Wojciech Szeliga

obrona pracy: wrzesień 2001, promotor: prof. Marek Michalik

Jako absolwent studiów geologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę rozpocząłem w niedługim czasie po obronie pracy doktorskiej. Firma w której pracuję na stanowisku geologa zajmuje się szerokim spektrum badań geologicznych -począwszy od badań geotechnicznych, badań hydrogeologicznych i środowiskowych, przez opracowywanie map i przekrojów geologicznych po szeroko rozumianą obsługę głębokich wierceń.

 Pomimo ukończenia studiów geologicznych ze specjalizacją w zakresie mineralogii, petrografii i geochemii moje pierwsze zadania w firmie dotyczyły prac kartograficznych. należy tu dodać, że program studiów umożliwił mi elastyczne podejście do wymaganych ode mnie działań. Studia geologiczne w ING UJ przygotowały mnie doskonale zarówno do pracy w terenie jak i do pracy studyjnej - wymagającej szerokiego i elastycznego podejścia do stawianych działań, dając rozległe spektrum wiedzy z różnych dziedzin geologii.

W chwili obecnej pracuje w dziale mudloggingu zajmując się obsługą geologiczną wierceń głębokich. Praca ta daje wiele zadowolenia: umożliwia nie tylko podróże, poznawanie wielu nowych ludzi, czy poznawanie budowy geologicznej różnych miejsc "na żywo", ale i daje satysfakcję finansową. Jednocześnie wymaga dużej samodyscypliny i ciągłego dokształcania się nie tylko w zakresie geologii ale i techniki wiercenia, języka itp.. Studia w Instytucie Nauk Geologicznych wspominam bardzo dobrze z perspektywy czasu widząc jak bardzo szeroki program studiów i wiedza przekazywana przez wielu wspaniałych geologów ułatwia odnalezienie się na rynku usług geologicznych.

- Wojciech Szeliga