Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Lewandowska, prof. UJ

dr Anna Lewandowska, prof. UJ

Stanowisko: starszy wykładowca
Pokój: 2.33
Telefon: 12 664 4377
E-mail:  anna.lewandowska@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Petrologia skał magmowych
 • Mineralogia i petrologia skał metamorficznych
 • Mineralogia i geochemia niewęglanowych domieszek w skałach węglanowych

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Petrogeneza skał magmowych, metamorficznych i osadowych, ze szczególnąnym uwzględnieniem Polski Południowej

Nauczanie:

 • Mineralogia i Petrografia
 • Mineralogia optyczna
 • Minerały ilaste
 • Geologia fizyczna - pole golfowe
 • Metody identyfikacji minerałów
 • Geoetyka
 • Geochemia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 • Doktor nauk o Ziemi: 1998  Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Jagielloński
  Praca doktorska: Mineralogia skarnów magnezowych grzbietu Dębnik
  Promotorzy: prof. dr hab. Czesław Harańczyk, prof. dr hab. Witold Żabiński
 • Magister geologii: 1989 Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński,
 • Nagrody
  2011 - Nagroda Polskiego Towarzystwa Geologicznego im. Ludwika Zejsznera za pracę „Stephanian-Early Permian basaltic trachyandesites from the Sławków and Nieporaz-Brodła grabens near Kraków, Southern Poland" opublikowaną w Annales Societatis Geologorum Poloniae
  2009 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za organizację konferencji VENTS 4
  2000 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę doktorską.
  1999 - Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za organizację konferencji 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association, Kraków.
 • Doświadczenie dydaktyczne w przeszłości:
  Mineralogia – ćwiczenia
  Minerały ilaste – ćwiczenia
  Minerały kruszcowe – ćwiczenia
  Praktyka terenowa z petrografii (Sudety)
  Metody badań mineralogicznych – ćwiczenia
  Promotor 6 prac magisterskich, 7 prac licencjackich
 • Członkostwa w organizacjach naukowych:
  Polskie Towarzystwo Geologiczne
  Polskie Towarzystwo Mineralogiczne
 • Organizacja konferencji:
  2009: Przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej VENTS 4, Miękinia 21-24 Maj 2009
  2007/2008: Organizacja Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego, Kraków 26-28 czerwic 2008
  2007: Organizacja i prowadzenie wycieczki terenowej PTG, Czatkowice
  2000: Organizacja XVII Sesji Sekcji Petrologii PTMin Osieczany 15-18.10.2000
  1997: Organizacja międzynarodowej konferencji: 3rd Regional Symposium of International Fossil Algae Association, Kraków.
  1994: Prowadzenie wycieczki terenowej LXV Zjazdu PTG Sosnowiec.
  1993: Prowadzenie wycieczki terenowej PTG, Kraków.
  1989: udział w organizacji International Conference, "Thethian Cretaceous Correlation" IGCP 262.
 • Doświadczenie zagraniczne i dodatkowa edukacja:
  2001 – staż naukowy na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria).
  1996 – stypendium ERASMUS na Uniwersytecie Christiana Albrechts Kiel (Niemcy) w pracowni spektrometrii mas z jonizacją w indukcyjnie wzbudzonej plazmie (ICP-MS)
  1993 – stypendium TEMPUS na Uniwersytecie Keele (Wlk. Brytania) w zakresie petrologii skał metamorficznych
  2001 - Ukończenie kursu "Introduction to Physical volcanology and volcanic textures" prowadzonego przez prof. dr Christoph Breitkreutz, Freiberg University, Niemcy.
  2001 - Ukończenie kursu "Thermodynamicks in Geology" prowadzonego przez prof. dr Thomasa Willa (Wurzburg University, Niemcy)
  1995 - Ukończenie kursu "Structural metamorphic petrology" prowadzony przez dr. M. Piaseckiego z Keele University (Wlk. Brytania).

