Tatra – Gebirges, Polen. Geologische Abhandlungen, Berlin., pp: 103–116.

·         Leśniak, T., Machaniec, E., 2001. Margle węglowieckie w oknie tektonicznym Wiśniowej (jednostka podśląska) „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku" Jubileusz 50-cio lecia Kraków, str.: 47-51.

 • Machaniec, E., Gasiński, M.A., Leśniak, T., 2001. Biostratigraphy and Paleoecology of the Late Cretaceous Foraminferids at Krzyworzeka Stream Section (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Bulletin of the Polish Academy of Sciences Earth 49, 2: 97–107.
 • Machaniec, E., & Zapałowicz-Bilan, B., 2005. Foraminiferal biostratigraphy and palobathymetry of Senonian Marls (Upper Cretaceous) in vicitity of Kraków (Januszowice Korzkiew area, Bonarka quarry - preliminary study). Studia Geologica Polonica. 124: 285–295.
 • Machaniec, E., Gasiński, M.A., Ślączka, A & Leśniak, T, 2005. A Middle Cenomanian foraminiferal assemblage from the Nowe Rybie section (Żegocina Tectonic Window, Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Studia Geologica Polonica. 124: 249–258.
 • Machaniec, E. & Zapałowicz-Bilan, B., 2005. Micropalaeontological analysis of olistoliths from the Wieliczka Salt Mine (Outer Carpathians, Poland). Studia Geologica Polonica. 124: 273–283.
 • Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B., Leszczyńska, A., 2005. Stanowisko górnokredowych pstrych margli (jednostka podśląska, polskie Karpaty fliszowe) w poprzeczni "Kunegunda" Kopalni Soli w Wieliczce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 61: 19–29.
 • Zapałowicz-Bilan, B., Pilarz, M., Machaniec, E., 2009. Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów kredy górnej i miocenu w wierceniu „Bibice" (okolice Krakowa). Kwartalnik AGH Geologia 35: 95–103.

 

Przewodniki konferencyjne

·         Uchman, F., Machaniec, E., Kędzierski, M., 1997. Stratygrafia i sedymentologia dolnej jury serii choczańskiej: budowa geologiczna Doliny Miętusiej. Przewodnik LXVIII PolskiegoTowarzystwa Geologicznego. 2-4.X.1997. Zakopane, pp: 93–100.

 • Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M., Roniewicz, P. & Uchman, A., 2009. Sesja terenowa B5. Eocen tatrzański. In: Uchman, A. & Chowaniec, J. (eds), LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009 r. Materiały konferencyjne. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, pp. 159–168.
 • Stachacz, M., Jurkowska, A. & Machaniec, E., 2013. Górna kreda niecki miechowskiej i miocen północnej części zapadliska przedkarpackiego. Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii. Materiały konferencyjne, XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskie Towarzystwo Geologiczne 27- 30.09.2013, pp: 77–87.
 • Kędzierski, M., Kołodziej, B., Hoffmann, M., Machaniec, E., Stworzewicz, E. & Szulc., J., 2013. Budowa geologiczna i paleontologia regionu krakowskiego: dolny perm, środkowa i górna jura, górna kreda. Aktualizm i antyaktualizm w paleontologii. Materiały konferencyjne, XXII Konferencja Naukowa Sekcji Paleontologicznej Polskie Towarzystwo Geologiczne 27- 30.09.2013, pp: 89–100.

