Bazy danych

Z komputerów podłączonych do sieci uniwersyteckiej oferujemy dostęp do baz danych zakupionych przez Bibliotekę Jagiellońską (m in. Science Direct [Elsevier], Ebrary Academic Complete, Scopus [Elsevier], Springer Link etc.)

Bazy on-line są dostępne bez konieczności logowania się.

Od 2006 roku użytkownicy Biblioteki mają dostęp on-line do Bibliografii Geologicznej Polski poprzez Polski Instytut Geologiczny w Warszawie.

Zachęcamy do korzystania z dostępu on-line do katalogów bibliotek polskich i zagranicznych (Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Polskiego Instytutu Geologicznego, Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej, Biblioteki Narodowej i innych).