dr Anna Lewandowska

 

Zakład Mineralogii Petrologii i Geochemii
Stanowisko: starszy wykładowca
Funkcja: zastępca ds. dydaktycznych dyrektora ING UJ
Pokój: 1.04
Telefon: 12 664 4353
E-mail: anna.lewandowska@uj.edu.pl;

 

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

  • Petrologia skał magmowych
  • Mineralogia i petrologia skał metamorficznych
  • Mineralogia i geochemia niewęglanowych domieszek w skałach węglanowych

Obecnie realizowane tematy badawcze

  • Petrogeneza skał magmowych, metamorficznych i osadowych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Południowej

 

Doświadczenie zawodowe

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat:

Lewandowska, A., Rospondek, M. J. & Nawrocki, J., 2010. Stephanian–Early Permian basaltic trachyandesites from the Sławków and Nieporaz–Brodła Grabens near Kraków, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 227–251.

Nawrocki, J., M. Fanning, A. Lewandowska, O. Polechońska, & T. Werner, 2008: Palaeomagnetism and the age of the Cracow volcanic rocks (S Poland). Geophysical Journal International, 174: 475-488.

Lewandowska, A., Banaś, M. & Zygoń, K., 2007: K-Ar dating of amphiboles from andesites of complex dyke in Dubie (Southern Poland). Geochronometria, 27: 11-15.

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne (rok akademicki 2013/14)

Wykłady:

  • Mineralogia optyczna wykład
  • Podstawy mineralogii i petrografii – wykład

Ćwiczenia:

  • Mineralogia optyczna – ćwiczenia

Kurs terenowy:

  • Praktyka terenowa z geologii dynamicznej (okolice Krakowa)

 

Doktoranci

Marzena Król - promotor pomocniczy

Zobacz również

Funkcje pełnione w  przeszłości:

1994 - 2005: opieka nad pracownią szlifierską

1997 - 2012 : prowadzanie pracowni spektroskopii absorpcyjnej w IR

1994 – 2013: opieka nad mikroskopem polaryzacyjnym z kamerą.

2006 – 2007: przedstawiciel ING UJ w Radzie Programowej Studiów Matematyczno- Przyrodniczych

2008- 2012: przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowych do Rady Naukowej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego