Nowości

Biblioteka stara się regularnie uzupełniać zbiory o najnowszą literaturę dostępną na polskim i światowym rynku wydawniczym.

Zachęcamy do zapoznania się on-line z zakupionymi przez Bibliotekę ING najnowszymi wydawnictwami z dziedziny geologii, a także do odwiedzenia Wypożyczalni, gdzie stale prezentujemy nowe książki oraz aktualne numery prenumerowanych czasopism.

Czekamy na propozycje zakupu nowych książek oraz wydawnictw kartograficznych. Zgłoś do zakupu

Literatura dostępna w Bibliotece od 2018 roku

Knaust, Dirk.
Atlas of trace fossils in well core: appearance, taxonomy and interpretation.
Springer International Publishing, 2017

Wyżga, Bartłomiej (red.).
Współczesne wcięcie się rzek polskich Karpat
– skutki hydrauliczne, sedymentologiczne i ekologiczne.
Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2017

Kallmeyer, Jens (ed.)
Life at vents and seeps. Walter de Gruyter, 2017

Van Buchem F. S. P [et al.] (eds).
Barremian - Aptian stratigraphy and hydrocarbon habitat of eastern Arabian Plate. Vol. 1, 2.
Gulf PetroLink, 2010
 
Tarbuck E. J., Lutgens F. K.
Earth : an introduction to physical geology.
Pearson Education International, 2008
Cita Maria Bianca [et al.]. Italian wines and geology. BE-MA editrice, 2004

Braithwaite C. J. R., Rizzi G., Darke G. (eds).
The geometry and petrogenesis of dolomite hydrocarbon reservoirs.
The Geological Society, 2004
William Cavazza [et al.] (eds) The TRANSMED Atlas: the Mediterranean region from crust to mantle : geological and geophysical framework of the Mediterranean and the surrounding areas. Springer-Verlag, 2004.
 
Samson I., Anderson A., Marshall D. (eds).
Fluid inclusions: analysis and
Interpretation.
Mineralogical Association of Canada, 2003

Cidu Rosa (ed.).
Water-rock interaction.Vol. 1, 2.
A. A. Balkema Publishers, 2001

Viljoen M. J., Reimold W. U.
An introduction to South Africa's geological and mining heritage.
Mintek, 1999

Saller A. H. [et al.]. Geologic framework of the Capian Reef.
SEPM Society for Sedimentary Geology, 1999

Patton Brian, Robinson Bart.
The Canadian Rockies trail guide: a hiker's manual to the national parks. Summerthought, 1994
Press Frank, Siever Raymond.
Understanding Earth.
W. H. Freeman, 1994
Parnell J., Lianjun Y., Changming C. (eds). Sediment-hosted mineral deposits.
Blackwell Scientific, 1990

Literatura dostępna w Bibliotece od 2017 roku

Di Maggio Rosa Maria, Barone Pier Matteo
Geoscientists at crime scenes: a companion to forensic geoscience
Springer International Publishing, 2017

Timothy H. Dixon Crubing catastrophe. Natural hazards and risk reduction in the modern World. Cambridge University Press, 2016

Tucker Maurice E.
Sedimentary petrology: an introduction to the origin of sedimentary rocks
Blackwell Publishing, 2017

Nawrocki Jerzy, Becker Anna (red.)
Atlas geologiczny Polski
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2017

Parker Steve (ed.)
Historia ewolucji
Wydawnictwo ARKADY, 2017

Oszczypko Nestor, Oszczypko-Clowes Marta
Mapa geologiczna Małych Pienin i przyległej części Beskidu Sądeckiego: (polskie Karpaty zewnętrzne): skala 1: 15 000
Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych Geoprofil, 2017

Benton Michael J.
    Gdy życie prawie wymarło: tajemnica największego masowego wymierania
    w dziejach Ziemi
Wydawnictwo Pruszyński, 2017

Mizerski Włodzimierz, Graniczny Marek
    Geozagrożenia
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Mizerski Włodzimierz, Orłowski Stanisław
Geologia historyczna
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Bella Pavel
Jaskyne na Slovensku: genetické typy a morfológia
(Speleologia Slovaca; 6)
Verbum, 2016

Florian Sławomir, Worobiec Grzegorz
    Skamieniałości roślinne: zarys tafonomii roślin
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2016

Kent C. Condie
Earth as an Evolving Planetary System
Elsevier, 2016

Roy-Barman Matthieu, Jeandel Catherine Marine geochemistry: ocean circulation, carbon cycle and climate change Oxford University Press, 2016

Kolbert Elizabeth Szóste wymieranie: historia naturalna
Wydawnictwo W.A.B., 2016

Wyss Max, Peppoloni Silvia (eds)
Geoethics: ethical challenges and case studies in earth sciences
Elsevier, 2015

Ehrlich Henry L., Newman Dianne K., Kappler Andreas (eds)
    Ehrlich’s geomicrobiology
CRC Press, 2016

Lewandowski, Józef
Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015

Grabski Maciej Władysław
O nauce w Polsce – zamyślenie
Polska Akademia Umiejętności, 2015

Pracejus Bernhard
The ore minerals under the microscope (Atlases in Geoscience; 3)
Elsevier, 2015

Woods Andrew W.
Flow in porous rocks: energy and environmental applications
Cambridge University Press, 2015

Walanus Adam, Goslar Tomasz
Datowanie radiowęglowe
Wydawnictwa AGH, 2009

 

Welzer Harald
Wojny klimatyczne: za co będziemy zabijać w XXI wieku?
(Seria Idee; 23)
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010

Ciesielczuk Justyna, Jabłońska Mariola, Kozłowski Kazimierz
Geologia dla studentów geografii
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006