1994-1995: kierownik grantu KBN: "Badania mineralogiczno-geochemiczne zmienionych dewońskich skał węglanowych antykliny Dębnika".

2000-2003 - główny wykonawca grantu KBN: "Wiek i geneza wapieni woźnickich."

2001-2003 - wykonawca grantu KBN: "Studium sedymentologiczne współczesnych trawertynów na przykładach ze Słowacji i Polski"

2006-2008: kierownik grantu: "Permski kras antykliny Dębnika i jego związek z aktywnością magmową rejonu krakowskiego"

2007- udział w europejskim programie "Vents" – Permski wulkanizm w Europie Centralnej

 

Lewandowska, A., Rospondek, M. J. & Nawrocki, J., 2010. Stephanian–Early Permian basaltic trachyandesites from the Sławków and Nieporaz–Brodła Grabens near Kraków, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 227–251.

Nawrocki, J., M. Fanning, A. Lewandowska, O. Polechońska, & T. Werner, 2008: Palaeomagnetism and the age of the Cracow volcanic rocks (S Poland). Geophysical Journal International, 174: 475-488.

Lewandowska, A., Banaś, M. & Zygoń, K., 2007: K-Ar dating of amphiboles from andesites of complex dyke in Dubie (Southern Poland). Geochronometria, 27: 11-15.

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Lewandowska, A., Rospondek, M. J. & Nawrocki, J., 2010. Stephanian–Early Permian basaltic trachyandesites from the Sławków and Nieporaz–Brodła Grabens near Kraków, Southern Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 227–251.

Gradziński, M., Chmiel, M.J., Lewandowska, A. & Michalska, B., 2010: Siliciclastic Microstroatolites in a sandstone cave: role of trapping and binding of detrital particles in formation of cave deposits. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 80: 210-221.

Nawrocki, J., M. Fanning, A. Lewandowska, O. Polechońska, & T. Werner, 2008: Palaeomagnetism and the age of the Cracow volcanic rocks (S Poland). Geophysical Journal International, 174: 475-488.

Lewandowska, A., Banaś, M. & Zygoń, K., 2007: K-Ar dating of amphiboles from andesites of complex dyke in Dubie (Southern Poland). Geochronometria, 27: 11-15.

Nawrocki, J., Polechońska, O., Lewandowska, A., & Werner, T., 2005: On the palaeomagnetic age of the Zalas laccolith (Southern Poland). Acta Geologica Polonica, 55: 229-236.

Floyd P.A., Winchester J.A., Ciesielczuk  J., Lewandowska  A., Szczepański J., Turniak K., 1995: Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Śnieżnik Dome, Bohemian Massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects. Geolog. Rundsh. 85, 225-238

 

Artykuły recenzowane w innych czasopismach

Kowalska, S., Lewandowska, A., Buniak, A., 2010: Przyczyny powstawania anomalnych wskazań profilowania gamma (sPG) w skałach czerwonego spągowca z rejonu wyniesienia wolsztyńskiego /. Reasons of the anomalous indications of the gamma ray logs for the lower permian rocks from the Wolsztyn High Area. Nafta i gaz, 66.

Nawrocki, J., Lewandowska, A. & Fanning, M., 2007: Wiek izotopowy a wiek paleomagnetyczny ryodacytów z Zalasu koło Krakowa (S Polska). Przegląd Geologiczny, 55(6): 476-478.

Lewandowska, A. & Rospondek, M., 2002: Thaumasite - a rare mineral containing Si(OH)62- groups from Dubie (The Dębnik Anticline, S Poland). Mineralogia Polonica, 33: 25-36.

Lewandowska, A. & Rospondek, M., 2000: Grossular from metamorphosed Devonian carbonate rocks of the Dębnik anticline. Mineralogia Polonica, 31 (2): 35-46.

