Czytelnik w USOSweb

Od marca 2012 r. Biblioteka wykorzystuje USOS w zakresie aktywowania i rozliczania kont studentów i doktorantów. Studenci są zobowiązani do rozliczenia się z Biblioteką w celu uzyskania wpisu na kolejny rok akademicki.

Z dniem 12 października 2012 r. decyzją Z-cy Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych UJ ds. dydaktycznych weszło w życie Rozporządzenie w sprawie terminowego zwrotu książek do Biblioteki ING UJ. Na mocy tego Rozporządzenia zobowiązuje się studentów korzystających z Biblioteki do zwrotu wypożyczonych książek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września każdego roku akademickiego z konsekwencją zawieszenia w prawach czytelnika (zob. regulamin Biblioteki ING).