Otwarte wykłady cykliczne - komunikaty

Program 2015/2016

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w roku akademickim 2015/2016 prowadzone przez wykładowców Instytutu Nauk Geologicznych UJ we współpracy z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauki i Sztuki.

 

 1. Zlodowacenia w Polsce i formy polodowcowe – wygłosił prof. dr. hab. Joachim Szulc, Dyrektor Instytut Nauk Geologicznych UJ - 18 listopada 2015.

   

 2. Zanieczyszczenia powietrza – problem Krakowa, Europy czy świata? – wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Michalik - 16 grudnia 2015

   

 3. „Najstarsze ślady życia na Ziemi?" -  wygłosił prof. dr hab. Marian Adam Gasiński - 13 styczeń 2016.

   

 4. "Złoża surowców mineralnych - początek i koniec"  – wygłosi prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz - 11 luty 2016, godzina 17:00, sala 102, ING UJ, ul. Oleandry 2A

   

 5. Historia życia na Ziemi - wygłosi prof. dr hab. Adam Gasiński - marzec 2016

   

 6. Rozpoznawanie skał (warsztaty)dr Patrycja Wójcik-Tabol - kwiecień 2016

   

 7. Czytanie przekrojów geologicznych (warsztaty)dr Rafał Chodyń - kwiecień 2016

   

 8. Ruchy górotwórcze – wygłosi dr Maciej Kania - maj 2016

   

 9. Wykład niespodzianka kończący cykl spotkań -  wygłosi dr hab. Mariusz Kędzierski - czerwiec 2016