dr Beata Dziubińska

Zakład: Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii
Stanowisko: asystent z dr w Zakładzie Mineralogii, Petrologii i Geochemii ING UJ
Funkcja: senior budowy budynku ING UJ na Kampusie,
Koordynator Projektów Unii Europejskiej na poziomie Instytutu,
Przedstawiciel Pracowników Niesamodzielnych w Radzie Instytutu
Pokój: 3.43
Telefon: +48 12 664 4398
E-mail: beata.dziubinska@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

 • petrogeneza skał magmowych, metamorficznych i osadowych
 • geochemia skał klastycznych, procesy diagenetyczne
 • granitoidy Tatr Wysokich - petrografia, mineralogia, geochemia, przeobrażenia, petrogeneza
 • egzotyki skał metamorficznych w Karpatach Wschodnich
 • spinele chromowe w piaskowcach jednostki dukielskiej minerały ilaste jednostki dukielskiej
 • tufity karpackie

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Eoceńskie łupki pstre Karpat fliszowych

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Jach, R., Uchman A., Dziubińska B., Michalik J.; 2014: Zlepieniec koperszadzki [eds] Skały osadowe Tatr (Sedimentary Rocks of the Tatra Mountains). Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, pp. 30–33.

Dziubińska, B., 2010. Micas and clay minerals of muddy to clayey sediments from the Paleogene variegated shales, Polish Carpathians. Geologica Balcanica, 39: 107–108.

Cieszkowski, M., Dziubińska, B. &Ślączka, A., 2006. Serpentinite of Kilb (Northern Zone, Austria): a new insight into its mineralogy. In: Proceedings XVIIIth Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Belgrad, pp. 68–71.

Dziubińska, B. & Narębski, W., 2004: Siderite concretions in Paleocene series of Polish part of the Eastern Flysch Carpathians. Mineralogia Polonica, 35: 79–91.

Kusiak, M. A., Paszkowski, M. & Dziubińska, B., 2004: The first Precambrian detrital monazites from the Polish Eastern Carpathians. Applied Mineralogy, Sao Paulo, pp. 141–144.

 
 
 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne 

 • WB.ING-B04, Petrologia
 • WB.ING-55, Petrologia - Praktikum
 • WB.ING-54, Repetytorium z mineralogii i petrografii
 • WB.IG-3509-D, Rozpoznawanie minerałów i skał
 • WB.IG-0105-DL, Geologia dla Geografów
 • WB.IG-0113-DL, Terenowe metody badań przyrodniczych