Nowości

Biblioteka stara się regularnie uzupełniać zbiory o najnowszą literaturę dostępną na polskim i światowym rynku wydawniczym.

Zachęcamy do zapoznania się on-line z zakupionymi przez Bibliotekę ING najnowszymi wydawnictwami z dziedziny geologii, a także do odwiedzenia Wypożyczalni, gdzie stale prezentujemy nowe książki oraz aktualne numery prenumerowanych czasopism.

Czekamy na propozycje zakupu nowych książek oraz wydawnictw kartograficznych. Zgłoś do zakupu

Literatura zakupiona w 2017 roku

Parker Steve (ed.)
Historia ewolucji
Wydawnictwo ARKADY, 2017
Oszczypko Nestor, Oszczypko-Clowes Marta
Mapa geologiczna Małych Pienin i przyległej części Beskidu Sądeckiego: (polskie Karpaty zewnętrzne): skala 1: 15 000
Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych Geoprofil, 2017
Benton Michael J.
    Gdy życie prawie wymarło: tajemnica największego masowego wymierania
    w dziejach Ziemi
Wydawnictwo Pruszyński, 2017
Mizerski Włodzimierz, Graniczny Marek
    Geozagrożenia
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Mizerski Włodzimierz, Orłowski Stanisław
Geologia historyczna
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Bella Pavel
Jaskyne na Slovensku: genetické typy a morfológia
(Speleologia Slovaca; 6)
Verbum, 2016
Florian Sławomir, Worobiec Grzegorz
    Skamieniałości roślinne: zarys tafonomii roślin
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2016
Kent C. Condie
Earth as an Evolving Planetary System
Elsevier, 2016
Roy-Barman Matthieu, Jeandel Catherine
Marine geochemistry: ocean circulation, carbon cycle and climate
    Change
Oxford University Press, 2016

Kolbert Elizabeth
    Szóste wymieranie: historia naturalna
Wydawnictwo W.A.B., 2016

Dąbrowska Katarzyna, Guzik Marcin (red.)
Atlas Tatr: przyroda nieożywiona
Tatrzański Park Narodowy, 2015

Wyss Max, Peppoloni Silvia (eds)
Geoethics: ethical challenges and case studies in earth sciences
Elsevier, 2015

Ehrlich Henry L., Newman Dianne K., Kappler Andreas (eds)
    Ehrlich’s geomicrobiology
CRC Press, 2016
Lewandowski, Józef
Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
Grabski Maciej Władysław
O nauce w Polsce – zamyślenie
Polska Akademia Umiejętności, 2015
Pracejus Bernhard
The ore minerals under the microscope (Atlases in Geoscience; 3)
Elsevier, 2015
Woods Andrew W.
Flow in porous rocks: energy and environmental applications
Cambridge University Press, 2015
Walanus Adam, Goslar Tomasz
Datowanie radiowęglowe
Wydawnictwa AGH, 2009
 
Welzer Harald
Wojny klimatyczne: za co będziemy zabijać w XXI wieku?
(Seria Idee; 23)
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010
Ciesielczuk Justyna, Jabłońska Mariola, Kozłowski Kazimierz
Geologia dla studentów geografii
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006