Doniesienia konferencyjne

 • Machaniec, E., 2000. Foraminiferal biostratigraphy of the Węglówka marls in a stratotype section (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians). Slovak Geological Magazine, 2–3,6: 234–236.
 • Machaniec, E., Gasiński, M., A., Leśniak, T., 2000. A paleoecological analysis of the Late Cretaceous foraminifeids of the Wiśniowa and Żegocina tectonic windows (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians. Slovak Geological Magazine, 2-3,6: 236–237.
 • Cieszkowski, M., A., Waśkowska, A., Machaniec, E., 2000. Lithofacies and micropalaeontological data of the Upper Cretaceous deposits of the Subsilesian Unit in the Sułkowice tectonic window, (Outer Carpathians, Poland). Slovak Geological Magazine, 2–3,6: 205–208.
 • Bassi, D., Kolodziej, B., Machaniec, E., Polak, A., 2000. Corraline algal limestones and rhodoliths from olisthostromes of the Krosno Beds (Oligocene, Polish Flysch Carpathians)- preliminary results. Slovak Geological Magazine, 2-3, 6: 308–309.
 • Machaniec, E., 2000. Biostratygrafia margli węglowieckich serii podśląskiej w miejscu stratypowym na podstawie zespołów małych otwornic (polskie Karpaty fliszowe). In: Zapałowicz-Bilan, B., Czepiec, I. & Krobicki, M. (eds), XVII Konferencja Paleontologów „Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny." 21-23.IX.2000. Kraków, pp. 52–54.
 • Bassi, D., Kolodziej, B., Machaniec, E., Polak, A., 2000. Wapienie glonowe i rodolity z warstw krośnieńskich (oligocen, polskie Karpaty fliszowe). In: Zapałowicz-Bilan, B., Czepiec, I. & Krobicki, M. (eds), XVII Konferencja Paleontologów „Historia basenów sedymentacyjnych a zapis paleontologiczny." 21-23.IX.2000. Kraków, pp. 9–10.
 • Machaniec, E., Leśniak, T., 2001. Biostratigraphy and palaeoecology of the Upper Cretaceous Węglówka marls on the basis of small foraminifera (Outer Carpathians, Poland). In: Zuchiewicz, W., (ed.), Carpathians palaeogeography and geodynamics: a multidisciplinary approach: 12th meeting of the Association of European Geological Societies MAEGS 2001 Kraków, 8–15 September 2001: abstracts / scientific. Warszawa. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 396, 99–100.
 • Leśniak, T., Machaniec, E., 2001. Margle węglowieckie w oknie tektonicznym Wiśniowej (jednostka podśląska). Węglówka Marls of the Wiśniowa tectonic window (Subsilesian unit) In: Jarzyna, J., (ed), Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku" jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków, pp. 47–50.
 • Machaniec, E., 2002. Paleobiogeography of the Late Cretaceous foraminiferal assemblages of the Węglówka-type marls (Polish Outer Carpathians). Paleogeographical, Paleoecological, Paleoclimatical development of Central Europe. In: Michalík, J., Hudáčková, N., Chalupová, B. & Starek, D. (eds), Abstract Book: The 3rd ESSEWECA Conference, Bratislava, June 5–7th 2002. Institute of Geology, Slovak Academy of Science, Bratislava, pp. 88–89.
 • Malata, E., Machaniec, E., Oszczypko, N., 2002. Foraminifera of the Late Cretaceous red shales and marls of the Magura and Subsilesian Unit (Polish Outer Western Carpathians). In: Programme and Abstracts, Inaugural Meeting of International Geological Correlation Programme Project (IGCP) 463: Upper Cretaceous Oceanic Red Beds; Response to Ocean/Climate Global Change, 21–22 September 2002, Ancona, Italy Abstract Book: 16–17.
 • Machaniec, E. & Malata, E., 2003. Paleodepth indications of the Late Cretaceous foraminiferal assemblages of the Subsilesian and Fore-Magura units (Polish Outer Western Carpathians). In: Vlahović, I., (ed), 22nd IAS Meeting of Sedimentology – Opatija 2003, Abstracts Book. Institute of Geology, Zagreb, p. 113.
 • Machaniec, E., 2002. Przynależność paleobiogeograficzna późnokredowych zespołów małych otwornic margli typu węglowieckiego (polskie Karpaty zewnętrzne). XVIII Konferencja Naukowa Paleontologów, PTG. „Morfogeneza i implikacje środowiskowe" „Paleontologiczne podstawy rekonstrukcji geograficznych" Poznań 26-28.09.2002, pp. 50–51.
 • Machaniec, E., Kędzior, A. & Zapałowicz-Bilan, B., 2004. Biostratigraphy and paleoecology of the Late Cretaceous marls of the Kraków area (Poland) based on foraminifera. In: Zlinska, A. (ed), 5. Paleontologická Konferencia, Bratislava, 17–18 Jún 2004. Zborník Abstraktov. Štátny geologický ústav Dionýa Štúra, Bratislava, pp. 69–71.
