prof. dr hab. M. Adam Gasiński

Zakład: Paleozoologii
Stanowisko: profesor w Zakładzie Paleozoologii ING UJ
Funkcja: kierownik Zakładu Paleozoologii, kierownik studiów III stopnia (doktoranckich)
Pokój: 2.24.0
Telefon: 12 664 4374
E-Mail: adam.gasinski@uj.edu.pl

Terminy konsultacji

 

Zainteresowania badawcze

  • Mikropaleontologia (szczególnie otwornice kredy- paleogenu

  • Paleobiologia (początki życia na Ziemi)

  • Wielkie wymierania w historii życia na Ziemi

 

Obecnie realizowane tematy badawcze

  • Granica mastrycht-paleocen w jednostce skolskiej polskich Karpat

  • Migracje zespołów otwornicowych pomiędzy domenami: borealna a tetydzką w kredzie

  • „Zakwaszenie wód oceanu" jako przyczyna wymarcia zespołów otwornic planktonicznych na granicy kreda- paleogen

 

Doświadczenie zawodowe

 

Kierownictwo projektów badawczych

 

Pięć wybranych publikacji z ostatnich pięciu lat

Kędzierski, M., Gasiński, M. A. & Uchman, A., 2015. Last occurrence of Abathomphalus mayaroensis (Bolli) foraminiferid index of the Cretaceous–Paleogene boundary: the calcareous nannofossil proof. Geologica Carpathica, 66: 181–195.

Gasiński, M. A., Olshtynska, A  & Uchman, A., 2013. Late Maastrichtian foraminiferids and diatoms from the Polish Carpathians (Ropianka Formation, Skole Nappe): a case study from the Chmielnik-Grabowka composite section. Acta Geologica Polonica, 63: 515–525.

Gasiński, M. A., Hoeck, V., Ślączka, A., Ionescu, C., 2012. Early Eocene age of a sandstone from the Buntmergel Formation (Gresten Klippen Zone, Lower Austria). Geological Quarterly,  56: 845–852.

Gasiński, M. A. & Uchman, A., 2011. The Cretaceous- Paleogene boundary in turbiditic deposits identified to the bed: a case study from the Skole Nappe (Outer Carpathians, southern Poland). Geologica Carpathica, 62: 333–343.

Gasiński, M. A. & Uchman, A., 2009. Latest Maastrichtian foraminiferal assemblages from the Husów region (Skole Nappe, Outer Carpathians,Poland). Geologica Carpathica, 60: 283–294.

 

Wykaz publikacji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Wybrane publikacje