Uroczyste rozdanie dyplomów - 2014

W dniu 5 grudnia 2014 roku w Auli Collegium Novum odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Na uroczystość przybyli magistrzy wraz z osobami towarzyszącymi, promotorzy oraz Władze Wydziału.

Przed odbiorem dyplomów absolwenci odczytali tekst uroczystego ślubowania, później zaś odśpiewali pieśń Gaudeamus Igitur.

Na koniec absolwenci mogli poćwiczyć podrzut biretu.

1 /image/image_gallery?uuid=f1f4232c-7549-4be2-b344-4d2f920b6130&groupId=4243866 2000 1333 2 11
2 /image/image_gallery?uuid=2e98dafa-1c97-421c-b8b4-72eb551ef941&groupId=4243866 1920 1080 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=f2d5c602-d404-4e2f-95ec-a9a02496c8db&groupId=4243866 2000 1333 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=6a88ba92-434d-4af2-b968-ad34ae982589&groupId=4243866 2000 1333 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=ef21921b-ec77-4d5c-a7c0-0442dfcd35ab&groupId=4243866 2000 1333 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=2053ca3d-076b-437c-a809-d2a9dd229303&groupId=4243866 2000 1500 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=f630bb75-7623-42e6-80d3-b2e6509f79fd&groupId=4243866 2000 1500 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=d5f35de2-926b-4f70-af42-eb0cf105bb0b&groupId=4243866 2000 1500 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=e3615063-bb30-46c6-9257-e24923592f8c&groupId=4243866 1080 1920 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=efb07d7c-d456-41f9-8740-19c5b0c806ba&groupId=4243866 1080 1920 11 9