Lewandowska A., 1991: Minerals of the zone of altered Devonian dolomites from Dubie area near Kraków. Mineralogia Polonica,  22, 2, 29-39.

Rospondek M., Fijałkowska A., Lewandowska A., 1993: The Origin of Organic Matter in the Lower Silesian Copper‑bearing Shales. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 63, pp. 85-96.

Lewandowska A., 1996: Fe-bearing sepiolite from Dubie near Krzeszowice. Mineralogia Polonica,  27, 2, 9-21.

Nawrocki, J., Lewandowska, A. & Fanning, M., 2007: Wiek izotopowy a wiek paleomagnetyczny ryodacytów z Zalasu koło Krakowa (S Polska). Przegląd Geologiczny, 55(6): 476-478.

 

Prace recenzowane w Pracach Specjalnych Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego:

Lewandowska, A., Rospondek, M., & Marynowski, L., 2005: Organic matter in the contact metamorphism processes of the Devonian dolomites from Dębnik Anticline, Southern Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 23, 267-270.

Lewandowska, A., Lebedev, V. & Rospondek, M., 2004: Anisotropy of garnets from the Khovu-Aksy Co-Ni ore formation (Tuva Republik, Russia), Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 23: 267-270.

Tomsia, W., Lewandowska, A & Ionescu, C. 2003: Talc-Tremolite Paragenesis from the Contact Metamorphosed Dolomites (NW Romania). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 23: 172-174.

Lewandowska, A & Rospondek, M. 2003: Geochemistry of Volcanics of the Zalas Area near Kraków, South Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 23: 119-121.

Rospondek, M., Lewandowska, A., Chocyk-Jamińska, M., Finger, F., 2003: Residual glass of high-K basaltic andesites from the Nieporaz-Brodła Graben. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 23: 267-270

Lewandowska, A., 2002: Schreinemakers analysis in CM-HC systems – theoretical approach and petrological application. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 20: 127-129.

Rospondek, M., Lewandowska, A., 2002: Comparative FT-IR spectral studies of thaumasite Ca3Si(OH)6(CO3) (SO)4×12H2O. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 20, 187-191.

Lewandowska, A. & Kmiecik, B., 2002: Contact metamorphism of the lower Carboniferous limestones, the Szklarka Valley near Kraków, Southern Poland. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 20: 130-132.

Lewandowska A., Szulc, A., Gradziński, M., 2001: Noncarbonate components of Woźniki limestone - preliminary results. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 18: 109-111.

Lewandowska A., Bochenek K., 2001: New granitoid ksenoliths from Zalas rhyodacite. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 18, 106-108.

Lewandowska, A., 2000: Contact metamorphism induced by late Paleozoic igneous activity in the Dębnik anticline. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 17: 41-46.

Rospondek, M., Lewandowska, A., Koszowska, E., Wolska, A. 2000: Volcanic Rock Pebbles from the Będkowska Valley Conglomerates (Southern Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 17: 72-74.

Lewandowska, A., Winchester, J., Garbe-Schoenberg, D., Arpe, T., Rospondek, M., 2000: Endocontact alterations of the rhyodacite of the Dębnik anticline. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 17: 47-50.

Lewandowska, A., Rospondek, M., 1998: Temperatura metamorfizmu kontaktowego a zmiana barwy dolomitów ze Zbrzy. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 11:, 133-135.

Lewandowska, A., 1997: Strukturalne i chemiczne zró¿nicowanie serpentynów z Dubia koło Krakowa. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne, 5: 120-123.

Lewandowska, A., 1997: Petrologia marmurów kalcytowo-brucytowych z Dubia koło Krakowa. Prace specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne : 124-127.

Lewandowska, A., Ciesielczuk, J., Winchester, J.A., Floyd, P.A., 1995: Amphibolites from the Zimne Wody Area, West -Stronie Series (SW Poland). Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace specjalne: 68 - 70.

