dr Elżbieta Machaniec

Zakład: Zakład Paleozoologii 
Stanowisko: adiunkt w Zakładzie Paleozoologii ING UJ
Pokój: 2.20.0
Telefon: 12 664 4370
E-mail: elzbieta.machaniec@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania badawcze

 • kredowo-paleogeńskie małe i duże otwornice;
 • taksonomia, biostratygrafia i paleoekologia małych i dużych otwornic;
 • rekonstrukcje paleośrodowiskowe;
 • kredowo-paleogeńskie wydarzenia biotyczne;

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Zmiany klimatyczne pogranicza eocenu/oligocenu w oparciu o biowydarzenia - północne obrzeżenie Tatr.
 • Biostratygrafia oraz warunki sedymentacji kredowych osadów jednostki śląskiej podśląskiej (polskie Karpaty fliszowe) na podstawie zespołów otwornicowych.
 • Biostratygrafia i interpretacja środowiska depozycyjnego w oparciu o otwornice górnokredowych osadów regionu Krakowa i niecki miechowskiej.

 

Doświadczenie zawodowe

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Worobiec, G., Jach, R., Machaniec, E., Uchman, A. & Worobiec, E., 2015. Eocene flora and trace fossils from the Hruby Regiel section in the Tatra Mts (Poland): Taxonomical revision of the Wiktor Kuźniar fossil plant collection. Acta Geologica Polonica, 65: 203–226. doi: 10.1515/agp-2015-0008

Uchman, A., Rodríguez-Tovar, F. J., Machaniec, E. & Kędzierski, M., 2013. Ichnological characteristics of Late Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around the OAE-2 event: a case from the Rybie section, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 222–231. doi:10.1016/j.cretres.2011.12.010

Jach, R., Machaniec, E. & Uchman, A., 2012. The trace fossil Nummipera eocenica from the Eocene nummulitic limestones, Tatra Mts., Poland: morphology and palaeoenvironmental implications. Lethaia, 45: 342–355. doi:10.1111/j.1502-3931.2011.00289

Kędzierski, M., Machaniec, E., Rodríguez-Tovar, F. J. & Uchman, A., 2012. Bio-events, foraminiferal and nannofossil biostratigraphy of the Cenomanian/Turonian boundary interval in the Subsilesian Nappe, Rybie section, Polish Carpathians. Cretaceous Research, 35: 181–198. doi:10.1016/j.cretres.2011.12.010

Machaniec, E., Jach, R. & Gradziński, M., 2011. Morphotype variation of orthophragminids as a paleoecological indicator: A case study of Late Bartonian limestone, Pod Capkami Quarry, Tatra Mts, Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 81: 199–205.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2013/14)

 • Geologia dynamiczna (ćwiczenia) WB.ING-8
 • Mikropleontologia ogólna (ćwiczenia i wykłady) WB.ING-41
 • Mikropaleontologia stosowana (ćwiczenia i wykłady) WB.ING-48
 • Preparatyka w mikropaleontologii (ćwiczenia) WB.ING-40
 • Pracownia magisterska WB.ING-33
 • Wprowadzenie do badań terenowych WB.ING-7