dr hab. Bogusław Kołodziej

 

Zakład: Zakład Paleozoologii
Stanowisko: Adiunkt
Pokój: 2.17
Telefon: 12 664 4369
E-mail: boguslaw.kolodziej@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

  • Taksonomia i paleoekologia kopalnych koralowców Scleractinia
  • Sedymentolgia skał węglanowych: m.in. mezozoiczno–kenozoiczne rafy i platformy węglanowe, mikrobiality, węglanowe skały pedogeniczne, analiza mikrofacjalna
  • Paleoekologia, tafonomia

 

Główne obecnie realizowane tematy badawcze:

koralowce i biokonstrukcje z urgonu Bułgarii i Rumunii, osady platform węglanowych z górnej jury i najniższej kredy z Polski (wapienie egzotykowe typu sztramberskiego z polskich Karpat zewnętrznych) i Bułgarii.

 

Doświadczenie zawodowe

 

KIerownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat:

Schlagintweit, F., Kołodziej, B. & Qorri, A., 2015. Foraminiferan-calcimicrobial benthic communities from Upper Cretaceous shallow-water carbonates of Albania (Kruja Zone). Cretaceous Research, 56: 432–446.

Kołodziej, B., 2015. Corals of the Štramberk-type limestones from Poland: Taxonomic and palaeoecological aspects. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen, 276: 189–200.

Jurkowska, A. & Kołodziej, B., 2013. Taphonomic differentiation of Oxfordian ammonites from the Cracow Upland, Poland. Paläontologische Zeitschrift, 87: 67–82.

Kołodziej, B., Ivanov, M. & Idakieva, V., 2012. Prolific development of pachythecaliines in Late Barremian, Bulgaria: coral taxonomy and sedimentary environment. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82: 291–330.

Kołodziej, B., Golubic, S., Bucur, I. I., Radtke, G. & Tribollet, A., 2012. Early Cretaceous record of microboring organisms in skeletons of growing corals. Lethaia, 45: 34–45. 

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne

Paleoekologia i tafonomia; wykłady i ćwiczenia [WB.ING-88]
Sedymentologia skał węglanowych i ewaporatów; ćwiczenia [WB.ING-91]
Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (region śląsko-krakowski); kurs terenowy [WB.ING-9]
Ćwiczenia terenowe z paleontologii [WB.ING-64]
Ćwiczenia terenowe z sedymentologii skał węglanowych [WB.ING-112]
Praktikum z geologii; ćwiczenia terenowe [WB.IB.M-OP-9z]
Pracownia magisterska [WB.ING-108]