prof. dr hab. Alfred Uchman

Zakład: Zakład Geodynamiki i Geologii Środowiskow
Stanowisko: profesor zwyczajny
Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Geodynamiki i Geologii Środowiskowej (od 2010 roku);
 • Dyrektor instytutu w latach 2002-2008;
 • Zastępca członka Stałej Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich w UJ (kadencja 2012-2016);
 • Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (od 2013 r.);
 • Członek rad naukowych: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ (od 1996 r.), Instytut Paleobiologii PAN (kadencje 2007-2010 i 2011-2014), Instytut Ochrony Przyrody PAN (kadencje 2007-2010 i 2011-2014), Państwowy Instytut Geologiczny (2008-2011).
 • Przedstawiciel Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Radzie Programowej Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (2000-2002)
 • Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej (2002-2005).
 • Wydziałowa Komisja f/d programu Socrates/Erasmus (1999-2002)
 • Wydziałowa Komisja ds. 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej (2000-2002).
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UJ (1996-1997).

Pokój: 2.16
Telefon: 12 664 4368
E-mail: alfred.uchman@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

Zainteresowania badawcze

 • Ichnologia bezkręgowców
 • Stratygrafia i sedymentologia

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

 • Z zakresu zainteresowań badawczych.

 

Doświadczenie zawodowe

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Demircan, H. & Uchman, A., 2016. Ichnology of prodelta deposits of the Mezardere Formation (late Eocene – early Oligocene) in the Gökçeada island, western Turkey. Geodinamica Acta, 28: 86–100. dx.doi.org/10.1080/09853111.2015.1113720

Rodríguez-Tovar, F. J., Uchman, A., & Puga-Bernabéu, Á. 2015. Borings in gneiss boulders in the Miocene (Upper Tortonian) of the Sorbas Basin, SE Spain. Geological Magazine, 152: 287–297. [available on CJO2014. doi:10.1017/S0016756814000302].

Strzeboński, P. & Uchman, A., 2015. The trace fossil Gyrophyllites in deep-sea siliciclastic deposits of the Istebna Formation (Upper Cretaceous–Palaeocene) of the Carpathians: an example of biologically controlled distribution. Palaeogeography, Palaeoecology, Palaeoclimatology, 426: 26–274. doi:10.1016/j.palaeo.2015.03.004

Kędzierski, M., Uchman, A., Sawłowicz, Z. & Briguglio, A., 2015. Fossilized bioelectric wire – the trace fossil Trichichnus. Biogeosciences, 12: 2301–2309. doi:10.5194/bg-12-2301-2015

Pandey, D. K., Uchman, A., Kumar, V. & Shekhawat, R. S., 2014. Cambrian trace fossils of the Cruziana ichnofacies from the Bikaner-Nagaur Basin, north western Indian Craton. Journal of Asian Earth Sciences, 81: 129–141.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Pełny wykaz publikacji

 

Zajęcia dydaktyczne

Wykłady:

 • analiza facjalna,
 • geologia regionalna świata,
 • geologia z geochemią,
 • podstawy ichnologii

Ćwiczenia:

 • analiza facjalna,
 • seminarium z geologia regionalna świata, 

Kurs terenowy:

 • Tatry i Pieniny

 

Doktoranci

Dr Kazimierz Rdzanek - Ichnoskamieniałości bezkręgowców pstrego piaskowca

doliny Świślany w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, obrona w 1999.

Dr Renata Jach - Rozwój facjalny utworów przełomu jury dolnej i środkowej w jednostce kriżniańskiej Tatr Zachodnich, obrona 2003.

Dr Elżbieta Gedl - Biostratygrafia i paleoekologia warstw wierzowskich i lgockich jednostki śląskiej polskich Karpat fliszowych na zachód od Raby w świetle badań palinologicznych, obrona 2003.

Dr Michał Stachacz - Analiza ichnologiczna dolnokambryjskich formacji południowego bloku Gór Świętokrzyskich: formacji łupków Czarnej, formacji piaskowców z Ociesęk oraz formacji łupków z Kamieńca, obrona w 2011

Urszula Borowska – w trakcie realizacji.