Harańczyk, Cz., Lewandowska, A., 1994: Skarny magnezowe grzbietu Dębnika. Przewodnik LXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Sosnowiec, 22 ‑24 września 1994: 112-114.

 

Mapy, książki, rozdziały w książkach

Szulc, J., Gradziński, M., Lewandowska, A. & Heunisch, C., 2006: The Upper Triassic crenogenic limestones in Upper Silesia (southern Poland) and their paleoenvironmental context, in Alonso-Zarza, A.M., and Tanner, L.H., eds., Paleoenvironmental Record and Applications of Calcretes and Palustrine Carbonates: Geological Society of America Special Paper 416, p. XXX, Geological Society of America Special Paper, 416: 133-151.

 

 

Przewodniki wycieczek konferencyjnych

Lewandowska, A., 2009. Late Carboniferous – Early Permian magmatic rocks of the Kraków region. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 44-46, VENTS4 Kraków.

Lewandowska, A., 2009. Dubie – operating quarry. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 50-52, VENTS4 Kraków.

Lewandowska, A. & Rospondek, M.J. 2009. Regulice-Czarna Góra abandoned quarry. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 53-55, VENTS4 Kraków.

Lewandowska, A. & Gajewski, T., 2009. Kowalska Góra – abandoned quarry. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 55-56, VENTS4 Kraków.

 

Doniesienia konferencyjne

Gradziński, M., Lewandowska, A., Paszkowski, M., Duliński, M., Nawrocki, J. & Żywiecki, M., 2011. Peculiar carbonates of Permian hydrothermal karst in Kraków region, Southern Poland. In: 14th Bathurst Meeting of Carbonate Sedimentologists, 12-14 July 2011, University of Bristol, University of Bristol, p. 26

Lewandowska, A., Rospondek & M.J, Nawrocki, J., 2009. The geochemistry of volcaniclastic rocks associated with basaltic trachyandesites in the Nieporaz-Brodła graben near Kraków, Southern Poland. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 15-16, VENTS4 Kraków.

Lewandowska, A., Paszkowski, M., Gradziński, M., Duliński, M., Nawrocki, J. & Żywiecki, M. 2009. Permian hydrothermal karst in the Kraków region. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 17, VENTS4 Kraków.

Rospondek, M.J., Lewandowska, A. & Marynowski, L. 2009. Fate of organic matter during contact metamorphism induced by Permian magmatic activity in the Dębnik Anticline, Southern Poland. In: A. Lewandowska & M. J. Rospondek (Eds.), Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 22-23, VENTS4 Kraków.

Paszkowski, M., Rospondek, M.J., Kedzior, A. & Lewandowska, A., 2009. Revealing Evolution of the Natural Gases and Source Rocks of the Dismembered Coal-Bearing Variscan Fore-Deep Developed on Avalonian Brno-Upper Silesia-Moesia-Istanbul-Zonguldak Superterrane, Symposium on the Geology of the Black Sea Region. Mineral Research and Exploration General Directorate, October 5-9, 2009, Mineral Research and Exploration General Directorate in Ankara, Turkey.

Lewandowska, A., Rospondek & M.J, Nawrocki, J., 2009. The geochemistry of volcaniclastic rocks associated with basaltic trachyandesites in the Nieporaz-Brodła graben near Kraków, Southern Poland. In: Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 15-16, VENTS4 Kraków.

Lewandowska, A., Paszkowski, M., Gradziński, M., Duliński, M., Nawrocki, J. & Żywiecki, M. 2009. Permian hydrothermal karst in the Kraków region. In: Permo-Carboniferous vocanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 17, VENTS4 Kraków.

Rospondek, M.J., Lewandowska, A. & Marynowski, L. 2009. Fate of organic matter during contact metamorphism induced by Permian magmatic activity in the Dębnik Anticline, Southern Poland. In: Permo-Carboniferous volcanism of the Kraków region. Mineralogia, Special Papers, 34, pp. 22-23, VENTS4 Kraków.

