Nowości

Biblioteka stara się regularnie uzupełniać zbiory o najnowszą literaturę dostępną na polskim i światowym rynku wydawniczym.

Zachęcamy do zapoznania się on-line z zakupionymi przez Bibliotekę ING najnowszymi wydawnictwami z dziedziny geologii, a także do odwiedzenia Wypożyczalni, gdzie stale prezentujemy nowe książki oraz aktualne numery prenumerowanych czasopism.

Czekamy na propozycje zakupu nowych książek oraz wydawnictw kartograficznych. Zgłoś do zakupu

Literatura zakupiona w 2017 roku

Di Maggio Rosa Maria, Barone Pier Matteo
Geoscientists at crime scenes: a companion to forensic geoscience
Springer International Publishing, 2017
Timothy H. Dixon Crubing catastrophe. Natural hazards and risk reduction in the modern World. Cambridge University Press, 2016 Tucker Maurice E.
Sedimentary petrology: an introduction to the origin of sedimentary rocks
Blackwell Publishing, 2017

Nawrocki Jerzy, Becker Anna (red.)
Atlas geologiczny Polski
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2017
Parker Steve (ed.)
Historia ewolucji
Wydawnictwo ARKADY, 2017
Oszczypko Nestor, Oszczypko-Clowes Marta
Mapa geologiczna Małych Pienin i przyległej części Beskidu Sądeckiego: (polskie Karpaty zewnętrzne): skala 1: 15 000
Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych Geoprofil, 2017
Benton Michael J.
    Gdy życie prawie wymarło: tajemnica największego masowego wymierania
    w dziejach Ziemi
Wydawnictwo Pruszyński, 2017
Mizerski Włodzimierz, Graniczny Marek
    Geozagrożenia
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Mizerski Włodzimierz, Orłowski Stanisław
Geologia historyczna
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Bella Pavel
Jaskyne na Slovensku: genetické typy a morfológia
(Speleologia Slovaca; 6)
Verbum, 2016
Florian Sławomir, Worobiec Grzegorz
    Skamieniałości roślinne: zarys tafonomii roślin
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2016
Kent C. Condie
Earth as an Evolving Planetary System
Elsevier, 2016

Roy-Barman Matthieu, Jeandel Catherine Marine geochemistry: ocean circulation, carbon cycle and climate change Oxford University Press, 2016

Kolbert Elizabeth Szóste wymieranie: historia naturalna
Wydawnictwo W.A.B., 2016

Wyss Max, Peppoloni Silvia (eds)
Geoethics: ethical challenges and case studies in earth sciences
Elsevier, 2015

Ehrlich Henry L., Newman Dianne K., Kappler Andreas (eds)
    Ehrlich’s geomicrobiology
CRC Press, 2016
Lewandowski, Józef
Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
Grabski Maciej Władysław
O nauce w Polsce – zamyślenie
Polska Akademia Umiejętności, 2015
Pracejus Bernhard
The ore minerals under the microscope (Atlases in Geoscience; 3)
Elsevier, 2015
Woods Andrew W.
Flow in porous rocks: energy and environmental applications
Cambridge University Press, 2015
Walanus Adam, Goslar Tomasz
Datowanie radiowęglowe
Wydawnictwa AGH, 2009
 
Welzer Harald
Wojny klimatyczne: za co będziemy zabijać w XXI wieku?
(Seria Idee; 23)
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010
Ciesielczuk Justyna, Jabłońska Mariola, Kozłowski Kazimierz
Geologia dla studentów geografii
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006