 • Machaniec, E., 2004. Analiza mikropaleontologiczna górnokredowych margli węglowieckich jednostki podśląskiej w polskich Karpatach zewnętrznych. In: Kędzierski, M., Leszczyński, S. & Uchman, A., (eds), Geologia Tatr: Ponadregionalny Kontekst Sedymentologiczny. Materiały Konferencyjne, Zakopane, 21–24 czerwca 2004. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 107.
 • Machaniec, E., Gasiński, M.A., Ślączka, A., Leśniak, T., 2004. Sedimentology and biostratigraphy of the Cretaceous deposits of the Żegocina tectonic window (Polish Outer Carpathians). In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P., (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 181.
 • Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B., Kędzior, A., 2004. Analysis of Upper Cretaceous deposits in the southern part of European Platform (Zabierzów quarry, Kraków area, Poland) on the base of foraminifera. In: Pena dos Reis, R., Callapez, P. & Dinis, P., (eds), 23rd IAS Meeting of Sedimentology, Abstract Book, Coimbra, p. 180.
 • Machaniec, E., Kędzior, A. & Zapałowicz-Bilan, B., 2004. Palaeoecology and biostratigraphy of Upper Cretaceous deposits in the southern part of European platform (Zabierzów quarry, Kraków area, Poland). In: ESSE WECA 2004, December 3–4 2004, Comenius University, Bratislava. (Wersja elektroniczna).
 • Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B., 2005. Micropalaeontological analysis of olistholits from the Wieliczka Salt Mine (Outer Carpathians, Poland). In: Oliwkiewicz-Miklasińska, M. & Tyszka, J., (eds), 5thMicropaleontological Workshop, MIKRO–2005, Abstract Book, p. Szymbark, 8–10 czerwca 2005. p. 44.
 • Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B., 2005. Foraminiferal biostratigraphy and palaeobathymetry of Senonian marls (Upper Cretaceous) in the vicinity of Kraków (Januszowice–Korzkiew area, Bonarka quarry): preliminary study In: Oliwkiewicz-Miklasińska, M. & Tyszka, J., (eds), 5thMicropaleontological Workshop, MIKRO–2005, Abstract Book, p. Szymbark, 8–10 czerwca 2005. p. 44.
 • Machaniec, E. & Zapałowicz-Bilan, B., 2005. Aglutynujące otwornice bentoniczne górnokredowch olistolitow Karpat fliszowych w mioceńskich utworach solnośnych zapadliska przedkarpackiego jako wskaźnik rekonstrukcji środowiska. In: Lehotský, T., (ed.), 6 Paleontologicki seminar. Univerzita Palackého w Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra Geologie, Vlastivědné Muzeum v Olomouci, Česká Geologická Společnost. Paleontologie Prispievku Olomouc 14–15.09.2005, Zbornik pp. 39–42.
 • Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B., Gedl, E. & Wójcik-Tabol, P., 2005. Foraminifera, dinocysts and minerlogical analysis of Upper Cretaceous marls from the Goucza outcrop – Kraków area. In: Lehotský, T., (ed), 6 Paleontologicki seminar. Univerzita Palackého w Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra Geologie, Vlastivědné Muzeum v Olomouci, Česká Geologická Společnost. Paleontologie Zbornik Přispiêvku Olomouc 14–15.09.2005, pp. 42–43.
 • Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B. & Gedl, E., 2005. Upper Cretaceous Foraminifera and Dinocysts from the Goucza outcrop – Kraków area. In: Godet, A., Mort, H., Linder, P. & Bodin, S., (eds), 7thInternational Symposium on the Cretaceous, 5–9 September 2005, Neuchatel, Scientific Program and Abstracts, pp. 132–133.
 • Machaniec, E, Zapałowicz-Bilan, B., 2007. Foraminiferal assemblages from the Upper Santonian to Lower/Middle Campanian marls in the vicinity of Cracow. In: Zlinská, A., (ed.), 8 Paleontologická Konferencja, Bratislava, 14-15 june 2007. Zborník Abstraktov, pp. 122–123.
 • Machaniec, E., Zapałowicz-Bilan, B., 2008. Biostratygrafia górnokredowych osadów marglistych rejonu Krakowa na podstawie otwornic. In: Haczewski, G., (ed), Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26–28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, p. 68.
 • Jach., R., Machaniec, E., Gradziński, M., 2009. Eocene transgressive deposits in the Polish Tatra Mountains: preliminary results. In: Pascucci, V. & Andreucci, S. (eds), 27th IAS Meeting, 20-23 September 2009 Alghero – Italy. Abstract Book. Editrice Democratica Sarda, Sassari, p. 218.