Paszkowski, M., Rospondek, M.J., Kedzior, A. & Lewandowska, A., 2009. Revealing Evolution of the Natural Gases and Source Rocks of the Dismembered Coal-Bearing Variscan Fore-Deep Developed on Avalonian Brno-Upper Silesia-Moesia-Istanbul-Zonguldak Superterrane, Symposium on the Geology of the Black Sea Region. Mineral Research and Exploration General Directorate, October 5-9, 2009, Mineral Research and Exploration General Directorate in Ankara, Turkey.

Lewandowska, A., Rospondek, M.J., Finger, F., Schulz, B., Nawrocki, J. 2008. Petrogenesis of Late Carboniferous/Early Permian basaltic trachyandesites from the Kraków area, Southern Poland. In: 3ed VENTS field workshop, Volcanic systems within the European Permocarboniferous intermontane basins and their basement, Bohemia - Lusatia - Silesia (Ed. by C. Breitkreuz, U. Hoffmann, A. D. Renno, K. Stanek), pp. 10-11. Institute for Geology and Institute for Mineralogy, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Germany.

Lewandowska, A., Rospondek, M.J., Finger, F., Schulz, B. 2008. The oldest well preserved terrestrial interstitial volcanic glass, In: 61 Türkiye Jeoloji Kurultayi Bildirileri, 24-28 Mart 2008, Ankara, Turkey. pp. 212.

Lewandowska A., Paszkowski, M., Gradziński, M., Duliński, M., Nawrocki, J., Żywiecki, M.: 2008 The sediments of Permian hydrothermal karst in Kraków region, Southern Poland. In: 61 Türkiye Jeoloji Kurultayi Bildirileri, 24-28 Mart 2008, Ankara, Turkey.

Lewandowska, A., Rospondek, M.J., Finger, F., Schulz, B., Nawrocki, J. 2008. Modelowanie frakcjonalnej krystalizacji bazaltowych trachyandezytów rejonu krakowskiego. In: I Polski Kongres Geologiczny (Ed. by G. Haczewski). Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, Poland. pp. 66.

Gradziński, M., Lewandowska, A., Paszkowski, M., Żywiecki, M., Nawrocki, J., Duliński, M., Krygier, J. & Litwinowicz, R., 2008: Facje permskich osadów obszaru krakowskiego – wstępne wyniki badań. In: I Polski Kongres Geologiczny (Ed. by G. Haczewski). Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, Poland, pp. 33-34.

Lewandowska, A. & Rospondek, M.,  Rospondek 2007: Late Carboniferous-Early Permian magmatic rocks of the Karków area, Southern Poland. Sbornik Muzea Ćeskĕho Ráje, Acta Musei Turnoviensis, VENTS 2. Turnow 2007, 15-16.

Gradziński, M., Lewandowska, A., Paszkowski, M., Duliński, M., Żywiecki, M. Nawrocki, J., Krygier, J. & Litwinowicz, R., 2007: Permski wulkannogeniczny kras antykliny Dębnika – wstępne wyniki badań. Materiały 41 Sympozjum Speleologicznego, 31.

Lewandowska, A., Banaś, M., Zygoń, K., 2006. Wiek K-Ar fenokryształów z dajeki andezytowej z Dubia koło Krakowa. (In Polish). IX Ogólnopolska Sesja Naukowa – "Datowanie minerałów i skał", Gdańsk; 37-38.

Lewandowska, A., Rospondek, M. J., & Marynowski, L., 2005. Organic matter fate in externally and internally buffered contact metamorphism processes in the Dębnik Anticline, South Poland. 22nd International Meeting on Organic Geochemistry. Sevilla, 2005: 959-960.

Gradziński, M., Lewandowska, A, Szulc, J. 2001: Wapień Woźnicki - węglanowe utwory przełomu Triasu i jury -problemy genezy i wieku. PTG. Polska Grupa Robocza systemu Jurajskiego. Jurassica. II Spotkanie. Starachowice 27-29, 2001: 3.

