Zgłoś do zakupu

Wszelkie propozycje zakupu książek, czasopism lub innych zbiorów prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biblioteka.ing@uj.edu.pl lub osobiście w godzinach pracy Biblioteki ING UJ.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej możliwości, wszystkie propozycje zostaną rozpatrzone.

Równocześnie zapraszamy do odwiedzenia Wypożyczalni, gdzie stale prezentujemy nowo zakupione zbiory.