 • Jach., R., Machaniec, E. Gradziński, M., 2009. Development of the Eocene deposits in the Polish Tatra Mountains. Abstracts and Guide of Excursion, Fossils - Darwin - Evolution: The 10th Anniversary Czech, Polish and Slovak Paleontologists. Geologický ústav SAV, Banská Bystrica, Slovakia. Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, pp. 24–25.
 • Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F., J., Uchman, A. & Wójcik-Tabol, P., 2009. Palaeontological and mineralogical studies of the Cenomanian-Turonian interval in the Nowe Rybie section, Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians. Abstracts and Guide of Excursion, Fossils - Darwin - Evolution: The 10th Anniversary Czech, Polish and Slovak Paleontologists. Geologický ústav SAV, Banská Bystrica, Slovakia. Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, pp. 27–28.
 • Malina, L., Wronka, A., Boratyn, J., Machaniec, E., Gasiński, M., A., 2009. Biostratigraphy and palaeoecology of the Late Campanian – Maastrichtian sediments of the South-Eastern part of the Lublin Upland based on foraminiferal assemblages. Abstracts and Guide of Excursion, Fossils - Darwin - Evolution: The 10th Anniversary Czech, Polish and Slovak Paleontologists. Geologický ústav SAV, Banská Bystrica, Slovakia. Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica, pp. 33–34.
 • Machaniec, E., Jach, R., Borecka, A., Gradziński, M., 2010. Czynniki warunkujące sedymentację eocenu tatrzańskiego. In: Rotnicka, J., Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J., (eds), IV Polska Konferencja Sedymentologiczna - POKOS'4, Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. Smołdzino, 21-26 czerwca 2010 r. streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek. p. 57.
 • Kołodziej, B., Szulc, J., Machaniec, E., Kędzierski, M., Duda M. 2010. Dajki iniekcyjne w zrębie Zakrzówka jako przejaw kampańskiej tektoniki progu krakowskiego. In: Rotnicka, J., Szczuciński, W., Skolasińska, K., Jagodziński, R. & Jasiewicz, J., (eds), IV Polska Konferencja Sedymentologiczna – POKOS'4, Teraźniejszość kluczem do przeszłości. Współczesne procesy sedymentacyjne i ich kopalny zapis. Smołdzino, 21-26 czerwca 2010 r. streszczenia referatów i posterów, przewodnik do wycieczek. p. 81.
 • Machaniec, E., Jach, R. & Uchman, F., 2010. Trace fossil Nummipera eocenica Hölder from the Eocene (Barthonian) detritic carbonates from the Tatra Mountains, Poland. In: ESSEWECA Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians, Bratislava, Comenius University, Slovakia. 02-03 12. 2010. Geovestnik, Appendix of the journal Mineralia Slovaca, 42: 514.
 • Jach, R., Machaniec, E., Salata, D., Skiba, M. & Szczepaniak, M., 2011. Poziomy tufitopodobne w obrębie dolnych szarych zlepieńców eoceńskich, Staników Żleb, Tatry Zachodnie. In: Rychliński, T. & Jaglarz, P., (eds), Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne, Zakopane, 13-16 października 2011, Materiały konferencyjne, pp. 82–83.
 • Machaniec, E., Jach, R. & Uchman, A., 2011. Selection of large foraminifera tests in the constructed wall of the trace fossils Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland. In: Abstracts, 28th IAS Meeting of Sedimentology 2011, Zaragoza, Spain, p. 374.
 • Machaniec, E., Jach, R., Gradziński, M. 2011. The orthophragminid (large foraminifera) rudstones as paleoecological indicators, Upper Bartonian deposits, Tatra Mountains. In: Bąk, M., Kaminski, M. & Waśkowska, A., (eds), Integrating Microfossils Records from the Oceans and epicontinental Seas. Grzybowski Fundation Special Publication, 17: 107.
 • Machaniec, E. & Zapalowicz-Bilan, B., 2011. Upper Cretaceous deposits in Vicinity of Kraków determined on the foraminiferal assemblages. In: Bąk, M., Kaminski, M. & Waśkowska, A. (eds), Integrating Microfossils Records from the Oceans and epicontinental Seas. Grzybowski Foundtion, Special Publication, 17: 107–108.
 • Machaniec, E., Pilarz, M. & Zapalowicz-Bilan, B., 2011.Upper Cretaceous and Miocene foraminifera assemblages from the Bibice area (vicinity of Kraków). In: Bąk, M., Kaminski, M. & Waśkowska, A., (eds), Integrating Microfossils Records from the Oceans and epicontinental Seas. Grzybowski Foundtion, Special Publication, 17: 108.
 • Uchman, A., Jach, R. & Machaniec, E., 2011. Trace fossil Nummipera eocenica Hölder, 1989, a characteristic component of ichnofabric in Eocene nummulitic limestones. In: Rodríguez-Tovar, F. J. & García-Ramos, J. C., (eds), Abstract Book of the XI International Ichnofabric Workshop, Colunga, p. 99.
więcej o