Szulc, J., Gradziński, M., Lewandowska, A., 2002: The upper Triassic spring-fed palustrine basin in Upper Silesia, Southern Poland. Schriftenreihe der Deutsche Geologische Gesselschaft, Sediment 2002, Darmstadt: Heft1, 17: 200-201.

Gradziński, M., Lewandowska A., & A Szulc, J. 2002: The Upper Triassic continental limestones in Upper Silesia (Southern Poland) and their paleoenvironmental context. In: Mchalik, J., Hudackova, N, Chalupova, B. & Starek, D. (eds.) Paleogeographical Paleoecological Paleoclimatica Development Of Central Europe. Astract Book. Institute of Geology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 82-83.

Gradziński, M., Lewandowska, A & Szulc, J. 2002: Późnotriasowe procesy krasowe na obszarze wyżyny śląskiej w świetle najnowszych badań wapienia woźnickiego. Materiały 36 Sympozium Speleologicznego. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Pińczów 25-27.10.2002: 36.

Gradziński, M., Duliński, M., Motyka, J., Mrozińska-Brodz, T., Chmiel, M.J., Czerwik-Marcinkowska, J., Lewandowska, A., 2003: Deposition of modern travertines in Slovakia and Poland - preliminary results. In: Vlahović, I. (ed.) 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003, Abstract Book. Institute of Geology, Zagreb: 72.

Gradziński, M., Heunish, C., Lewandowska, A., Szulc, J., 2003: Facies, age and origin of Woźniki Liestone - The Upper Triassic spring fed continental deposits. In: : Vlahović, I. (ed.) 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003, Abstract Book. Institute of Geology, Zagreb: 73

Lewandowska, A., Kraczka, J., Winchester, J., Platonov, A., 1998: Controls on colour in lizardite. Abstract, I Conference: Colour in nature, science and technology, Wrocław 27-28 November 1998: 36.

Lewandowska, A., Harańczyk, C., Rospondek, M., Olbrych, S., 1996: New types of decorative stones from the historic quarries in the Dębnik anticline near Kraków, Poland. Acta Mineralogica-Petrografica, Szeged, XXXVII, Suplementum: 69.

Rospondek, M., Lewandowska, A., 1994: The Chemical Nature of Kerogen Occuring in the Zechstein Ag, Cu‑bearing shales, the Lower Silesian Copper Deposites, Poland. Abstract. The 9‑th Symposium of International Association on the Genesis of Ore Deposits, 2: 738-740.

Lewandowska, A., 1992: Nowe kamienie ozdobne okolic Krakowa. Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddz. poznański, Streszczenia referatów Wydawnictwa Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań: 77-79.

Harańczyk, Cz., Lewandowska, A., Wala A., 1991: Nowe kamienie szlachetne i zdobnicze okolic Krakowa. Streszczenia referatów w: Wybrane zagadnienia z dziedziny mineralogii, petrologii oraz historii nauk geologicznych. Wrocław 21-22 listopad 1999:31-32.

 

Inne

Lewandowska, A. & Rospondek, M. 2003: Pierwsze stanowisko występowania thaumasytu Ca3Si(OH)6CO3SO4×12H2O w Polsce - Antyklina Dębnika. Spr. Pos. Komisji Nauk. PAN, 46 (2): 159162.

Lewandowska, A., 2002: Givetian dolomites and Permian diagenetic fabrics, Zalas rhyodacites. In:  Szulc, J. (ed.). Geologie von Schlesien und Krakauer Hochebene & Geologie von Karpathen. Unterlagen zur Exkursion. University Heidelberg: 10.

Lewandowska, A., Bochenek, K., 2001: Nowe ksenolity granitoidowe z ryodacytów w Zalasie. Przegląd Geologiczny, 49 (4): 346.

więcej o